Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

"Dobry start" bez decyzji - ważna informacja

A
A

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. Przy tym świadczeniu wprowadzono nowe rozwiązanie, które zakłada, że osoby którym przyznano świadczenie z Programu Dobry Start nie otrzymają decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma wyłącznie informację o przyznaniu świadczenia przesłaną na wskazany we wniosku adres e-mail.

WAŻNE

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” będzie przesyłana przez Gdańskie Centrum Świadczeń z adresu wnioski@gcs.gda.pl.

Prosimy o czujność i zwracanie uwagi, czy informacja o przyznaniu świadczenia przychodzi ze wskazanego wyżej adresu e-mail. Prosimy również pamiętać, ze przysłane przez nas wiadomości mają charakter informacyjny, nie zawierają próśb o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakiekolwiek linki.


Osoby, które nie podadzą we wniosku adresu poczty elektronicznej mogą uzyskać informację bezpośrednio w Gdańskim Centrum Świadczeń. Konieczność wydania decyzji dotyczy wyłącznie sytuacji odmowy przyznania świadczenia lub uznania wypłaconego świadczenia Dobry Start za nienależnie pobrane.

Arkadiusz Kulewicz (0)
Gdańskie Centrum Świadczeń