PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie podejście do smart city

Gdańskie podejście do smart city
Inteligentne miasto
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sprawne zarządzanie przestrzenią publiczną Gdańska oraz stałe podnoszenie komfortu życia jego mieszkańców nie jest możliwe bez wykorzystywania kompleksowych rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach.

Idea tzw. inteligentnego miasta jest dla Gdańska, jak i całej metropolii, jest sposobnością na poprawę funkcjonowania obszaru poprzez zarządzanie w sposób efektywny, oszczędny i ekologiczny. Przełoży się to na wydajność m.in. w dziedzinach usług publicznych, mobilności, energii, dialogu z mieszkańcami.

Założenie to wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i jest szansą na zmianę oblicza miasta jako bardziej przyjaznego jego użytkownikom.

Czytaj więcej: www.gdansk.pl/strategia