Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

"Dobry start" dla ucznia

A
A

Plakat dotyczący świadczenia

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” skorzysta około 54 tys. gdańskich dzieci.

Kto może skorzystać ze świadczenia "Dobry start"?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

 • Bankowości elektronicznej (trzeba sprawdzić w „swoim” banku)
 • Platformy Usługowo – Informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku. W ubiegłym roku skorzystało z niej około 50% gdańszczan ubiegających się o świadczenie 500+. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

ZOBACZ, JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” ON-LINE

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

W punktach przyjmowania wniosków – od 1 sierpnia do 30 listopada

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o świadczenie będzie można złożyć w jednym z ośmiu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. Większość tych punktów zlokalizowana będzie w szkołach. Co ważne, w tych samych punktach będą przyjmowane wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty w punkcie obsługi będą mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.

„Kliknij” na wybrany punkt, aby zobaczyć szczegóły

 

STAŁY PUNKT

 • Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. 3 Maja 9
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00,
  w wybrane soboty:
  25.08.2018 r. i 29.09.2018 r. w godz. 8:00-14:00
  od października w stałych dniach i godzinach pracy

PUNKTY TYMCZASOWE

 • SP Nr 8 – Filia, ul. Dragana 22
  w sierpniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00,
  we wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-18:00
 • Klub Osiedlowy „Piastuś”, ul. Piastowska 98 A
  w sierpniu i wrześniu
  w poniedziałek i czwartek w godz. 11:00-17:00
  we wtorek, środę i piątek w godz. 9:00-15:00
 • ZSO Nr 2 ul. Wodnika 57
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz.11:00-17:00
 • SP Nr 39 ul. Obywatelska 1
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00
 • SP Nr 16 ul. Ubocze 3
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00
 • SP Nr 61 ul. Sienna 26
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00
 • Pozytywna SP ul. Azaliowa 18
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00

 

Terminy wypłaty świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie można uzyskaż szczegółowe informacje?

Przewidujemy, że pytań o świadczenie „Dobry start” będzie zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce np. przy 500+. Nowe świadczenie będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Dzięki temu wnioski będą zdecydowanie prostsze i nie powinno być większych problemów z ich wypełnieniem. Oczywiście, w przypadku ewentualnych pytań mieszkańcy będą mogli liczyć na naszą pomoc.

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl. Osoby mające pytania będą mogły skorzystać z usług Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Ponadto w akcję informacyjną włączy się również Gdańskie Centrum Kontaktu.

MATERIAŁY INFORMACYJNE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