PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje społeczne projektu Programów Rozwoju 2030

Konsultacje społeczne projektu Programów Rozwoju 2030
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030 stanowiących instrument wdrażania dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta.  
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone od 16 października do 19 listopada 2023 r., tj. potrwają 35 dni. Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom miasta Gdańska i interesariuszom zgłoszenia uwag do projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030.  

Programy Rozwoju służą wdrażaniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus z 2022 r. Wyznaczają kierunki działań, które w najbliższych latach posłużą realizacji czterech celów strategicznych: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Bardziej szczegółowo niż Strategia opisują oczekiwane rezultaty i sposoby ich osiągania. Wskazują również planowane nakłady finansowe oraz sposób pomiaru uzyskanych efektów. 

Przedmiot konsultacji, tj. projekt dokumentu Programy Rozwoju 2030, a także formularz zgłaszania uwag i regulamin konsultacji społecznych dostępne są poniżej – pliki do pobrania znajdują się pod artykułem.  

Uwagi do projektu dokumentu będzie można zgłaszać od 16 października 2023 r. za pośrednictwem formularza poprzez jeden z wymienionych niżej sposobów:  

  • w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl wpisując w tytule wiadomości e-mail treść: „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”, 
  • zgłoszenie poprzez formularz zgłaszania uwag w wersji online - link dostępny poniżej, 
  • wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 103), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 8:00-16:00, środa 8:00-17:00, czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do dnia 19 listopada 2023 r.), 
  • przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”) na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data jej nadania, tj. do dnia 19 listopada 2023 r.).  

Uwagi do projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030 będzie można również przekazać na otwartych spotkaniach. Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy miasta Gdańska i interesariusze społeczno-gospodarczy.   

I spotkanie konsultacyjne  

Termin: sobota, 21 października 2023 r. w godzinach 10.00-14.00  

W czasie spotkania, oprócz dyskusji nad zapisami projektu Programów Rozwoju, zaplanowane zostały warsztaty kreatywne dla dzieci pod hasłem „Zaprojektuj swój Gdańsk”, podczas których dzieci pod opieką animatorów będą tworzyły konstrukcje z klocków. 

II spotkanie konsultacyjne 

Termin: poniedziałek, 6 listopada 2023 r. w godzinach 17.00-19.00
Zapewnione będzie tłumaczenie na polski język migowy.

Oba spotkania konsultacyjne odbędą się w Kunszcie Wodnym – siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Targ Rakowy 11.Wstęp na spotkania jest wolny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. 

 

Dokumenty do pobrania: