PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Fundusze na lata 2021-2027 - spotkanie konsultacyjne projektu Umowy Partnerstwa

Fundusze na lata 2021-2027 - spotkanie konsultacyjne projektu Umowy Partnerstwa
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zapraszają na konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa. Dokument określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową, polityka spójności na lata 2021-2027 obejmować ma następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny+ oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Wspólna polityka rybołówstwa obejmie natomiast Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Fundusze mają się wzajemnie uzupełniać.

Regionalna konferencja konsultacyjna projektu Umowy Partnerstwa odbędzie się w poniedziałek, 15 lutego 2021 r. od godziny 10:00 w formule on-line. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie na konferencję. Rejestracja dostępna jest pod adresem:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/formularz-rejestracyjny-dla-woj-pomorskiego-15-lutego-2021/

Osoby, które nie zdążą się zapisać, a zależy im na udziale w konsultacjach mogą obejrzeć transmisję na żywo na kanale YouTube Funduszy Europejskich:
www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw

Więcej informacji na temat Umowy Partnerstwa, w tym projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag znaleźć można na Portalu Funduszy Europejskich:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/

 

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze