PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Stogi
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Stogi
Powierzchnia: 10,91 km2
Liczba ludności: 10134 osób
Gęstość zaludnienia: 929 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI
tel. 58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku
tel. 58 328 44 22
ul. Długa Grobla 4
Komendant komisariatu – nadkom. Grzegorz Piechowski

www.gdansk.policja.gov.pl
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

Rada dzielnicy Stogi
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Łapszo Janusz

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Gutowski Bogdan

 • Członek Zarządu
  Bethke Przemysław, Ciszewski Szymon

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Szczygielski Sławomir

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Gawina Jarosław

 • Brzyska-Wyłoga Anna
 • Gawinkowska Patrycja
 • Grochowska Beata
 • Krzak Hanna
 • Mirska Sabina
 • Nowak Paulina
 • Prażnowski Łukasz
 • Witkowski Piotr
Kontakt

Siedziba 
Hoża 14, 80-628 Gdańsk

Telefon
58 573-21-49, 503-495-942

E-mail: 
zarzad@radadzielnicystogi.pl
stogi@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
radadzielnicystogi.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Stogi 

Dyżur
wtorek 8:00-9:00, czwartek 17:00-18:00

Dokumenty i komunikaty

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Stogi

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Stogi
stogi mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Stogi wchodzi w skład dzielnicy urbanistycznej Port. Jest zlokalizowana w centralnej części Wyspy Portowej Stogi. Otoczona od północy wodami Zatoki Gdańskiej, a od południa wodami Martwej Wisły. Od zachodu graniczy z jednostką pomocniczą Przeróbka, a od wschodu z jednostką Krakowiec-Górki Zachodnie.

Znaczna część obszaru jest objęta granicami administracyjnymi portu morskiego, gdzie dynamicznie rozwijają się funkcje przemysłowo-portowo-składowe. Również w obszarze wód morskich funkcjonuje, zbudowany w latach 70., Port Północny. Do znaczących inwestycji tego sektora gospodarki w ostatnich latach zaliczyć można Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT) oraz Pomorskie Centrum Logistyczne. Zrealizowane i realizowane inwestycje drogowe i kolejowe (ze znaczącym wsparciem unijnym) systematycznie poprawiają dostępność tych terenów.

W części południowej Stogów, z bezpośrednim dostępem do nabrzeża Martwej Wisły, zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa (głównie wielorodzinna). Stogi Mieszkaniowe to przykład modernistycznego osiedla wpisanego w historyczny układ dawnej wsi rybackiej i zespołu kuracyjnego nad Pustym Stawem, z zachowanym układem dawnych dróg i centrum osiedlowym wyznaczonym w miejscu krzyżowania się najważniejszych kierunków ruchu, przy ul. Stryjewskiego. Prowadzone sukcesywnie inwestycje w postaci nowych ścieżek z oświetleniem i wyposażeniem rekreacyjno-sportowym wzbogacają otoczenie Pustego Stawu, służąc codziennej rekreacji mieszkańców. Rekreacji lokalnej i miejskiej służy również letnie kąpielisko morskie wraz z plażą i usługami towarzyszącymi.


Kierunki rozwoju

Podstawową funkcją w części północnej Stogów będzie funkcja przemysłowo-portowo-usługowa. Obszar ten jest jedną z dwóch koncentracji (obok lotniska) tej funkcji na terenie miasta. Wykorzystanie nadmorskiego położenia uznaje się za jedną z podstaw podejmowania strategicznych decyzji w zarzadzaniu przestrzenią miejską. Znaczenie gospodarczej „bramy miasta” zostanie wzmocnione przez realizację planowanej rozbudowy Portu Północnego o tzw. Port Centralny/Zewnętrzny. Można również prognozować dalszy dynamiczny rozwój funkcji logistycznych i okołoportowych, wspartych konsekwentnie modernizowaną przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk infrastrukturą techniczną.

W obszarze Stogów Mieszkaniowych przewiduje się uzupełnianie i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przestrzeni publicznych, a także rozwój i wzmacnianie funkcji związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem - m.in. planuje się przebudowę nabrzeża Martwej Wisły z bulwarem i trasą rowerową z możliwością cumowania barek mieszkalnych.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

 • fragment obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

tereny wskazane do ochrony

 • 1 teren cenny przyrodniczo proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 97


Inżynieria

Dostęp do sieci inżynieryjnych jest zapewniony w zakresie ograniczonym do obszaru zainwestowania miejskiego. Na obszarze jednostki zlokalizowany jest ujściowy odcinek rzeki Gniła Łacha wraz z pompownią. Odwodnienie realizowane jest głównie systemem mechanicznym, w niewielkiej części grawitacyjnym. Na obszarze zlokalizowane są dwie pompownie: Gniła Łacha i Kaczeńce.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska