PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Publikacja wydatków

A
A

W tym dziale publikowane są informacje dotyczące wydatków i powiązanych z nimi umów realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku od dnia 1 stycznia 2015 roku. Podgląd treści mogą Państwo zobaczyć tutaj.

 

Zasady publikacji danych:

  1. Publikowane informacje są w formacie otwartych danych - plik w xml w układzie tabelarycznym edytowalnym w EXCEL-u/.
  2. Publikowane są informacje dotyczące wydatków i powiązanych z nimi umów realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku /UMG/ od dnia 01.01.2015
  3. Aktualizacja publikowanych danych jest realizowana każdego dnia roboczego. Opublikowane dane pochodzą z bazy danych UMG z dnia poprzedzającego publikację (proces publikacji jest wykonywany automatycznie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy UMG).
  4. Dane o umowach i poniesionych wydatkach w UMG są rejestrowane zgodnie z obsługą zdarzeń gospodarczych i data podpisania nie jest tożsama z datą zarejestrowania.
  5. Zakres publikowanych danych:
Lp

Zakres danych

Ograniczenia

1

numer umowy w rejestrze

Unikalny numer umowy w rejestrze

2

rodzaj umowy

Wg słownika - rodzaj umowy

3

kontrahent

Skrót nazwy, lub nazwisko, imię kontrahenta - dla umów zastrzeżonych pojawia się wpis Zastrzeżone

4

przedmiot umowy

Opis przedmiotu umowy

5

poniesione wydatki

Brutto (faktycznie udokumentowane wydatki na umowę)*

6

data obowiązywania umowy

rrrr-mm-dd (od - do)

7

data zawarcia mowy

rrrr-mm-dd

8

tryb zawarcia umowy

Wg słownika - tryb zawarcia dla umów wydatkowych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)

9

jednostka realizująca

Wydział - nazwa

10

zastrzeżenie

T (Tak) lub N (Nie) - wskazuje czy dane kwotowe w umowie są zastrzeżone

* W umowach zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi, w kwocie umowy zawarte są również koszty pracodawcy tj. odprowadzane przez pracodawcę do ZUS-u, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.