PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
14_2019-03-28_sesja_RMG_045_800x465.JPG
Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

W analizowanym przedziale czasowym RMG podjęła ogółem 394 uchwały, 4 apele i jedno oświadczenie; 6 uchwał dotyczyło spraw formalnych.

388 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska, stan ich realizacji przedstawiono w formie tabeli z podziałem na odpowiedzialne za wprowadzenie ich w życie wydziały urzędu/jednostki miasta. Najwięcej uchwał trafiło do Biura Rozwoju Gdańska i Wydziału Rozwoju Społecznego (po 76).

W dalszej części opracowania opisano szczegółowo stan realizacji poszczególnych uchwał.