Innowacyjność i przedsiębiorczość

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2018 r.

Zakres Programu Operacyjnego

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa stanowią istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Korzystnie wpływają na lokalny rynek pracy tworząc dużą podaż atrakcyjnych miejsc pracy, co pozwala na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz uniknięcie bądź zmniejszenie skali wielu problemów społecznych. To także – dzięki ich funkcjonowaniu – najzdolniejsi absolwenci pomorskich uczelni coraz częściej skłonni są pozostawać i rozwijać się dalej w Gdańsku. Zjawiska te umacniają pozycję miasta na gospodarczej mapie nie tylko Polski, ale i Europy, czego obopólne korzyści oddziałują  zarówno na sektor przedsiębiorstw, jak i mieszkańców Gdańska.

Zaproponowane w niniejszym Programie działania mają na celu stworzenie warunków przyczyniających się do rozwoju gdańskich przedsiębiorstw. Odpowiadają one zarówno na specyficzne potrzeby rozpoczynających działalność start-upów, jak i dostosowują ofertę wsparcia do wymagań istniejących już firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw z branż tradycyjnych. Duży nacisk położono na budowanie współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesowym, w tym kooperacji z innymi firmami. Jest to obszar o ogromnym potencjale, którego uwolnienie korzystnie wpłynęłoby na warunki prowadzenia działalności biznesowej. Program koncentruje się również na kwestii wzmacniania innowacyjności i kreatywności gdańskich przedsiębiorstw. Tworzy warunki zapewniające podmiotom z najnowocześniejszych branż odpowiednie wsparcie do wprowadzenia na rynek nowatorskich i konstruktywnych rozwiązań. Wspiera jednocześnie budowanie powiązań umożliwiających zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a światem nauki, prowadzące do większej komercjalizacji wyników badań. Jednym z elementów niniejszego Programu jest stworzenie oferty ułatwiającej przedsiębiorstwom dokonywania zagranicznej ekspansji. Niezwykle istotną rolę w tworzeniu środowiska korzystnego dla rozwoju firm oraz innowacyjności odgrywa edukacja – ważne, by kształtowała ona postawy oraz kompetencje służące rozwojowi kreatywnej gospodarki oraz odpowiadała potrzebom lokalnego rynku pracy. Program dedykuje także część działań sektorowi ekonomii społecznej.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobież:

> Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość 845.21 KB

kreft

Koordynator: Magdalena Kreft
Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Turystyki w Wydziale Polityki Gospodarczej
tel.: +48 58 323 64 16
e-mail: magdalena.kreft@gdansk.gda.pl

Skład Zespołu Programowego:
Alan Aleksandrowicz
Roland Budnik
Zbigniew Canowiecki
Izabela Disterheft
Dariusz Gobis
Sławomir Halbryt
Tomasz Limon
Izabela Małuszek
Maria Michaluk
Adam Protasiuk
Magdalena Skiba
Grzegorz Szczuka
Tomasz Szymczak

Ustalenia ze spotkań Zespołu Programowego:

> 24.05.2016 Ustalenia 317.91 KB
> 16.12.2016 Ustalenia 359.85 KB

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość 2016 2.85 MB