Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii w 2018 r.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii w 2018 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
15_spacer_majowy-011_798x533
Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

“Strategia Rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus” i jej integralna część jaką jest dokument “Gdańsk Programy Operacyjne 2023” to nadrzędne instrumenty zarządzania rozwojem Gdańska. Programy Operacyjne zawierają konkretne działania rozwojowe dla Gdańska, ujęte w dziewięć obszarów:

  • Edukacja
  • Zdrowie Publiczne i Sport
  • Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska
  • Kultura i Czas Wolny
  • Innowacyjność i Przedsiębiorczość
  • Atrakcyjność Inwestycyjna
  • Infrastruktura
  • Mobilność i Transport
  • Przestrzeń Publiczna.

Nad wdrażaniem założeń każdego z dziewięciu Programów Operacyjnych czuwają koordynatorzy, a działania realizowane są przez konkretne Programy Strategiczne, które często obejmują więcej niż jeden z dziewięciu obszarów Programów Operacyjnych. Gminny Program Rewitalizacji np. dotyczy obszarów: przestrzeń publiczna oraz integracja społeczna i aktywność obywatelska.

W ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi z kolei (poza oczywistym celem rozwoju aktywności obywatelskiej i integracji społecznej), realizowane są także działania dotyczące edukacji, kultury i zdrowia publicznego, ponieważ Miasto zleca NGO`som wykonywanie zadań z tych obszarów.

Opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji 35 Programów Strategicznych w 2018 r.