Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 22 grudnia 2004 r.

A
A


Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 22 grudnia 2004 r.

Znaczne środki na oświatę i pomoc społeczną oraz na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacji miejskiej, to najkrótsza charakterystyka budżetu na rok 2005, przyjętego wczoraj przez Radę Miasta Gdańska. Radni pozytywnie rozpatrzyli propozycję zwiększenia środków na rozwój miejskiej sieci monitoringu. Jedna z przyjętych uchwał zapewni bezrobotnym bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Uchwalony budżet zabezpiecza środki m. in. na budowę trasy W-Z i remont ul. Marynarki Polskiej. W 2005 roku rozpocznie się również budowa hali widowiskowo - sportowej na granicy Gdańska i Sopotu. Dzięki pieniądzom przeznaczonym na edukację będzie można wprowadzić obowiązkową naukę języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Każda szkoła ma mieć ponadto pracownię komputerową.

Radni przyjęli również autopoprawkę zwiększającą środki na rozwój miejskiej sieci monitoringu i Miejskiego Centrum Powiadamiania. Zwiększona zostanie również pomoc dla policji i Straży Miejskiej, dla których zostanie zakupiony nowy sprzęt, zwiększona zostanie również liczba patroli.

Dobrą wiadomość otrzymali również bezrobotni, aktywnie poszukujący pracy. Uchwała Rady Miasta pozwoli wszystkim, którzy pozostają bez pracy dłużej niż 6 miesięcy, na bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Specjalna karta umożliwi korzystanie z przywileju w ciągu dwóch miesięcy od jej wydania.

Budżet koresponduje z przyjętym niedawno Wieloletnim Planem inwestycyjnym na lata 2005 - 2009, jest również zgodny z planem zrównoważonego rozwoju miasta. Uchwała budżetowa została przyjęta już w grudniu, aby w pełni skorzystać z przeznaczonych na 2005 rok, środków unijnych.* * * * *


Wysoka ocena ratingowa Gdańska

W tym tygodniu został zaktualizowany rating Miasta Gdańska. Ocena jaką uzyskało miasto to BBB stabilny. Jak mówi skarbnik miasta Włodzimierz Pietrzak - „To doskonały wynik, który świadczy o skuteczności konsekwentnie realizowanej strategii wydatkowania środków miejskich. Ocena, jaką wystawiła nam renomowana międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, spowoduje że będziemy mogli zaciągać ewentualne kredyty na jeszcze lepszych warunkach niż dotychczas.”

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji (agencji ratingowej), określająca wiarygodność kredytową podmiotu gospodarczego (instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw i samorządów lokalnych) lub państwa. Ocena ta jest długo- lub krótkoterminowa, wystawiana w odniesieniu do waluty zagranicznej i krajowej. Rating określa się w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji liter od A do D oraz cyfr lub znaków plus i minus podwyższających lub obniżających daną ocenę. Uzupełnieniem oceny jest prognoza określająca możliwość jej zmiany w najbliższym czasie: pozytywna - może wzrosnąć, negatywna - może spaść, stabilna - nie zmieni się.

Rating przyznawany miastu jest wiarygodnym źródłem informacji dla współpracujących z nim instytucji finansowych i inwestorów. Najbardziej wymiernym efektem posiadania wysokiej oceny ratingowej jest możliwość pozyskania tańszego kapitału. Banki dużo chętniej i na znacznie lepszych warunkach udzielają kredytów podmiotom wysoko ocenianym przez agencje ratingowe. Ważne przy tym jest fakt, że ocena podlega aktualizacji w okresach rocznych, a w szczególnych przypadkach może być zmieniona natychmiastowo. Obowiązuje przy tym zasada, że ocena danego podmiotu nie może być wyższa niż ocena kraju, w którym podmiot funkcjonuje.Błażej Słowikowski


Oceny ratingowe wybranych miast


miasto kraj ocena prognoza
Paryż Francja AAA stabilna
Wiedeń Austria AAA negatywna
Oslo Norwegia AA+ stabilna
Sydney Australia AA+ stabilna
Sztokholm Szwecja AA+ stabilna
Rzym Włochy AA- stabilna
Barcelona Hiszpania AA- stabilna
Genewa Szwajcaria AA- stabilna
Montreal Kanada A+ stabilna
Praga Czechy A- stabilna
Poznań Polska Baa1
Kraków Polska BBB+ negatywna
Ryga Łotwa BBB pozytywna
GDAŃSK Polska BBB stabilna
Szczecin Polska BBB stabilna
Wrocław Polska BBB stabilna
Bydgoszcz Polska BBB- stabilna
Łódź Polska BBB- stabilna
Wilno Litwa BBB- stabilna
Zagrzeb Chorwacja BBB- stabilna
Sofia Bułgaria BB- stabilna
Rio de Janeiro Brazylia BB- negatywna
Moskwa Rosja B+ pozytywna
St. Petersburg Rosja B+ pozytywna
Stanbuł Turcja B- stabilna
Buenos Aires Argentyna D -