PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zarządzanie Strategiczne w Mieście

Zarządzanie Strategiczne w Mieście
Podsumowanie projektu URBACT Boosting Social Innovation - BoostINNO odbyło się się w dniach 11-12 kwietnia 2018 roku. Było to wydarzenie skierowane do wszystkich zajmujących się strategicznym zarządzaniem miastem oraz postrzegających innowacje społeczne jako dobrą drogę dla rozwoju lokalnych społeczności.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


(Nie)Konferencja, jak przewrotnie nazwaliśmy wydarzenie, pozwoliła na porównanie modeli stosowanych w zarządzaniu ośrodkami miejskimi na przykładzie m.in. 10 europejskich miast partnerskich projektu BoostINNO. Wspólnie zastanawialiśmy się, które rozwiązania pozwalają elastycznie odpowiadać na dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze i są najefektywniejsze w kontekście lokalnych uwarunkowań, a w konsekwencji przekładają się na optymalizację wdrażania celów rozwojowych.  

Wspólną dyskusję uzupełniły warsztaty poświęcone wyzwaniom oraz inspiracjom w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów takich jak miejskie strategie. Pod tym kątem szukaliśmy odpowiedzi na kwestie związane z praktyką operacyjnego wdrażania ich zapisów, czy większego włączania interesariuszy. Dzieliliśmy się  również strategiczną refleksją dotycząca kompleksowego i innowacyjnego zarządzania miastem. Ponadto wzmacnialiśmy relacje z innymi ośrodkami miejskimi, aby w przyszłości móc pogłębiać praktyczną współpracę prodejmowaną na rzecz naszych miast.

Poniżej przedstawiamy zaproszenie wystosowane przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz szczegółową agendę.


> Zarządzanie Startegiczne w Mieście - Zaproszenie (487.43 KB)
Zarządzanie Strategiczne w Mieście - Agenda (289.9 KB)


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za wspólne prace i strategiczną refleksję.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze