PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Siedlce
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Siedlce
Powierzchnia: 2,58 km2
Liczba ludności: 12499 osób
Gęstość zaludnienia: 4845 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V
tel. 58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Siedlce
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Widzicki Wojciech

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Koźbiał Mirosław

 • Członek Zarządu
  Motyka Karolina
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Nawara Andrzej

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Piotr Pazdyka

 • Baranowicz Olgierd
 • Folkmann-Banaszak Brygida
 • Karczewska Lucyna
 • Kłącz Kacper
 • Kobylański Władysław
 • Kowalska-Matuszewska Elżbieta
 • Pazdyka Piotr
 • Sobańska Joanna
 • Walerych Barbara
 • Wardziak Andrzej
 • Wojciechowski Jakub
Kontakt

Siedziba 
ul. Kartuska 63-65, 80-141 Gdańsk

Telefon
(58) 301-91-87, 571-324-210

E-mail: 
rada@radasiedlce.pl
siedlce@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radasiedlce.pl
dlasiedlec.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Siedlce 

Twitter
Rada Dzielnicy Siedlce 

Dyżury

każdy wtorek 18:00-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Siedlce

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Siedlce
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
siedlce mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Siedlce obejmuje Siedlce, Krzyżowniki i Emaus, czyli zachodni rejon dzielnicy urbanistycznej Śródmieście. Siedlce, położone w strefie krawędziowej, wyróżniają się urozmaiconą rzeźbą terenu. W jednostce Siedlce występują wszystkie formy zabudowy, od zespołów budynków jednorodzinnych (rozlokowanych na północ od alei Armii Krajowej i na południe od ulicy Malczewskiego w rejonie ulic Na Zboczu, Grota Roweckiego oraz na północ od ulicy Kartuskiej w rejonie ulic Leona Wyczółkowskiego, Skarpowej, Zakosy), poprzez zabudowę o niskim standardzie zamieszkiwania (na Kolonii Zręby i Kolonii Wyżyny), zespoły zabudowy wielorodzinnej z pierwszej połowy XX wieku (zlokalizowane przy ulicy Kartuskiej), aż do zabudowy z wielkiej płyty (w rejonie ulicy Szarej). Sukcesywnie powstaje też nowa zabudowa wielorodzinna w rejonie ulicy Malczewskiego. Zabudowa usługowa zlokalizowana jest głównie w parterach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wzdłuż ulicy
Kartuskiej.

Na Siedlcach zlokalizowany jest park Bema, który powstał na terenach pocmentarnych po likwidacji cmentarza p.w. św. Barbary. Na południe od ulicy Powstańców Warszawskich zlokalizowany jest znaczny kompleks zieleni z urządzonym cmentarzem Francuskim. Na zachód od ulicy Łostowickiej zlokalizowany jest fragment Cmentarza Łostowickiego.


Kierunki rozwoju

W jednostce pomocniczej Siedlce przewiduje się dalszy rozwój już istniejących funkcji. Umocni się funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Pomiędzy ulicami Szarą i Struga a zabudowanymi obszarami osiedla Wzgórze Mickiewicza powstaną nowe tereny zieleni urządzonej (Park na Zboczu). Funkcje mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa będą się sukcesywnie rozwijać, wypełniając wolne przestrzenie. Powstanie duży zespół zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej.

Przewiduje się poprawę wizerunku przestrzeni w rejonie węzła integracyjnego przy ulicy Kartuskiej, pomiędzy ulicą Struga i terenami Parku na Zboczu, gdzie planowana jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa z parterami usługowymi od strony przestrzeni publicznych.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną

 • 1 pomnik przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 1 teren cenny przyrodniczo proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 35,3


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Wzdłuż ul. Kartuskiej biegnie zakryty Potok Siedlicki. Odwodnienie realizowane systemem grawitacyjnym poprzez sieć kanalizacji deszczowej. Na terenie przewiduje się budowę siedmiu zbiorników retencyjnych, w tym sześciu o niewielkiej pojemności.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl