Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

Skład komisji:
Zakres działania

1. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:
a) zmiany formy własności,
b) zmiany profilu produkcji i usług,
c) likwidacja,
d) łączenie bądź wchodzenie w spółki,
e) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
2. Polityka usług komunalnych z zakresu:
a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,
b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty.
3. Współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, szkołami wyższymi w zakresie polityki gospodarczej Miasta Gdańska.
4. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.
5. Polityka w zakresie gospodarki morskiej.
6. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.
7. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
8. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.
9. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.

 

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (789.05 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
26.11.2019 porządek 26.11.2019 (599.2 KB)
22.10.2019 porządek 22.10.2019 (420.24 KB)
24.09.2019 porządek 24.09 2019 (277.8 KB)
27.08.2019 porządek 27.08.2019 (258.66 KB)
25.06.2019 porządek 25.06.2019 (432.08 KB)
28.05.2019 porządek 28.05.2019 (410.12 KB)
23.04.2019 porządek 23.04.2019 (436.05 KB)
26.03.2019 porządek 26.03.2019 (243.5 KB)
05.03.2019 porządek 5.03.2019 (500.84 KB)
29.01.2019 porządek 29.01.2019 (239.76 KB)
10.12.2018 porządek 10.12.2018 (271.65 KB)
26.11.2018 porządek 26.11.2018 (257.31 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019
   
07.03.2019 protokół 7.03.2019 (315.69 KB)
10.12.2018 protokół 10.12.2018 (387.32 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (348.68 KB)