Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sylwestrowy Konkurs Butelkowy

A
A

Rada Miasta Gdańska we współpracy z Zakładem Utylizacyjnym już po raz dziesiąty organizuje „Sylwestrowy Konkurs Butelkowy”. Jego celem jest nie tylko zachęcenie Gdańszczan do segregacji odpadów – zarówno w trakcie sylwestrowej zabawy, jak i na co dzień czy bezpieczna zabawa. Konkurs ma również wymiar charytatywny. Za każde 5 kg zebranego szkła ZU przeznaczy 2017 groszy na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Możemy więc nie tylko wygrać cenne nagrody ale też pomóc najbardziej tej pomocy potrzebującym.

W sylwestrowy wieczór Gdańszczanie będą mogli nie tylko dobrze się bawić, ale także wygrywać nagrody i pomagać innym. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy od 30 grudnia 2016 do 2 stycznia 2017 wrzucić do oznakowanych zielonych pojemników (rozstawionych na Targu Węglowym, przy Zielonej Bramie oraz przy molo w Brzeźnie) szklane butelki po napojach, którymi będą witali Nowy Rok. W każdej butelce powinna znaleźć się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu uczestnika konkursu. W tym roku również poszerzamy formułę konkursu o akcję społeczną – mówi Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska. 
W konkursie będą mogły wziąć udział osoby bawiące się na Targu Węglowym podczas wielkiego muzycznego wydarzenia kończącego rok 2016 - na plenerowym Koncercie Sylwestrowym. Butelki do pojemników można będzie też wrzucać przy molo w Brzeźnie i przy Zielonej Bramie. Ze względu na charytatywny wymiar akcji pojemniki będą dostępne nie tylko w Noc Sylwestrową.

W tym roku beneficjentem butelkowej akcji będzie Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. - Za każde 5 kg szklanych opakowań zebranych w okresie trwania akcji Zakład Utylizacyjny przeznaczy 2017 groszy na ten cel – mówi Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - Możemy mieć nadzieję, że butelek będzie przynajmniej tyle co w roku ubiegłym tj.  700 kg – dodaje Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

4 stycznia komisja konkursowa (złożona z przedstawicieli Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.) wylosuje butelki, których właściciele otrzymują cenne nagrody rzeczowe. Wrzucając do pojemników pustą butelkę można wygrać: miejski rower, smartfon, odtwarzacze blu-ray, miniwieże hi-fi, oraz zestawy upominkowe ufundowane przez Zakład Utylizacyjny.

Zapraszamy do dobrej i ekologicznej zabawy i pomagania.


Paweł Kordowski


Regulamin Konkursu  2017

 SYLWESTROWY KONKURS BUTELKOWY
Z RADĄ MIASTA GDAŃSKA

§1   Organizatorem Konkursu jest:
RADA MIASTA GDAŃSKA


§2  Operatorem Konkursu jest:
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o. o.

 §3  Uczestnictwo w Konkursie:
1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie jego trwania tj. 30.12.16. - 02.01.17. (godz. 23.55), wrzuciły szklane butelki po napojach - zawierające w środku kartki z danymi -  do specjalnie w tym celu udostępnionych przez ZAKŁAD UTYLIZACYJNY pojemników na Targu Węglowym i na przy molo w Brzeźnie.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz ZAKŁAD UTYLIZACYJNEGO Sp. z o.o. w Gdańsku.

§4  Cele konkursu:
Zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.
Propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko.

§5  Czas trwania konkursu:
Od 30.12.2016. do 02.01.2017.

§6  Lokalizacja pojemników:
- 3  pojemniki na Targu Węglowym w Gdańsku podczas zabawy Sylwestrowej oraz 2 pojemniki na molo w Brzeźnie i 1 pojemnik przy Zielonej Bramie.

§7  Komisja Konkursowa:
1. Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą:  Przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

§8  Nagrody:
1.Nagrodami losowanymi w Konkursie będą kolejno:

1)    rower trekkingowy* 19”,
2)    dwa odtwarzacze  blu-ray ,
3)    dwie miniwieże hi-fi
4)    jeden smartfon
6)    pięć kompletów nagród ufundowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

 *tylko po uiszczeniu podatku zryczałtowanego od nagrody rzeczowej w wysokości 144 zł (jeśli osoba, która wylosowała rower nie wyrazi zgody lub nie uiści podatku zgodnie z Regulaminem zostaje wyłączona  z Konkursu ).

§9  Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się na stronie  https://bip.gdansk.pl/rada-miasta
2. Informacji o konkursie udziela:
Biuro Rady Miasta Gdańska   tel. 58 323 70 29, email: mariusz.felinski@gdansk.gda.pl
3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.
6. Rozdanie wszystkich nagród odbędzie się  w środę 11 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

§10   Ochrona Danych Osobowych
1. W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) każdy uczestnik konkursu wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, adres, telefon) w celu otrzymania nagrody.    
2. Informujemy ponadto, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wręczenia wylosowanej nagrody.
3. Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione na www.gdansk.pl  
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Informujemy jednocześnie, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z protokołu Komisji Konkursowej.