PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Laureaci medalu księcia Mściwoja II

Laureaci medalu księcia Mściwoja II
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Laureaci medalu księcia Mściwoja II w roku

2023, 2022, 2019, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997
Awers medalu księcia Mściwoja II
Rewers medalu księcia Mściwoja II
Medal księcia Mściwoja II - awers Medal księcia Mściwoja II - rewers

Rok 2023

Limon
fot. Piotr Wittman

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej cytogenetyki nowotworów i genetyki klinicznej. Jest członkiem rzecz. PAN (2013) i członkiem czynnym PAU (2010). Jest wyjątkowo aktywny naukowo i organizacyjnie. Był i jest członkiem rad naukowych kilku instytutów naukowych w Polsce. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych, Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów RP oraz vice przewodniczącym Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Cytogenetycznego ECA. Pomimo szerokiej aktywności organizacyjnej prof. Limon jest też bardzo aktywny naukowo. Opublikował 360 artykułów i rozdziałów w książkach. Jego najważniejsze osiągnięcia naukowe są związane z cytogenetyką i genetyką molekularną nowotworów człowieka oraz genetyką kliniczną. Był recenzentem 51 rozpraw doktorskich (7 za granicą), 89 prac habilitacyjnych i 38 wniosków profesorskich. Wypromował 22 doktorów oraz pięciu dr habilitowanych. Był opiekunem specjalizacji z genetyki klinicznej sześciu lekarzy. Prof. Limon jest również zaangażowany w inicjatywy, mające na celu podniesienie poziomu nauki polskiej i systemu regionalnej organizacji pomocy rodzinom z chorobami rzadkimi. Jest współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w GUMed. Z jego inicjatywy w roku 1974 roku utworzono Poradnię Genetyczną przy AMG, która działa do dzisiaj. Nadal pracuje w Poradni Prenatalnej GUMed i Gamety. Prof. Janusz Limon jest również medykiem-humanistą, czego dowodem są jego doskonałe odczyty o chorobach genetycznych człowieka w sztuce. Jest też pisarzem – opublikował trzy książki poruszające wiele problemów związanych z medycyną, sztuką, historią Gdańska i filozofią nauki. Są to: „Przestrzenie i zaułki”, „Pasma i smugi” oraz ostatnio „Powinności istnienia”.

Prof. Janusz Limon odkrył występowanie swoistych zmian genetycznych w guzach nowotworowych, co ma znaczenie w diagnostyce, monitorowaniu leczenia oraz rokowaniu za co otrzymał nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004) oraz Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2006). Określił także częstości i rodzaje mutacji w kilku genach odpowiedzialnych za występowanie rodzinnych predyspozycji do zachorowań na raki piersi i jajnika i określił w kilku regionach Polski częstości występowania mutacji genów BRCA1/2 predysponujących do tych nowotworów oraz opisał rzadkie i niepowtarzalne mutacje tych genów występujące m.in. w woj. Pomorskim.

 

Medal Księcia Mściwoja II za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie medycyny, jak również zaangażowanie w inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu nauki polskiej i systemu regionalnej organizacji pomocy rodzinom z chorobami rzadkimi.

Wajda
fot. Piotr Wittman

Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda to historyk sztuki, scenograf teatralny i filmowy, kostiumograf, aktorka. Niemal 30 lat jako scenograf pracowała w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wiele lat była wykładowczynią Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej członkini Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Od ponad 40 ostatnich lat na różne sposoby jest związana z Gdańskiem.

We wrześniu 1980 roku Krystyna Zachwatowicz-Wajda wstąpiła do NSZZ „Solidarność". Brała udział w pracach Komisji Ekspertów ds. Kultury przy Prezydium NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze. Była aktywną członkinią Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 - przygotowującego m.in. uroczystość odsłonięcia monumentu (17 grudnia 1980), czuwała nad realizacją pomysłu inscenizacyjnego Andrzeja Wajdy, opiekowała się relacją z zaangażowanymi w przedsięwzięcie Krzysztofem Pendereckim, Czesławem Miłoszem i Danielem Olbrychskim, uczestniczyła w naradach organizacyjnych z władzą. W stanie wojennym działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie. W 1987 roku - wraz m.in. z prof. Andrzejem Szczeklikiem, dr Markiem Edelmanem i prof. Joanną Muszkowską-Penson - weszła w skład Społecznej Fundacji Solidarności. Lech Wałęsa powierzył jej rolę sekretarza. Fundacja dysponowała dwoma milionami dolarów. Sukcesem fundacji było m.in. przeprowadzenie pierwszych w kraju bezinwazyjnych badań serca i otwarcie w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność" Ośrodka Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, istniejącego do dziś. W 1969 roku Krystyna Zachwatowicz pierwszy raz pracowała w Teatrze Wybrzeże, realizując scenografię do spektaklu „Bolesław Śmiały" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Piotra Paradowskiego. Do historii teatru, nie tylko gdańskiego, przeszła jednak późniejsza inscenizacja - dramat Stanisławy Przybyszewskiej „Sprawa Dantona". Niewiele ponad dwa miesiące po wielkim strajku w Stoczni Gdańskiej wystawili go w Wielkim Młynie - Andrzej Wajda, Maciej Karpiński, Krystyna Zachwatowicz-Wajda i aktorzy teatru Wybrzeże. Tekst okazał się niezwykle aktualny. „Rewolucja", „walka", „wolność" - każde słowo rzucane ze sceny wzbudzało aplauz. Na widowni zawsze był komplet. Wielu aktorów, którzy po przedstawieniu wychodzili zebrać brawa, miało przypięty znaczek Solidarności. Echa robotniczej rewolucji pobrzmiewały również w późniejszej twórczości scenografki. W stanie wojennym Andrzej Wajda wystawił „Antygonę" na deskach Starego Teatru w Krakowie, a Krystyna Zachwatowicz aktorów antycznej tragedii ubrała w robociarskie kufajki i kaski, innym dała zomowskie kurki, tarcze i pały.

Tytuł Honorowej Ambasadorki Gdańska, Krystyna Zachwatowicz-Wajda odebrała w uznaniu zasług podczas Zjazdu Gdańszczan w 2018 roku. W ostatnich dekadach była zaangażowana w powstanie i działalność dwóch najmłodszych gdańskich muzeów. Zasiadała w jury oceniającym projekt koncepcji architektonicznej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wspierała muzeum w pracach nad koncepcją scenograficzną wystawy. Pomagała też swemu mężowi, Andrzejowi Wajdzie, który podjął się reżyserii spektaklu multimedialnego „Wybuch", realizowanego przez muzeum z okazji 75-lecia wybuchu II wojny światowej. Później zaangażowała się w społeczną akcję obrony wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej przed ingerencjami w jej kształt przez polityków, po tym jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołało z funkcji dyrektora prof. Pawła Machcewicza.

Gorąco popierała inicjatywę powołania Europejskiego Centrum Solidarności. A później publicznie wspierała instytucję, gdy została pozbawiona przez ministerstwo części dotacji. Obecnie pracuje na rzecz instytucji w Radzie ECS (druga kadencja).

Współpracuje również z Muzeum Gdańska, które przygotowuje się do otwarcia nowego oddziału, gdzie będzie prezentowana powojenna odbudowa Gdańska. Podźwignięcie Gdańska z ruin było możliwe dzięki stanowczej woli odbudowy wyrażonej przez ówczesnego generalnego konserwatora zabytków, ojca Krystyny Zachwatowicz – profesora Jana Zachwatowicza.

 

Medal Księcia Mściwoja II za zaangażowanie w obywatelskie inicjatywy, zwłaszcza za działania wspierające NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych, jak również zaangażowanie w powstanie i działalność Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Europejskiego Centrum Solidarności.

T Zdunek
fot. Piotr Wittman

Tadeusz Zdunek

Tadeusz Zdunek jest założycielem firm PUH Zdunek i Grupa Zdunek w Gdańsku. Swoją pierwszą firmę założył w 1978 roku. Od wielu lat Grupa Zdunek to jedna z największych polskich grup dealerskich - aktualnie reprezentuje 12 marek, zatrudnia blisko 500 osób i posiada swoje salony i autoryzowane serwisy m.in. w Trójmieście i Olsztynie. W bieżącym roku firma Zdunek obchodzi 45-lecie - „Ogromna, autentyczna miłość do samochodów, ciężko wypracowane eksperckie doświadczenie oraz odważne decyzje biznesowe. Tak można podsumować ponad 45 lat realizacji śmiałej wizji założyciela firmy, Tadeusza Zdunka." Tadeusz Zdunek jest przedsiębiorcą i rzemieślnikiem. Jest związany z organizacją rzemiosła od ponad 40 lat, będąc członkiem najstarszej i największej organizacji pracodawców na Pomorzu - Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 2002 roku jest członkiem Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, od 2021 roku jest zastępcą prezesa Izby. Jest także prezesem Klubu Biznesu działającego w Izbie. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Branżowej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych w Izbie, to również wieloletni członek Cechu Rzemiosł Metalowo-Elektrotechnicznych w Gdańsku, w którym aktywnie działa na rzecz branży motoryzacyjnej w środowisku rzemieślniczym. Jest zaangażowany w prace Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców.

Jest wieloletnim członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a w bieżącym roku pełni funkcję jej przewodniczącego. Jest też członkiem zespołów roboczych WRDS (ds. gospodarczych i ds. bezpieczeństwa). Aktywnie działa w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa, a także w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W 1980 roku Tadeusz Zdunek uczestniczył w założeniu Solidarności Rzemieślniczej i aktywnie w niej działał. Za solidarnościową aktywność na rzecz rzemiosła był dwukrotnie aresztowany.

Wciąż dynamicznie rozwijająca się firma Tadeusza Zdunka, jak i sam jej twórca i właściciel - są laureatami wielu nagród i wyróżnień. Tadeusz Zdunek pełni także funkcję przewodniczącego związku dealerów Renault w Polsce i członka Europejskiego Zarządu Dealerów Renault. Za swoje liczne zasługi dla rzemiosła został wyróżniony odznaczeniami: Złotą Odznaką Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło za Zasługi", Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi Rzemiosła Polskiego" oraz najwyższym odznaczeniem w rzemiośle - Odznaką Honorową „Szabla Kilińskiego".

Rzemiosło i temat kształcenia młodych fachowców od zawsze były jego szczególną misją. Jest jednym z pomysłodawców i twórców Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy w Gdańsku - zespołu szkół, który w bieżącym roku obchodzi swój jubileusz 15-lecia. To obecnie jedna z najlepszych gdańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zasiada w radzie programowej szkoły i dokłada wielu starań, aby zapewnić trwały rozwój szkoły i promować kształcenie zawodowe w rzemiośle, a przede wszystkim by przekazywać młodym ludziom swoje doświadczenie i wiedzę oraz pasję. Od wielu lat wspiera także swoją rodzimą szkołę - Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku, gdzie ufundował wyposażenie pracowni i aktualnie zapowiedział utworzenie nowoczesnej pracowni lakierniczo-blacharskiej. W marcu br. za szczególne zaangażowanie we współpracę z gdańską „samochodówką" odebrał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej". Tadeusz Zdunek jest też znany z swojego ogromnego zaangażowania społecznego i działalności charytatywnej. Od lat udziela się społecznie wspierając trójmiejskie domy dziecka oraz hospicja dziecięce. W 2022 r. po inwazji Rosji w Ukrainie, firma przebudowała biura na mieszkania dla czterech rodzin uchodźców, a ponadto wysłała kilka transportów z zaopatrzeniem dla ludności i karmą dla zwierząt do Ukrainy. Jego hojność jest też doceniana w środowisku rzemieślniczym, gdzie jest fundatorem wielu nagród i wyróżnień w konkursach dedykowanych zwłaszcza młodym rzemieślnikom. Tadeusz Zdunek sponsoruje również przedsięwzięcia sportowe, przede wszystkim sporty motokrosowe oraz gdański klub żużlowy - od kilku lat jest prezesem i głównym sponsorem klubu żużlowego GKŻ Zdunek Wybrzeże w Gdańsku. Jest wielkim ambasadorem Gdańska - zawsze dumny ze swoich korzeni, często opowiada o swoim dorastaniu w Gdańsku, o zmianach jakie zachodzą w stolicy Pomorza i całym regionie w ostatnich dziesięcioleciach, o swoim w nich udziale. Jest przykładem człowieka, który mimo ogromnego sukcesu zawodowego i biznesowego, niezmiennie pozostaje wielkim społecznikiem wrażliwym na swoje otoczenie i zawsze otwartym na potrzeby innych. Jego zaangażowanie i zasługi na rzecz rozwoju miasta i regionu, zarówno w aspekcie rozwoju firmy, kreowania miejsc pracy, budowania współpracy na poziomie regionalnym i międzynarodowym, czy rozwijania organizacji pracodawców, ale też i czynnego udziału w życiu gospodarczym i społecznym swojej małej ojczyzny.

 

Medal Księcia Mściwoja II za zaangażowanie społeczne i działalność charytatywną, w tym wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz środowiska rzemieślniczego.

 

grafika z białym rysunkiem róży na czerwonym tle

Stowarzyszenie Czerwona Róża

Stowarzyszenie Czerwonej Róży powołane zostało formalnie w 1997 roku, kontynuując niemal sześćdziesięcioletnią tradycję konkursów o laur Czerwonej Róży. Gdańskie konkursy o laur Czerwonej Róży rozpoczęły swoją historię w 1960 roku w Klubie Studentów Wybrzeża ŻAK. Na początku był to konkurs poetycki, potem dołączona została kategoria na najlepszego studenta uczelni Wybrzeża, a następnie na najlepsze koło naukowe. Oprócz nagród konkursowych przyznawano także nagrody honorowe; za całokształt twórczości poetyckiej (Pierścień), za debiut (Peleryna), dla poety Ziem Zachodnich (Pióro). Pomysł nagród symbolicznych zrodził się w Krakowie w czasie Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

W kolejnych latach nastąpiły zmiany – Pióro stało się nagrodą dla krytyków, przyznawano także nagrody Pegaza dla tłumaczy, Wiatru od morza za działalność kulturalną, Kogi Gdańskiej za podejmowanie w poezji tematyki morskiej. Były także nagrody honorowe Czerwonej Róży z okazji jubileuszy Żaka. Po latach przerwy, związanej z transformacją i zaprzestaniem działalności studenckiego „Żaka”, w 1997 roku wznowiono konkurs poetycki wspólnie z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki o zasięgu ogólnopolskim. Jest to jeden z najstarszych w Polsce i jeden z niewielu, który posiada niemal kompletną dokumentacje (kilka antologii lata 1960-1984).

Powołane w latach 90-tych Stowarzyszanie Czerwonej Róży reaktywowało konkursy na Najlepszego Studenta uczelni wybrzeża oraz na najlepsze Koło Naukowe, fundując corocznie nagrody w postaci samochodu osobowego oraz nagrody finansowe. Sponsorami nagród są firmy skupione i wspierające Stowarzyszenie. Obecnie, poza starą żakowską „gwardią”, członkami Stowarzyszenia stają się automatycznie kolejni laureaci, co zapewnia kontynuowanie działalności.

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność w oparciu o składki i darowizny.

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, obchodzące w tym roku swój srebrny jubileusz, jest doskonale znane i cenione przez środowisko akademickie uczelni naszego regionu. Stowarzyszenie, kontynuując ponad sześćdziesięcioletnią tradycję i nagradzając corocznie najlepszych studentów i koła naukowe, przyczynia się znakomicie do promowania zdobywania wiedzy poprzez kształcenie i prowadzenie badań naukowych przez studiującą młodzież. Coroczne, uroczyste wręczanie ufundowanych przez Stowarzyszenie „Czerwona Róża” nagród jest wielkim i ważnym wydarzeniem dla środowiska akademickiego naszego regionu. Uczestniczą w nim studenci i najwyższe władze uczelni wyższych.

 

Medal Księcia Mściwoja II za promowanie zdobywania wiedzy oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce wśród studiującej młodzieży.

 

Rok 2022


AS1
 

Dr Anna Strzałkowska
Jest magistrem psychologii, magistrem socjologii, doktorem nauk o kulturze fizycznej. W latach 2000-2012 wykładowczyni AWFiS w Gdańsku; była zawodniczką kadry narodowej w piłce ręcznej. Od 2009 adiuntka w Instytucie Socjologii oraz Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, od 2010 w Wyższej Szkole Bankowej współtworzy Studia Podyplomowe z Coachingu, posiada certyfikację ICC i wieloletnie doświadczenie w coachingu menedżerskim. Wykładowczyni akademicka, badaczka społeczna, ekspertka w zakresie równego traktowania, partycypacji społecznej i budowania polityk miejskich. Działaczka na rzecz praw człowieka. Była doradczynią prezydenta Pawła Adamowicza. Facylitowała i koordynowała procesy społeczne w wyniku których powstał Model Integracji Imigrantów oraz Gdański Model na rzecz Równego Traktowania, pierwsze samorządowe polityki antydyskryminacyjne w Polsce. Współtworzy Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado.

Medal Księcia Mściwoja II za budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy w zakresie budowania polityk miejskich, szczególnie w zakresie działań na rzecz praw człowieka i równego traktowania.

ASZ
 
 

Andrzej Szydłowski
Andrzej Szydłowski należy do jednych z najbardziej znanych postaci naszego miasta. Jest związany z sektorem piekarniczo-cukierniczym oraz hotelarskim. Jest właścicielem i biznesmenem rodzinnej, nowoczesnej firmy „Piekarnia-Cukiernia Andrzej Szydłowski” (firma obchodzi 77-lecie działalności) oraz hoteli: „Szydłowski” w Gdańsku i „Cafe Ferber” w Sopocie. Jest także bardzo aktywnym działaczem społecznym w Gdańsku (dwie kadencje w radzie Miasta Gdańska, 1990-1998) oraz Cechu Piekarzy i Cukierników, zarówno na poziomie miasta, województwa, kraju, jak i międzynarodowym. Jest inicjatorem, realizatorem i sponsorem wielu niezwykle cennych akcji na rzecz mieszkańców, a w szczególności sportu i akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Jego działalność i dokonania znacznie wykraczają poza Gdańsk. Był członkiem Europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej (Bruksela, 2004-2006), członkiem komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej Cechu Piekarzy i Cukierników na poziomie regionu, województwa, kraju i świata (1986-1990). Był członkiem zarządu, sekretarzem, podstarszym oraz starszym Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku (1978-1993), prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP (1991-2003), wiceprezesem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku (2001-2005) oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Rzemiosła Polskiego (2001-2005). Był ponadto członkiem Prezydium Światowej Unii Piekarzy i Cukierników (1994-2002) oraz prezydentem Światowej Unii Piekarzy i Cukierników (2002-2004). Był pomysłodawcą obchodów „Święta Chleba w Gdańsku” (1995) oraz „Światowego Dnia Chleba” na świecie.

 

Medal Księcia Mściwoja II za promocję Gdańska w Polsce i na świecie poprzez organizowanie inicjatyw typu „Święto Chleba w Gdańsku” lub „Światowy Dzień Chleba”, jak również za działalność charytatywną i wspieranie sportowych drużyn młodzieżowych.

Janusz Czerwiński
 
 

Prof. dr hab. Janusz Czerwiński
Urodzony 24.10.1936 r. w Ostrowi - Mazowieckiej. Specjalista teorii sportu. Były zawodnik piłki ręcznej, reprezentant Polski w piłce ręcznej 11 i 7 osobowej. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w „11" w Szwajcarii w 1963 r. gdzie Polska zajęła IV miejsce. Studia w WSWF w Poznaniu ukończył w 1970 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 1972 r. został nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Od roku 1956 r. łączy zawodnicze uprawianie koszykówki i piłki ręcznej z pracą a od roku 1960 r. tylko w piłce ręcznej. Prowadząc zespoły młodzików, juniorów, oraz I ligową drużynę Spójni Gdańsk, z którą 3- krotnie zdobył Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Od 1962 r. współpracuje z ZPRP jako trener juniorów i młodzieżówki. Z reprezentacją młodzieżową osiągnął sukces zdobywając II miejsce w nieoficjalnych mistrzostwach świata rozgrywanych w 1967 r. w Holandii. W tym roku powołany zostaje na stanowisko trenera kadry ZPRP z później olimpijskiej (młodszy trener kadry w grach zespołowych 31 lat). Pracę z kadrą Polski kontynuuje z krótką przerwą do roku 1976, łącząc ją z pracą na WSWF w Gdańsku. W 1973 r. uzyskał najwyższe uprawnienia trenerskie trenera klasy specjalnej (mistrzowskiej). W 1974 r. obronił prace doktorską w AWF w Poznaniu nt. Dynamika rozwoju sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej zawodników kadry narodowej w piłce ręcznej mężczyzn.   

                                                                        

Medal Księcia Mściwoja II za wybitne osiągnięcia naukowe, trenerskie i organizacyjne w sporcie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

 

inż arch Aleksander Ślusarz
 

Inż. arch. Aleksander Ślusarz
Absolwent Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów pracował przy odbudowie  gdańskich zabytków m.in. kościoła św. Katarzyny (rekonstrukcja sklepień, układanie posadzki itp.), kościoła św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu i innych ważnych dla miasta obiektów. Jako członek Gdańskiej Komisji Ochrony Zabytków PTTK w latach 1966-1967 zaangażował się w ratowanie najcenniejszego obiektu na Westerplatte – Wartowni nr 1. Po uzyskaniu zezwoleń opracował koncepcję przesunięcia ważącej ponad 400 t Wartowni o 78 m na dzisiejsze miejsce. To właśnie operacji pod jego kierunkiem ocalono Wartownię przed wysadzeniem w powietrze, co miało nastąpić w ramach generalnej przebudowy Półwyspy Westerplatte.

 

Medal Księcia Mściwoja II za zasługi dla gdańskiego i polskiego dziedzictwa historycznego, w tym za ocalenie Wartowni Nr 1 na Wesperplatte przed zniszczeniem, poprzez opracowanie nowatorskiej techniki przesunięcia obiektu.

 

Rok 2019

137359
 

(†)Paweł Adamowicz
Śp. Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, zasłużył na to wyróżnienie, jak mało kto. Gdańsk pod jego rządami stał się pięknym, prawdziwie europejskim miastem. Miastem Wolności i Solidarności, co lubił podkreślać, zachęcając jednocześnie gdańszczan do bycia życzliwymi ludźmi, otwartymi na innych, troszczącymi się o demokrację i praworządność. Inicjował, realizował lub pomagał zrealizować wiele przedsięwzięć wagi ogólnopolskiej i międzynarodowej – tysiąclecie pierwszej wzmianki o Gdańsku, dwutysiąclecie chrześcijaństwa, kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, budowę Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej, nowy terminal na lotnisku, halę na granicy z Sopotem i bursztynowy stadion na Letnicy, przebudowę układu komunikacyjnego, tunel pod Martwą Wisłą, Obwodnicę Południową, mosty Jana Pawła II i najnowszy – Stulecia Odzyskania Niepodległości. Każdy z organizowanych od 2002 roku Światowych Zjazdów Gdańszczan (w sumie pięć) pogłębiał pojednanie i przyjaźń między narodami.

Zmarł: 14 stycznia 2019 roku.

Medal Księcia Mściwoja II - za wieloletnią wybitną działalność na rzecz Miasta Gdańska, przyznanie mu jednego z zainicjowanych przez niego medali – Księcia Mściwoja II – sprawiło, że medal w swoisty sposób do niego wrócił.

 

Rok 2015


 

Krzyżanowska.JPG

(†)Olga Krzyżanowska była harcerką, lekarzem oraz wybitną działaczką społeczną i polityczną. Absolwentką gdańskiej Akademii Medycznej, lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny przemysłowej. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz Szarych Szeregów. Odznaczona Krzyżem Walecznych. Pracowała w Szpitalu Powiatowym w Pucku, w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku oraz w gdańskiej AM. Kierowała poradnią chorób zawodowych Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Gdańsku. Od września 1980 w „Solidarności”, od 1981 w Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" Pracowników Służby Zdrowia. W latach 1989-2001 posłanka na sejm RP I, II i III kadencji z list Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1989-1991 i 1993-1997 była wicemarszałkiem Sejmu. W latach 1990-1993 delegatka polskiego Parlamentu do Rady Europy. W roku 2001 została wybrana na senatora RP z okręgu gdańskiego. Od 2005 jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. Była członkiem rady Fundacji Batorego oraz Komitetu Honorowego Obchodów Stulecia Niepodległości na Pomorzu. Zmarła 22 czerwca 2018 r.

Medal Księcia Mściwoja II - za wieloletnią wybitną działalność w „Solidarności”, Sejmie i Senacie RP, w której wyróżniała się prawością i dbałością o dobro Polski i Gdańska, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej.

Łajming.JPG

(†)Prof. Włodzimierz Łajming to artysta malarz i rysownik, absolwent gdańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (Akademia Sztuk Pięknych) na Wydziale Malarstwa. Był hospitantem Królewskiej Akademii Sztuki w Kopenhadze, a także dziekanem Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki oraz prorektorem gdańskiej ASP. W okresie 1988–1991 kierował Katedrą Malarstwa i Rysunku. W czasach studenckich był współtwórcą teatru Co To. Często powtarzającym się symbolem w malarstwie Łajminga jest motyw zamykającej horyzont góry, jak również uchylone bramy, proste drzwi i wrota. Wielokrotnie nagradzany, miał około 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 50 zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku i Szczecinie, w Muzeach Okręgowych w Lęborku i Słupsku, w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Muzeum w Wieliczce i w siedzibie Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, a także w licznych kolekcjach prywatnych. Jest członkiem Instytutu Kaszubskiego.

Zmarł: 17 sierpnia 2022 roku.

Medal Księcia Mściwoja II - za całokształt działalności artystycznej, pedagogicznej i społecznej, w tym za stworzenie w latach studenckich nowatorskiego, dziś zapomnianego teatrzyku Co To.

Szczodrowski.JPG

(†)Robert Pepliński i (pośmiertnie) Elżbieta Szczodrowska-Peplińska.
Śp. Elżbieta i Robert małżeństwo Państwa Peplińskich, to wybitni gdańscy artyści rzeźbiarze oraz działacze społeczni i pedagodzy. Znani są przede wszystkim jako współtwórcy Pomnika Poległych Stoczniowców, którego dolne partie zdobią płaskorzeźby ze stali nierdzewnej przedstawiające życie stoczniowców. Należy podkreślić, że Robert Pepliński większość prac wykonał wspólnie ze swoją żoną Elżbietą Szczodrowską-Peplińską. Byli też twórcami wielu dzieł sakralnych, w tym znacznej części wyposażenia, rzeźb i drzwi Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku, a także wystroju wnętrz w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Siedlcach i kościele pw. Św. Andrzeja Boboli we Wrzeszczu. Państwo Peplińscy w okresie stanu wojennego zaangażowali się także bardzo w działalność charytatywną dla Polski. Ich dzieła były sprzedawane za granicą, a środki z nich były przekazywane organizacjom tej pomocy potrzebującym. Mieli wiele wystaw w kraju i za granicą.

Zmarł: 9 grudnia 2015 roku.

Medal Księcia Mściwoja II - za wyróżniające się dzieła sztuki i wystrój wnętrz gdańskich kościołów, m.in. kościoła św. Brygidy, a także za elementy pomnika i placu Solidarności.


Rok 2014


 

Andrzej_Debiec

Andrzej Dębiec to żeglarz, działacz społeczny, dziennikarz, kanclerz kapituły Międzynarodowej Nagrody „Conrady”, twórca i komandor Klubu Morza „Zejman”, Naczelnik Poczty Żeglarskiej i szantymen. W roku 1989 powołał do życia Stowarzyszenie Resocjalizacji Żeglarskiej i jako jego komandor do roku 1994 organizował morskie rejsy resocjalizacyjne dla wychowanków zakładów poprawczych z całej Polski. Nawiązał również ścisłą współpracę ze Schroniskiem dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie, organizując wychowankom rejsy na jachcie „Mestwin” po Zatoce Gdańskiej. Od roku 1990 jest też organizatorem imprezy kulturalnej „Gdańskie Wieczory Morskie”. W roku 1995, po remoncie dachu i pomieszczeń spichlerza „Steffen”, zorganizował w nim Międzynarodowy Klub Morza „Zejman” oraz Skansen Żeglugi z unikatowym wnętrzem dawnej tawerny gdańskiej (wyposażonej w ponad 17 000 eksponatów), znany obecnie przez żeglarzy i turystów z całego świata i wymieniany w zagranicznych przewodnikach turystycznych. W latach 1996 - 1998 przeprowadził projekt „Wodne Patrole Ekologiczne”. Jest autorem kilkunastu piosenek żeglarskich i wciąż aktywnym szantymenem.

Za niestrudzone propagowanie wielkich tradycji morskich Gdańska w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez organizowanie imprez żeglarskich i prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-kulturalnej w Klubie Morza „Zejman” poprzez stałe projekty i imprezy cykliczne w spichlerzu „Steffen” na Wyspie Spichrzów.

Joanna-Muszkowska

(†)Prof. Joanna Muszkowska-Penson, warszawianka urodzona w roku 1921, od roku 1950 związana z Akademią Medyczną w Gdańsku, gdzie otrzymuje tytuł profesora. Uczy i wychowuje wiele pokoleń lekarzy, przekazując im nie tylko wiedzę zawodową, ale z właściwą jej kulturą humanistyczną, kształtuje ich etykę lekarską. W czasie wojny w latach 1940-1941 była żołnierzem Związku Walki Zbrojnej w Warszawie oraz łączniczką w Komendzie Głównej ZWZ. W marcu 1941 aresztowana przez gestapo i więziona na Pawiaku, od września 1941 w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie w skrajnym wyczerpaniu przetrwała do końca wojny. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1950-1980 pracuje w Klinice Chorób Nerek Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1980-1991 oddelegowana do Szpitala Wojewódzkiego, ordynator oddziału wewnętrznego. W sierpniu 1980 z personelem oddziału Szpitala Wojewódzkiego służyła pomocą medyczną strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Od 1980 do 1990 była osobistym lekarzem i tłumaczem Lecha Wałęsy. Od września 1980 w „Solidarności”, członek KZ w Szpitalu Wojewódzkim, prowadziła punkt sanitarny przy MKZ Gdańsk. W stanie wojennym ukrywała w swoim mieszkaniu działaczy Ruchu Młodej Polski, następnie organizowała opiekę lekarską dla ukrywających się działaczy podziemia. Od 1982 pracowała społecznie w punkcie charytatywnym przy parafii św. Brygidy, a w 1983 zakłada razem ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem pierwsze w Polsce hospicjum „Hospicjum Pallottinum”. Byłą też kolporterką podziemnych wydawnictw, w czerwcu 1984 aresztowana, przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Podczas strajków w Stoczni Gdańskiej i Porcie Gdańskim w maju i sierpniu 1988 była lekarzem strajkujących. Od roku 2006 pracuje w Biurze Lecha Wałęsy.

Za wieloletnią pracę i osiągnięcia w dziedzinie medycyny, w wyniku których stała się niekwestionowanym autorytetem, nauczycielem i wychowawcą całych pokoleń studentów i lekarzy, a także za odwagę i siłę moralną wykazaną w obozie Ravensbrück i w czasach stanu wojennego, kiedy zapewniała opiekę medyczną uczestnikom strajków w Stoczni Gdańskiej i działaczom opozycji demokratycznej.

 

Joanna Muszkowska-Penson zmarła 30 czerwca 2023 r. w wieku 101 lat.

 

"Pomerania" Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Pomerania, ukazuje się od roku 1963. Od samego początku poświęca wiele uwagi Gdańskowi, jego związkom z Kaszubami oraz Pomorzu. Pomerania jest najdłużej ukazującym się pismem w dziejach ruchu kaszubskiego. Ukazało się prawie 500 numerów tego pisma. Czasopismo zajmuje się szeroko pojętą kulturą. Opisuje wszystko to, co służy zachowaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu kultury regionu – także wiele jej niszowych przejawów, ważnych dla tożsamości Gdańszczan, Kaszubów i Pomorzan. Jej szczególnym walorem i najsilniejszą stroną jest publicystyka, która wpływa na rozwój współczesnej myśli pomorskiej. Publikuje utwory literackie, teksty pisane gwarą kaszubską, wspomnienia Kaszubów, eseje, przyczynki historyczne poświęcone regionowi, a także reportaże pozwalające powojennym pokoleniom zrozumieć, czym była walka o polskość na Kaszubach.

Za wieloletnie efektywne promowanie na wysokim poziomie edytorskim kultury kaszubsko-pomorskiej, niezmiernie ważnej dla umacniania tożsamości naszego regionu, a także tradycji historycznych Gdańska i Pomorza.


sum_logo

Stowarzyszenie SUM czyli Społeczny Urząd Miejski działa w Gdańsku od roku 2002, stawiając sobie za cel pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców. Stowarzyszenie znane jest przede wszystkim z organizowania wydarzeń publicznych mających charakter przemarszów ulicami miasta. Wydarzenia, które budują wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości to „Parada Niepodległości”, organizowana od roku 2003, „Misterium Męki Pańskiej” organizowane od roku 2006, oraz współorganizowany od roku 2012 „Orszak Trzech Króli”. Stowarzyszenie SUM podczas Parady Niepodległości 11 listopada, z roku na rok przyciąga coraz więcej Gdańszczan. Są to m.in. kombatanci, uczniowie, harcerze, grypy rekonstrukcyjne, przedstawiciele różnych partii politycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje, że organizatorom udało się połączyć Gdańszczan ponad podziałami, co na tle kraju jest prawdziwym, pozytywnym fenomenem.

Za pobudzanie obywatelskiej aktywności mieszkańców poprzez mądre i sprawne organizowanie wydarzeń publicznych (Parada Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech Króli), budujących wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości, promujących nasze miasto w Polsce i za granicą.
Rok 2013


 

Szomburg

Dr. Jan Szomburg, jeden z czołowych ekonomistów polskich. Związany z Gdańskiem od czasu swoich studiów, które ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, na którym pracował jako adiunkt i zyskał tytuł doktora ekonomii. Od 1980 r. zaangażowany w gdańskiej „Solidarności”, współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych. Od drugiej połowy lat 80-tych związany z gdańskimi liberałami. W roku 1989 założył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, którego do dziś jest prezesem. Inicjator i organizator nowych, innowacyjnych platform debat publicznych służących dialogowi międzyśrodowiskowemu i międzypokoleniowemu: Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej (2003-2007), Polskiego Forum Wartości i Rozwój (2004-2005) oraz Polskiego Forum Obywatelskiego (od 2005). Dziś znany jest przede wszystkim jako inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich. Promotor publicznej refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków.

Za niezwykle owocną działalność w dziedzinie ekonomii, w tym za założenie i wydajne (efektywne) kierowanie gdańskim Instytutem Badania Gospodarki Rynkowej, a także za organizację Kongresów Obywatelskich.

Pestka

(†)Red. Stanisław Pestka, poeta, dziennikarz, publicysta, działacz kaszubski i długoletni redaktor naczelny "Pomeranii". To zasłużony działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz jeden z założycieli powołanego w 1996 roku Instytutu Kaszubskiego. Jest wierny kaszubszczyźnie już od dziecka. Podpisuje się pseudonimem Jan Zbrzyca, nawiązując do rzeki przepływającej przez rodzinny Rolbik w gminie Brusy. Wydał m.in. książki pt.: „Piórem i szablą. O generale Józefie Wybickim” (1961), „Emisariusz niepodległości. O Józefie Wybickim”(1972). Jego teksty programowe, wiersze, dokonania publicystyczne i literackie lokowały kaszubszczyznę w świecie wartości i wyzwań ogólnoludzkich. Ostatnia książka pt. "W stolece chmurnikow", napisana po kaszubsku, jest zbiorem amerykańskich doświadczeń w czasie pobytu w Nowym Jorku, w dramatycznym momencie terrorystycznego ataku na World Trade Center. Jako redaktor pracował w „Kaszebach”, w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” w Bydgoszczy, w rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, w „Faktach i Myślach”, w „Tygodniku Morskim”, w tygodniku „Czas”. Jako poeta zadebiutował w 1969 roku w „Pomeranii”. Dotychczas ukazały się 2 tomiki jego poezji ”Południca” (1976) i „Wizre e duche”(1986).

Za całokształt działalności publicystycznej i literackiej, w tym popularnonaukowej, a także za wielki wkład w rozwój języka i ruchu kaszubskiego.

Tlokinski

Prof. Waldemar Tłokiński jest absolwentem filologii polskiej UMK i Akademii Medycznej w Gdańsku. Na Uniwersytecie Gdańskim pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz kierował Katedrą Nauk o Poznaniu i Komunikacji. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jako lekarz medycyny uzyskał specjalizacje I stopnia z neurologii i II stopnia z rehabilitacji medycznej. Pracował w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatryczno-Neurologicznym w Gdańsku, zajmując się rehabilitacją pacjentów z zaburzeniami mowy. Wykorzystując swoją wiedzę filologiczną, psychologiczną i medyczną zorganizował w Gdańsku jedyny w Polsce Ośrodek Zaburzeń Mowy. W obszarze jego zainteresowań oprócz szeroko rozumianej komunikacji międzyludzkiej w aspektach: społecznym, rozwojowym oraz klinicznym znajdują się zagadnienia gerontologii oraz zdrowia publicznego. W swoim naukowym dorobku ma m.in.: 6 monografii książkowych wydanych głównie w PWN, 6 książek pod autorską redakcją, ponad 180 rozpraw i artykułów naukowych jak np. „Zdrowotne aspekty kompetencji życiowej ludzi w podeszłym wieku. Program czynności prewencyjno-interwencyjnych”. Jest twórcą i rektorem Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku. Jest wykładowcą akademickim i zajmuje się kształceniem kadry akademickiej (pełnił funkcję promotora w 37 przewodach doktorskich).

Za wybitny wkład w rozwój gerontologii i działalność na rzecz zdrowia publicznego oraz komunikacji międzyludzkiej


Kowalska

Ewa Kowalska – absolwentka Politechniki Gdańskiej, blogerka, dziennikarka obywatelska i niezwykle aktywna popularyzatorka historii Gdańska. Po kilku latach pisania tekstów o Gdańsku do różnych portali od roku 2009 prowadzi własny, zupełnie niezwykły i popularny iBedeker. Portal jest dedykowany przede wszystkim miłośnikom Gdańska oraz turystom, pilotom, przewodnikom turystycznym. Zamieszczane są tam także relacje z niszowych wydarzeń kulturalnych, związanych z popularyzowaniem wiedzy o Gdańsku i Trójmieście. Jest organizatorką spacerów krajoznawczych i zabytkoznawczych po niedocenianych lub mniej znanych zakątkach Gdańska. Od lipca 2011 roku do maja 2013 Ewa Kowalska zorganizowała 26 spacerów i nigdy liczba uczestników konkretnego spotkania nie spadła poniżej 100. iBedeker otrzymał nagrodę Blog of Gdańsk 2011, przyznawaną podczas Blog Forum Gdańsk. W maju 2012 roku, w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą i miasto Gdańsk, Ewa Kowalska została jedną z 10 osób nominowanych do tytułu Gdańszczanina Roku 2011. W marcu 2013 roku otrzymała nagrodę Bursztynowego Kompasu przyznaną podczas 16. Gdańskich Targów Turystycznych. W maju 2013 roku założycielka serwisu otrzymała Nagrodę Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza.

Za wyróżniające się dziennikarstwo, pobudzające aktywność społeczną, w szczególności za nowatorskie formy propagowania spraw miasta w założonym przez nią iBedekerze.

Detko


Jerzy Detko - Sportowiec, lekkoatleta, dziesięcioboista - związany od zawsze z GKS Wybrzeże. Trzykrotny Mistrz Polski w dziesięcioboju, zdobywca dwóch rekordów Polski, dwukrotny wicemistrz i pierwszy w historii Polak, który w dziesięcioboju przekroczył granicę siedmiu tysięcy punktów. Gdy kończy karierę sportową od lat 70-tych gra jazz tradycyjny jako klarnecista i saksofonista. Jego pierwszy zespół nazywał się Dekathlon Dixiland Jazz Band. Występował najczęściej w klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”, która była wówczas znaczącym ośrodkiem jazzu tradycyjnego w Polsce. Pod koniec lat 80-tych powstaje DETKO BAND, w którym gra do dziś. Zespół koncertuje na festiwalach jazzowych m.in.: Old Jazz Meeting, Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”, a także za granicą w Sztokholmie, Kaliningradzie i na festiwalach w Finlandii, gdzie zdobywa wyróżnienia i nagrody. Do dziś jest kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Zajmuje się też młodzieżą z Pomorskich Szkół Rzemiosł. Na podkreślenie zasługuje także jego działalność charytatywna.

Za całokształt działalności sportowej i artystycznej promującej Gdańsk.

Korpalski


(†)Zygfryd Korpalski - pochodzący z Tczewa i mieszkający w Gdańsku artysta rzeźbiarz. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnej Akademii Sztuk Pięknych) na wydziale rzeźby w pracowni profesora Stanisława Horno-Popławskiego oraz peterburskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Lisowa. Brał udział w odbudowie Gdańska. Swój talent rzeźbiarski zaprezentował podczas odtwarzania zniszczonych lub utraconych bezpowrotnie elementów kamieniarsko-metaloplastycznego wyposażenia wielu historycznych budowli Głównego i Starego Miasta. Do najbardziej charakterystycznych jego prac należy rzeźba konia na jednym ze szczytów dawnego Dworu Miejskiego (Dom Harcerza), licznie odtworzone przedproża oraz portale. Artysta miał też swój udział przy realizacji idei Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy, był wykonawcą urny mjr. Henryka Sucharskiego na Westerplatte, jest autorem galerii rzeźby współczesnej w Parku Oliwskim. Jest też laureatem licznych konkursów międzynarodowych i krajowych.

Zmarł: 13 czerwca 2020 roku.

Za wyróżniającą się twórczość rzeźbiarską, w tym pomnikową, propagującą wartości historyczne i patriotyczne.

Ubertowski


(†)Andrzej Ubertowski to przedsiębiorca zawodowo związany z branżą budowlaną. Wielokrotny zdobywca nagrody w ogólnopolskim konkursie „Budowa roku”, potocznie nazywanym Oskarami Budowlanymi. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Gdańskiej. Kierował Przedsiębiorstwem Przemysłu Betonów PREFABET, był zastępcą dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego „Północ”, szefem Kombinatu Budowlanego w Gdyni, a następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu POLNORD SA. Obecnie jest pełnomocnikiem Zarządu ERBUD SA. Przez wiele lat kierował pracami Rady Dyrektorów przy Wojewodzie Gdańskim (1993-1995) oraz Stowarzyszenia Lobbingu Pomorza (1997-2005). Pełnił funkcję prezesa Izby Budownictwa przy Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wiceprezesa Krajowej Izby Budownictwa. Jest członkiem Gdańskiego klubu Biznesu. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.

Zmarł: 8 stycznia 2021 roku.

Za wieloletnią owocną działalność zawodową i społeczną dla rozwoju gospodarczego Gdańska i Pomorza.Rok 2012


 

sienkiewicz

(†)Red. Bohdan Sienkiewicz
Wieloletni pracownik Telewizji Gdańskiej, dziś na emeryturze, specjalizował się w programach o tematyce morskiej, m.in. stworzył i przez 26 lat prowadził niezwykle cenny w skali światowej program „Latający Holender”, promujący sprawy morza i zarażający pasją żeglarską niezliczone rzesze słuchaczy. Poza telewizją organizował akcje letnie, obozy, zloty i rejsy dla młodych miłośników morza, których wychował trzy pokolenia. Pod wpływem jego morskich programów powstało Bractwo Żelaznej Szekli, które m.in. doprowadziło do budowy barkentyny „Pogoria”. Uhonorowanie go medalem ks. Mściwoja II jest zarazem podkreśleniem znaczenia spraw morza i żeglugi, tak bardzo dziś niedocenianych.

Zmarł: 20 lipca 2021 roku.

Za stworzenie i prowadzenie przez 26 lat niezwykle cennego programu „Latający Holender”, promującego sprawy morza, oraz za organizację akcji letnich i rejsów dla młodych miłośników morza, w wyniku czego powstało Bractwo Żelaznej Szekli i zbudowano barkentynę „Pogoria”.

 

(†)red. Tadeusz Skutnik
Zmarły w zeszłym roku red. Tadeusz Skutnik był jednym z najbardziej wyróżniających się dziennikarzy gdańskiego środowiska. Zwolniony z pracy Po napisaniu w 1981 r. oskarżycielskiego artykułu o „różowej burżuazji” stracił pracę. Później współtworzył opozycyjny „Tygodnik Gdański”, a od 1992 r. związał się z „Dziennikiem Bałtyckim, gdzie pisywał cięte felietony i recenzje z wydarzeń kulturalnych. Wśród książek, których był autorem, na pierwszy plan wybija się opracowany wspólnie z Andrzejem Drzycimskim „Gdańsk, Sierpień ’80 – zapis rozmów”. Ważnym wkładem do literatury są opracowane przez niego antologie poezji poświęconej Josephowi Conradowi oraz poezji religijnej. W wolnych chwilach tworzył limeryki. Stworzył też niepowtarzalny gatunek literacki w postaci krótkich notek biograficznych pisanych na coroczne Listopadowe Zaduszki Artystyczne w kościele Św. Jana.

Za całokształt pracy twórczej – felietony, recenzje, oraz antologie poezji i opracowaną wspólnie z Andrzejem Drzycimskim książkę „Gdańsk, Sierpień ’80 – zapis rozmów”.

zarebski

Jan Zarębski
Dr nauk chemicznych, b. marszałek pomorski z ramienia AWS, b. szef "Solidarności" w Instytucie Chemii UG, jest znany jako przedsiębiorca z rodzinnymi tradycjami, współwłaściciel znanych gdańskich firm "Lonza" i "Nata", do niedawna przewodniczący Gdańskiego Związku Pracodawców, a od 2010 roku prezes gdańskiego Klubu Biznesu. Na początku lat 90. w imieniu środowiska rzemieślników toczył zacięte spory z bankowcami o cenę kredytu. Jako marszałek województwa pomorskiego w latach 1998–2002 wyróżniał się racjonalnym myśleniem i pojednawczym usposobieniem. M. in. doprowadził do opracowania strategii rozwoju województwa na lata 2001–2006. Na podkreślenie zasługuje także jego działalność charytatywna.

Za działalność w okresie „Solidarności”, za wybitne sukcesy zawodowe i działalność charytatywną, a także za takt i zdolności koncyliacyjne, jakimi się wyróżniał sprawując funkcję marszałka województwa pomorskiego.

Nasz Gdańsk


Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk"
Stowarzyszenie użyteczności publicznej „Nasz Gdańsk", istniejące od roku 1994, tworzy płaszczyznę ponadpartyjną, skupiającą ludzi, którym bliskie są sprawy zrównoważonego rozwoju Gdańska, przy zachowaniu i pomnażaniu jego historycznego piękna. Szczególną wagę Stowarzyszenie przywiązuje do poznania i popularyzowania wszystkiego, co było cenne w historii i tradycjach miasta i do przywracania wszędzie tam, gdzie to możliwe, jego dawnej świetności. W tym celu organizowane są spotkania (m. in. z młodzieżą szkolną), inicjowane tablice upamiętniające ważne wydarzenia i wydawany jest bezpłatny miesięcznik „Nasz Gdańsk”, którego do dziś ukazało się 129 numerów. Autorzy artykułów nie stronią od krytyki tego, co uważają za niesłuszne, ale jest to zawsze krytyka konstruktywna, oparta na rzeczowej analizie i pokazująca alternatywne rozwiązania. Ważną stroną działalności Stowarzyszenia jest pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gdańska.

Za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Gdańska, zwłaszcza w ochronę i pomnażanie historycznego piękna, pielęgnowanie i popularyzowanie dawnych tradycji, upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, a także za efektywne pobudzanie aktywności mieszkańców Gdańska, m.in. w przygotowywaniu wyborów do Rad Dzielnic.Rok 2011


 

Grzelak.jpg

Dr Grzegorz Grzelak
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, uczestnik wydarzeń Grudniowych 1970, czerwcowych 1976 w Radomiu i Ursusie. Członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a od 1979 r. Ruchu Młodej Polski. Zaangażowany w budowę samorządu regionalnego. Jego działalność i osiągnięcia są niezwykle bogate, szczególnie w zakresie polityki regionalnej i samorządowej.

Za wieloletnie owocne tworzenie podstaw i wcielanie w życie idei samorządności lokalnej.
Synak.jpg

(†)Prof. Brunon Synak
Najbardziej rozpoznawalny działacz kaszubski. Socjolog, prezes zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 1998-2004, od 2002 do 2010 przewodniczący sejmiku pomorskiego. Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego. Wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi, a także za działalność społeczną i samorządową: Medal Stolema, Srebrna Tabakiera Abrahama, nagroda im. Floriana Ceynowy "Budziciel Kaszubów", medal im. Grzegorza Palki (tzw. Oskar Samorządowy).
Zmarł: 18 grudnia 2013 roku.

 

Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kaszubszczyzną i szerzenie idei regionalizmu, jako czynnika rozwoju całego kraju.
Szadaj2

Jakub Szadaj
Gdańszczanin z dziada pradziada narodowości żydowskiej. Przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. Ma wybitne zasługi w podejmowaniu działań na rzecz ocalenia pamięci o kulturze i historii gdańskich Żydów. Organizator Bałtyckich Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku, współorganizator Biografii Gdańskich Dni Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz międzyreligijnego dialogu "Asyż w Gdańsku".

Za aktywne działanie na rzecz współpracy wyznawców różnych religii, w tym dla międzyreligijnego dialogu "Asyż w Gdańsku", a także dla ocalenia pamięci o kulturze i historii Żydów gdańskich.
Szajda.jpg

(†)Wiesław Szajda
Gdańszczanin, rzemieślnik, społecznik i filantrop. Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Prowadzi szeroką działalność charytatywną (m.in. "Przyjaciel ludzi bezdomnych" nadany przez MARKOT, certyfikat dobroczynności "Zdążyć z pomocą" za pomoc chorym dzieciom). Za swoje zasługi został uhonorowany odznaką Rzemiosła za działalność społeczną i samorządową oraz złotą odznaką Izby.

Zmarł: 18 stycznia 2021 roku

Za promocję polskiej przedsiębiorczości i niezwykle efektywną działalność charytatywną.
Zajewski.jpg

Prof. Władysław Zajewski
Historyk i poeta urodzony 26 lipca 1930 roku w Wilnie. Autor kilkuset publikacji drukowanych (książki, artykuły, eseje, recenzje naukowe). M.in. autor biografii twórcy Hymnu Narodowego "Józef Wybicki: konfederat - organizator Legionów - mąż stanu w dobie Napoleona". W swoich badaniach naukowych łączy znajomość archiwalną dziejów XIX Gdańska (zwłaszcza w epoce napoleońskiej) z historią Polski oraz Europy. Wydał kilka tomów poezji. Otrzymał liczne odznaczenia i nagrody.

Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie historii, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska w epoce napoleońskiej.
video.jpg

VIDEO Studio Gdańsk
Pierwszy i najdłużej działający niezależny producent filmowy w Polsce. Początki Video Studio Gdańsk związane są ze Zjazdem NSZZ "Solidarność" w 1981 r.

Za wieloletnią wybitną działalność w dziedzinie produkcji filmów i materiałów multimedialnych promujących Gdańsk i region gdański.Rok 2010


 

Mariusz Drapikowski
Urodził się 5 sierpnia 1960 r. w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Na początku lat 80-tych podjął pracę w jednej z gdańskich pracowni jubilerskich. Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W swojej pracowni Drapikowski Studio powstały m.in. bursztynowa monstrancja milenijna do Kościoła św. Brygidy, relikwiarze św. Brygidy i św. Elżbiety Hesselblad znajdujące się w Rzymie, bursztynowa monstrancja do Watykanu, bursztynowe suknie do Ikony Jasnogórskiej. Wykonał też krucyfiks i ewangeliarz z bursztynu, drewna i srebra oraz naczynia liturgiczne dla papieża Jana Pawła II. Jest współautorem projektu Bursztynowego Ołtarza w kościele p. w. św. Brygidy. W jego pracowni powstała też miniatura Ikony Jasnogórskiej w bursztynowej sukience dla papieża Benedykta XVI. Jest też autorem pastorałów dla biskupów i kardynałów (m.in. Jóżef Glemp, Tarcisio Bertone, Joachim Maisner). Za pomoc w pracach konserwatorskich Ołtarza Jasnogórskiego otrzymał tytuł Konfratra Zakonu Paulinów. Jedną z jego największych prac jest pobłogosławiony w 2008 roku przez Benedykta XVI "Tryptyk Jerozolimski". Jego prace wystawiane są w Muzeach Watykańskich, Muzeum Sztuki w Rydze, Muzeum w Malborku oraz w Gdańskim Muzeum Bursztynu. Za swoją działalność artystyczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem "Primatiali Nomismate Aureo" prymasa Polski, nagrodą im. Św. Brata Alberta, medalem 1000-lecia miasta Gdańska, Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Stanisława z Gwiazdą, medalami Wojewody Pomorskiego i Mazowieckiego za wkład w rozwój rzemiosła artystycznego.

Za wybitną twórczość rzeźbiarską i promowanie Gdańska, jako Światowej Stolicy Bursztynu.

Stefan Chwin
Gdańszczanin, autor "Hanemanna", powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, oraz grafik. Jest doktorem habilitowanym i profesorem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, wykłada również m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoje artykuły publikuje w czasopismach zagranicznych: niemieckich, szwedzkich, anglojęzycznych, a także w prasie polskiej. Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m. in. u Witolda Gombrowicza). W swoich powieściach często nawiązuje do myśli Fryderyka Nietzschego. Najsłynniejszą jego powieścią jest Hanemann (1995), przetłumaczona między innymi na język niemiecki i angielski oraz nagrodzona Paszportem Polityki. Książka opowiada o Wolnym Mieście Gdańsk opuszczanym tuż po wojnie przez dotychczasowych niemieckich mieszkańców i zajmowanym przez repatriantów ze Wschodu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Do jego największych dzieł należą: Ludzie-skorpiony, Człowiek-Litera, Wspólna kąpiel, Bez autorytetu (szkice krytyczne), Krótka historia pewnego żartu (1991), Literatura i zdrada (1993), Hanemann (1995), Romantyczna przestrzeń wyobraźni (1998), Esther (1999), Złoty pelikan (2003), Kartki z dziennika (2004)
Żona prezydenta (2005), Dolina Radości (2006), Dziennik dla dorosłych (2008), Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (2010).

