Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Strajk oświaty – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Oto zestaw najważniejszych pytań, które pojawiają się w związku z zapowiadanym strajkiem pracowników oświatowych w Gdańsku. Odpowiedzi zostały przygotowane przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

A
A
2017-03-31_protest_szkoly_11_799x533.JPG
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Czy moje przedszkole/szkoła będą zamknięte?

W przypadku strajku możliwe jest zawieszenie zajęć zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczych. Sam budynek w każdej sytuacji pozostaje otwarty, a Dyrektor nadal administruje placówką. O konieczności zawieszenia zajęć dowiemy się dopiero w dniu protestu, po zadeklarowaniu przystąpienia do strajku przez poszczególnych pracowników. Może zatem wyniknąć sytuacja braku możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę danej placówki. Dyrektor będzie miał możliwość upewnienia się czy w okolicznych placówkach nie ma wolnych miejsc, jednak sytuacja będzie prawdopodobnie bardzo dynamiczna, zatem jest to jedno z wyjść awaryjnych. Informacje będą umieszczane kilka razy dziennie na www.gdansk.pl/strajkoswiaty.

 

Co mam zrobić z dzieckiem jak placówka, do której uczęszcza zawiesi zajęcia?

Już teraz apelujemy do rodziców o zapewnienie dzieciom opieki poza szkołą lub przedszkolem w dniach ewentualnego protestu. Jeżeli w placówce do pracy stawi się wystarczająca liczba pracowników zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Takich przypadkach pracę pedagogów wspierać będą wolontariusze i pracownicy instytucji kultury, jednakże na pewno nie w pełnej liczbie pozwalającej zorganizować te zajęcia dla wszystkich chętnych.

Jako rodzic / opiekun dziecka do lat 8 można skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Stosowne zaświadczenie będzie można uzyskać od Dyrektora danej placówki w dniu strajku.

Dodatkowo na terenie całego Miasta organizowane są wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do dzieci i ich opiekunów. Z tych zajęć będzie można skorzystać po warunkiem, że placówka będzie dysponowała wykwalifikowanymi opiekunami. Wolontariusze mogą być wyłącznie wsparciem. Pamiętaj o bieżącym sprawdzaniu danych na stronie gdansk.pl/strajkoswiaty i poprzez FB/DlaGdanszczan

 

Czy będzie opieka na zastępstwo za strajkujących nauczycieli?

Istnieje możliwość wsparcia pracowników wolontariuszami oraz osobami zatrudnionymi w instytucjach kultury. Jednak formalnie opiekę nad uczniami mogą pełnić tylko pracownicy z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

Czy jest jakaś oferta pozaszkolna, z której można skorzystać?

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie gdansk.pl/strajkoswiaty oraz FB/DlaGdanszczan. Na bieżąco umieszczana jest tam oferta zgłoszona przez inne instytucje i organizacje pozarządowe.

 

Kto zapewni bezpieczeństwo na terenie miasta w tym czasie kiedy może zwiększyć się ruch dzieci i młodzieży poza szkołami?

Służby porządkowe, Policja i Straż Miejska wyraża gotowość wzmocnienia częstotliwości patroli w dniach protestów z szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca najbardziej newralgiczne związane z pobytem młodzieży w czasie wolnym. Dodatkowo pracownicy pionów edukacyjnych w Policji i Straży Miejskiej będą wspierać działania w niektórych placówkach na terenie Miasta.

 

Czy zagwarantowane będzie wyżywienie w przedszkolu/szkole?

Do protestu mogą się również przyłączyć pracownicy niepedagogiczni. Oznacza to, że nie ma gwarancji czy w szkole i przedszkolu będą w tych dniach wydawane posiłki. Każdy z rodziców musi pamiętać o konieczności zapewnienia dziecku suchego prowiantu. 


Kliknij w grafikę, aby powiększyć

wskazowki_STRAJK mala

 

 

 

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy