PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wypełnij ankietę i weź udział w warsztatach poświęconych zmianie Strategii Rozwoju Miasta

Wypełnij ankietę i weź udział w warsztatach poświęconych zmianie Strategii Rozwoju Miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
2030+2 — kopia

Drogie gdańszczanki
Drodzy gdańszczanie

Jakim miastem będzie Gdańsk? Co jest dla Was najważniejsze? Zapraszam Państwa do wyrażenia swojej opinii dotyczącej najważniejszych aspektów naszego rozwoju do 2030 roku. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie kilka minut. Wyniki wskażą nam, jakiego miasta gdańszczanki i gdańszczanie oczekują.

Zachęcam również do uczestnictwa w warsztatach o sprawach istotnych dla przyszłości Gdańska. Będą one miały formę dyskusji, podczas której każdy z uczestników będzie miał okazję wypowiedzieć się na ważne dla rozwoju miasta tematy. Warsztaty odbędą się 16, 17, 22 oraz 23 listopada 2021 roku za pośrednictwem platformy online i będą rozpoczynały się o godzinie 17:00.

Gdańsk to nasza wspólna sprawa, chcemy mieć wpływ na jego przyszłość.

 

Aleksandra Dulkiewicz
prezydent Gdańska

 

 

30 listopada 2021 roku możliwość wypełnienia ankiety została zakończona. Zakończony został również cykl warsztatów. Dziękujemy za wyrażenie opinii na temat przyszłości Gdańska. Kolejną możliwością wniesienia uwag do zmienianej strategii będą konsultacje społeczne, które odbędą się w I kwartale 2022 roku. Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji na www.gdansk.pl/strategia 

Ankieta oraz warsztaty to kluczowe elementy pierwszego etapu procesu zmiany dokumentu, służącego opracowaniu jego zaktualizowanych założeń. Dlaczego zmieniamy strategię? - piszemy o tym tu. Treść obowiązującej strategii dostępna jest tutaj. W uproszczeniu proces zmiany strategii prezentuje się następująco:

uproszczony-schemat-zmiany-strategii

Dokładny harmonogram procesu dostępny jest w treści Uchwały nr XXXIX/1021/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, w tym trybu konsultacji".

 

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze