Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

Skład komisji:
Zakres działania

1. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:

a) zmiany formy własności,

b) zmiany profilu produkcji i usług,

c) likwidacja,

d) łączenie bądź wchodzenie w spółki,

e) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.

2. Polityka usług komunalnych z zakresu:

a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymana czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,

b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty,

3. Współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, uczelniami Wybrzeża i kraju w zakresie polityki gospodarczej Miasta Gdańska.

4. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.

5. Polityka w zakresie gospodarki morskiej.

 6. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.

7. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.

8. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.

9. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF (655.16 KB)
plan pracy 2017 PDF (706.71 KB)
plan pracy 2016 PDF (168.04 KB)
plan pracy 2015 PDF (864.13 KB)

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF (4.44 MB)
za rok 2016 PDF   (3.04 MB)
za rok 2015 PDF   (237.8 KB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
23.10.2018 PDF (263 KB)
25.09.2018 PDF (498.24 KB)
28.08.2018 PDF (789.79 KB)
26.06.2018 PDF (687.74 KB)
22.05.2018 PDF Porządek (484.39 KB)
17.04.2018 PDF (237.91 KB)
27.03.2018 PDF (459.8 KB)
20.02.2018 PDF (476.76 KB)
23.01.2018 PDF (536.04 KB)
Rok 2017
12.12.2017 PDF (432.44 KB)
28.11.2017 PDF (548.64 KB)
24.10.2017 PDF (468.99 KB)
09.10.2017 PDF (162.2 KB)
26.09.2017 PDF (407.89 KB)
27.06.2017 PDF (572.23 KB)
29.08.2017 PDF (446.44 KB)
23.05.2017 PDF (525.59 KB)
23.05.2017 PDF (415.78 KB)
18.04.2017 PDF (243.66 KB)
04.04.2017 wyjazdowe PDF (146.1 KB)
28.03.2017 PDF (369.13 KB)
21.02.2017 PDF (547.46 KB)
Rok 2016
13.12.2016 PDF (547.46 KB)
22.11.2016 PDF (461 KB)
25.10.2016 PDF (512.32 KB)
27.09.2016 PDF (511.77 KB)
23.08.2016 PDF (482.74 KB)
28.06.2016 PDF (481.95 KB)
24.05.2016 PDF (482.6 KB)
26.04.2016 PDF (465.25 KB)
19.04.2016 wyjazdowe PDF (159.65 KB)
29.03.2016 PDF (564.26 KB)
23.02.2016 PDF (201.6 KB)
26.01.2016 PDF (274.11 KB)
Rok 2015
15.12.2015 PDF (280.69 KB)
24.11.2015 PDF (597.12 KB)
27.10.2015 PDF (473.45 KB)
22.09.2015 PDF (227.16 KB)
25.08.2015 PDF (819.24 KB)
26.06.2015 PDF (724.02 KB)
09.06.2015 PDF (170.22 KB)
26.05.2015 PDF (288.5 KB)
30.04.2015 PDF (164.92 KB)
28.04.2015 PDF (468.96 KB)
20.04.2015 PDF (203.52 KB)
13.04.2015 PDF (201.42 KB)
24.03.2015 PDF (281.77 KB)
24.02.2015 PDF (448.32 KB)
16.02.2015 PDF (211.28 KB)
27.01.2015 PDF (507.45 KB)
Rok 2014
15.12.2014 PDF (296.63 KB)

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
26.06.2018 PDF (882.84 KB)
22.05.2018 PDF (513.93 KB)
17.04.2018 PDF (558.6 KB)
20.02.2018 PDF (796.07 KB)
23.01.2018 PDF (640.3 KB)
Rok 2017
24.10.2017 PDF (621.47 KB)
26.09.2017 PDF (579 KB)
29.08.2017 PDF (537.06 KB)
27.06.2017 PDF (572.23 KB)
23.05.2017 PDF (93.65 KB)
18.04.2017 PDF (92.21 KB)
28.03.2017 PDF (70.13 KB)
21.02.2017 PDF (235.1 KB)
10.01.2017 PDF (711.42 KB)
Rok 2016
13.12.2016 PDF (132.98 KB)
22.11.2016 PDF (257.13 KB)
25.10.2016 PDF (317.82 KB)
27.09.2016 PDF (359.83 KB)
23.08.2016 PDF (379.33 KB)
28.06.2016 PDF (680.79 KB)
24.05.2016 PDF (348.14 KB)
26.04.2016 PDF (421.71 KB)
19.04.2016 PDF (214.24 KB)
29.03.2016 PDF (314 KB)
23.02.2016 PDF (235.97 KB)
26.01.2016 PDF (276.29 KB)
Rok 2015
15.12.2015 PDF (189.93 KB)
24.11.2015 PDF (481.03 KB)
27.10.2015 PDF (263.18 KB)
22.09.2015 PDF (184.75 KB)
23.06.2015 PDF (363.19 KB)
26.05.2015 PDF (193.28 KB)
30.04.2015 PDF (66.01 KB)
28.04.2015 PDF (279.79 KB)
20.04.2015 PDF (1.55 MB)
13.04.2015 PDF (288.57 KB)
24.03.2015 PDF (139.29 KB)
24.02.2015 PDF (236.52 KB)
16.02.2015 PDF (8.62 MB)
27.01.2015 PDF (238.36 KB)
Rok 2014 
15.12.2014 PDF

(239.53 KB)

04.12.2014 PDF

(60.81 KB)