PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kreatywność oczami dyrektorów szkół

Kreatywność oczami dyrektorów szkół
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Koniec wakacji, a tym samym początek nowego roku szkolnego to najlepsza okazja by w gronie dyrektorów gdańskich placówek oświatowych poruszyć kwestie związane ze zmianami organizacyjnymi ścieżki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. To także moment na podsumowanie wakacyjnej oferty kierowanej do dzieci i młodzieży przez szkoły oraz omówienie wyników badania opinii publicznej na temat edukacji w mieście, przeprowadzonego jeszcze przed letnią przerwą. Spotkanie w szerokim gronie dyrektorów szkół odbyło się z inicjatywy Pana Piotra Kowalczuka Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej oraz Pani Żanety Geryk Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska.

Spotkanie z dyrektorami gdańskich szkół

Z perspektywy wdrażania Programów Operacyjnych spotkanie stworzyło natomiast bezpośrednią możliwość do zachęcenia dyrektorów podstawówek do udziału w badaniu ankietowym poświęconym wyrażeniu opinii na temat prowadzonych w szkołach działań wspierających kreatywność wśród dzieci. Założenia badania przedstawione zostały przez Panią Magdalenę Kreft Koordynatora Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość.

Spotkanie z dyrektorami gdańskich szkół

Kształtowanie postaw w ramach procesu nauczania powinno pomagać dzieciom odkrywać własne talenty, rozwijać pasje i pobudzać ich wyobraźnię. To także niezmiernie ważne elementy budowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród najmłodszych. Efekty przeprowadzonej ankiety pomogą w lepszym stopniu dostosować ofertę twórczych zajęć tworzoną dla dzieci w Programie Operacyjnym Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz powiązać ją z działaniami planowanymi w Programie Operacyjnym Edukacja.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze