Zdrowie publiczne i sport
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zdrowie publiczne i sport

Zdrowie publiczne i sport
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Młodzi gdańszczanie i gdańszczanki - uczestnicy pilotażowej edycji projektu FITKLASA
Młodzi gdańszczanie i gdańszczanki - uczestnicy pilotażowej edycji projektu FITKLASA
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Szczegółowy opis realizacji miejskiej polityki prozdrowotnej i prosportowej.

  • W ramach profilaktyki zdrowia dla dzieci i młodzieży prowadzone były m.in. projekt Fitklasa (nowa formuła ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci w klasach 0-3 - pilotażowo, w kolejnym roku szkolnym obejmie wszystkie podstawówki samorządowe) oraz Program 6-10-14-18+ (prewencja i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych związanych z otyłością dzieci i młodzieży).
  • Na szeroką skalę prowadzono działania wspierające osoby dotknięte problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi pod egidą Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. W 2019 r. kompleksową opieką i wsparciem objęto blisko 10 tys. mieszkańców Gdańska.
  • W ramach zadań finansowanych z Budżetu Obywatelskiego w przestrzeni miejskiej pojawiło się 31 nowych defibrylatorów (pod koniec 2019 r. było ich łącznie 47 ogólnodostępnych w przestrzeni miejskiej oraz 71 w pojazdach komunikacji miejskiej).
  • Dużym zainteresowaniem cieszył się program Aktywuj się w Gdańsku (18,7 tys. uczestników). W największych imprezach biegowych w Gdańsku wzięło udział 20 tys. osób.
  • Kontynuowano program TOP Talent - profesjonalne wsparcie rozwoju utalentowanych młodych gdańskich piłkarzy. Zainaugurowano program TOP Talent dziewcząt, w którym udział rozpoczęło 20 uzdolnionych piłkarek w wieku 11-14 lat.