PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu zmian Strategii Gdańsk 2030 Plus

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu zmian Strategii Gdańsk 2030 Plus
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Mieszkańcy oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mieli sposobność przekazać swoje uwagi względem treści konsultowanego dokumentu. W konsultacjach wzięło udział niemal 400 osób.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu rozpoczęły się 26 marca 2022 r. i trwały 35 dni. W tym czasie można było zapoznać się z dokumentem i przekazać uwagi pisemnie – za pośrednictwem formularza lub ustnie – podczas wysłuchania publicznego przeprowadzonego online i transmitowanego na stronie miejskiej www.gdansk.pl. Dodatkowo, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi zrealizowano spotkania tematyczne poświęcone obszarom: ochrony środowiska i adaptacji zmian klimatu, mobilności i przestrzeni, rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego (podsumowanie spotkań tematycznych).
 
W czasie trwania konsultacji społecznych gdańszczanie przekazali 176 uwag. Te, które rozpatrzono pozytywnie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Jednocześnie w związku z wysokim poziomem szczegółowości niektórych uwag, postulaty te będą brane pod uwagę podczas prac merytorycznych nad opracowywaniem Programów Rozwoju, które będą stanowić instrument wdrażania Strategii. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, które szczegółowo odnoszą się do poszczególnych uwag i uzasadniają ich rozstrzygnięcie.
 
Dokumenty do pobrania
 
Celem konsultacji było zebranie uwag i propozycji uzupełnień do zapisów projektu zmian Strategii, który został sporządzony na podstawie wniosków z diagnozy opracowanej na potrzeby procesu opracowania zmian Strategii, wyników ankiety skierowanej do mieszkańców nt. priorytetów rozwoju Gdańska, efektów prac warsztatowych z mieszkańcami przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. oraz analiz wytycznych strategicznych dokumentów ponadlokalnych, krajowych oraz unijnych. Strategia uwzględnia również treść i dorobek dotychczas obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych Gdańska oraz efekty zaangażowania mieszkańców w proces opracowania Strategii w 2014 r.
Żaneta KucharskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Żaneta Kucharska - najnowsze