Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 30 września 2004 r.

A
A


Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 30 września 2004 r.

Na czwartkowej sesji RMG, radni przyjęli uchwałę udzielającą 90 proc. bonifikaty najemcom mieszkań komunalnych na wykup tych lokali wraz z przynależnymi do nich gruntami. Uchwała dotyczy jednak tylko mieszkań wybudowanych przed 27 maja 1990 r.

Nowością jest ustanowienie 90-proc. bonifikaty obejmującej udział we współwłasności gruntu lub wartości ustanowionego prawa użytkowania wieczystego. Ustalono również dodatkowe 5 proc. bonifikaty przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w dużych wspólnotach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej bądź przy sprzedaży ostatniego lokalu w budynku zarządzanym przez dużą wspólnotę. Dodatkową 5-procentową bonifikatę przyznano także kombatantom, wdowom i wdowcom po kombatantach. Z uwagi na duży upust cenowy uchwałodawca wykluczył możliwość wykupienia mieszkania z bonifikatą w trybie ratalnym.

Rada Miasta Gdańska nie przesądziła o rozstrzygnięciu planu zagospodarowania przestrzennego tzw.Trasy Lęborskiej. Stanowić ma ona fragment międzynarodowej trasy znanej pod nazwą „Via Hanzeatica” prowadzącej z Niemiec do Sankt Petersburga. Liczący 50 kilometrów odcinek trasy prowadzący z Lęborka do Gdańska ma zostać włączony do układu komunikacyjnego Gdańska w dzielnicy Osowa. Zgodnie z projektem przygotowanym przez „Transprojekt Gdański” trasa miała przebiegać od węzła Luzino, poprzez węzeł Chwaszczyno i przez Osowę wpadać do obwodnicy trójmiejskiej poprzez węzeł Wysoka. Mieszkańcy Osowej złożyli protesty do projektu planu, a radni na sesji nie odrzucili tych protestów. Po burzliwej dyskusji 16 radnych głosowało za odrzuceniem protestów, tylu samo przeciwstawiło się tej decyzji.

W Gdańsku Suchaninie rondo położone przy skrzyżowaniu ulic Franciszka Schuberta, Ludwika Beethovena oraz ul. Trzy Lipy otrzymało imię Andrzeja Hakenbergera. Andrzej Hakenberger urodził się w 1574 r. i był lutnistą i śpiewakiem słynnej kapeli Zygmunta III Wazy. W 1607 r. został decyzją miejskiej rady w Gdańsku powołany na stanowisko kapelmistrza miejskiego.
W Gdańsku Kokoszkach ulica położona między ul. Czerwcową i ul. Gostyńską otrzymała nazwę ul. Kwietniowej. W Gdańsku Śródmieściu teren położony przy zbiegu ulic Okopowej i Podwala Przedmiejskiego nosić będzie nazwę Węzła Unii Europejskiej.

Jedynie 5 radnych poparło projekt uchwały Ligi Polskich Rodzin zakazujący dużym obiektom handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m kw. handlu w niedziele i dni wolne od pracy. 21 radnych było przeciwnych tym zapisom, a 2 wstrzymało się od głosu.