PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogólna charakterystyka miasta

Ogólna charakterystyka miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
widoki_olivia_star_42_799x533.JPG
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Pierwszy rozdział „Raportu o stanie miasta” poświęcony jest ogólnej charakterystyce Gdańska i zawiera podstawowe wskaźniki opisujące miasto.

  • Wskazują one, że Gdańsk jest szóstym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Zajmuje obszar 262 km kw. Najdalej wysunięta na północ dzielnica to Osowa, na południe - Św. Wojciech, na zachód - Rębiechowo, na wschód zaś - Świbno.
  • Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miasta należą tereny zielone, w tym m.in. lasy (w północno-zachodniej części miasta i w pasie nadmorskim) i parki spacerowo - wypoczynkowe. Na obszarze Gdańska występują także tereny gdzie przyroda jest chroniona szczególnie - od fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po rezerwaty przyrody. (Zagadnienia związane ze strukturą terenów zielonych opisane są szczegółowo w rozdziale 13. raportu “Przestrzeń publiczna”).
  • Najistotniejsze elementy, które kształtują tożsamość urbanistyczną Gdańska to: tarasowość, nadmorskie położenie, policentryczność i historyczność. Raport zawiera definicje tych charakterystycznych elementów i schemat obszaru ich występowania na mapie miasta.
  • W 2018 r. podział miasta na dzielnice zmienił się - obowiązujący podział na 35 (zamiast 34) dzielnic i położenie Gdańska na tle okolicznych gmin obrazuje mapa. Najmłodsza dzielnica Gdańska to Orunia Górna - Gdańsk Południe, wydzielona z Chełmu.
  • Wykres kołowy z kolei obrazuje strukturę użytkowania gruntów w Gdańsku - wynika, z niej że Gdańsk jest miastem o średnim stopniu zurbanizowania.