Za wysokie walory dzieł literackich, mocno osadzonych w klimacie Gdańska.

Maria Pąchalska
Profesor Maria Pąchalska jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie neuropsychologii i afazjologii. Zajmuje się ich podstawami teoretycznymi, analizuje związki zachodzące między układem nerwowym a procesami poznawczymi, emocjonalnymi i językowymi. Zagadnieniom tym poświęciła ponad 100 prac naukowych. Należy do najaktywniejszych naukowo, znanych w świecie polskich neuropsychologów. W ciągu minionych lat stworzyła gdańską szkołę neuropsychologii, skupiła wokół siebie grono współpracowników i uczniów, wypromowała doktorów i uczestniczyła w przewodach habilitacyjnych. Należy do kilkunastu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym International Neuropsychological Society. Jest konsultantem m.in. Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku. W roku 1992 założyła Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne. Jako prezes Towarzystwa i redaktor naczelny kwartalnika "Acta Neuropsychologica" z jednej strony propaguje światową neuropsychologię, a z drugiej strony promuje gdańskie środowisko psychologiczne, włączając je do współpracy z uczonymi z różnych krajów. W Gdańsku zorganizowała również Centrum Badań Neuropsychologicznych przy Niepublicznym Zespole Opieki zdrowotnej, w którym prowadzone są m.in. unikatowe badania diagnostyczne dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym mózgowiem, tworząc wzorce terapeutyczne.

Za zasługi położone w rozwoju neuropsychologii w dziedzinie organizacji badań diagnostycznych i terapeutycznych w kraju i za granicą.

Andrzej Rybicki
Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i stypendystą Dublin Institute of Technology. Pracował w dużych międzynarodowych korporacjach i firmach konsultingowych zarówno w kraju jak i zagranicą min dla: IBM, PriceWaterhouseCoopers, Deutsche Telecom, Orange. Zdobył certyfikację SAP na akademii SAP w Londynie. Dostał wyróżnienie i nagrodę od firmy IBM Polska za zrealizowanie kilku projektów w rekordowo krótkim czasie. Zdobył również dyplom Głównego Księgowego w FRR w Warszawie. Andrzej Rybicki jest kierownikiem otwartego przed kilku laty hotelu Gotyk przy ul. Mariackiej 1. W ciągu krótkiego czasu udało mu się stworzyć w tej kamieniczce, najstarszej ceglanej na Głównym Mieście (1451 r.), izbę muzealną, ze stałą wystawą pamiątek związanych z Mikołajem Kopernikiem. Zainicjował też powstanie legendy - o bliskiej więzi, jaka łączyła wielkiego astronoma z gdańszczanką Anną Schilling (najprawdopodobniej jego cioteczną siostrzenicą), która miała mieszkać w tej kamieniczce. Największą jego zasługą jest doprowadzenie do wydania w kilku egzemplarzach reprintu ,"Opowieści Pierwszej" (Narratio Prima) o wielkim systemie Kopernika, napisanej przez Joachima Retyka i wydanej po raz pierwszy w Gdańsku w 1540 r. Do sfinansowania reprintu P. Rybicki pozyskał Zakłady Kopernik" w Toruniu. Egzemplarze tego dzieła przekazano m.in. Miastu Gdańsk i Gdańskiej Bibliotece PAN. Opowieść Pierwsza", napisana po łacinie, utorowała drogę wydaniu dzieła Kopernika ,,O Obrotach" (De Revolutionibus) w 1543 r. w Norymberdze.

Za doprowadzenie do wydania reprintu ,,Narratio Prima", pierwszego zwiastuna teorii Kopernika, wydanego w Gdańsku w 1540 r.

Krzysztof Sperski
Profesor Krzysztof Sperski pracę pedagogiczną rozpoczął w 1964 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kwidzynie. Od roku 1966 pracuje nieprzerwanie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku, a od 1972 w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Jest jednym z najwybitniejszych w kraju metodyków gry na wiolonczeli. Prowadzi seminaria, wykłady i kursy mistrzowskie w kraju i za granicami (Niemcy, Finlandia, Grecja, Szwajcaria, Białoruś , Chile, Peru). Brał udział w pracach jury krajowych i międzynarodowych koncertów muzycznych. Koncertował na festiwalach muzycznych na całym świecie. Jego uczniowie i studenci są dziś laureatami wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Nagrał trzy płyty CD. W programach swoich występów zawsze zamieszcza dzieła kompozytorów polskich, pamiętając o twórcach gdańskich. Za swoją twórczosć i działalność otrzymał liczne nagrody. Prowadzi trzy cykle koncertowe: Czwartkowe Wieczory Muzyczne" w dworku Sierakowskich w Sopocie, "Koncerty na zamku" w Bytowie oraz "Letnie Koncerty Organowe i Kameralne" w Kartuzach.

Za całokształt działalności pedagogicznej i wieloletnią wybitną działalność koncertową na polu muzyki kameralnej

(†)Leopold Taraszkiewicz
Prof. dr. hab. inż. arch. Leopold Taraszkiewicz jest wykładowcą Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej oraz członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział "Wybrzeże" w Gdańsku. Zasłynął szczególnie jako autor wielu budowli sakralnych. W Gdańsku najbardziej znany jest jako osoba, która nadała oryginalny i wyjątkowy charakter
bryle świątyni na Przymorzu. Przez wielu jest uznawany za pomnik "Grudnia'70". Stało się tak ze względu na fakt, iż jednym z postulatów protestujących stoczniowców było żądanie wydania zezwolenia na wybudowanie tej świątyni. Budowę kościoła zwanego także "okrąglakiem" ukończono w 1976 roku.
Wśród zrealizowanych projektów są m.in.: kościoła NMP Królowej Różańca Świętego (1972-1976) w Gdańsku Przymorzu, kościoła NSPJ w Gdyni, kościoła św. Józefa w Gdyni Leszczynkach, Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku Sobieszewie, kościół NMP Matki Kościoła w Tczewie, kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, kościół NMP Matki Kościoła w Świdniku, kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku.

Za wybitne osiągnięcia w tworzeniu współczesnej architektury sakralnej.

Zmarł: 12 października 2014 roku

Zbigniew Walczak
Jest kierownikiem Filii Gdańskiej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Mariackiej. Wyróżnił się zaangażowaniem i liczbą zorganizowanych spotkań z autorami i czytelnikami. Filia biblioteki przy ulicy Mariackiej stała się miejscem odczytów i dyskusji na temat historii i teraźniejszości Gdańska. Podejmowane inicjatywy sprawiły, że placówka ta stała się ponadlokalnym ośrodkiem kultury. Filia ma profil gdański i gromadzi wszystkie nowości o tematyce gdańskiej szerząc wiedzę o mieście.

Za działalność w Gdańskiej Filii Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Mariackiej, dzięki której stała się ponadlokalnym ośrodkiem gdańskiej kultury.
Jolanta Wierzba
Dr medycyny Jolanta Wierzba jest ordynatorem Oddziału patologii Wieku Niemowlęcego i Zaburzeń Hemostazy Kliniki Pediatrii Hematologii Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się opieką nad dzieckiem będącym w trzech pierwszych latach życia, ciężko i przewlekle chorym. Jej praca wymaga opieki nad całą rodziną pacjenta i dłuższego, osobistego zaangażowania się. To zaangażowanie jest widoczne m.in. w jej wieloletniej pracy w Poradni Genetycznej. Ponadto stworzyła na terenie Polski Stowarzyszenie grupujące dzieci i rodziny, u których rozpoznano Syndrom Cornelia de Lange oraz Stowarzyszenie pomocy Osobom z Zespołem Williamsa. Jest podporą dla rodzin. Stale współpracuje również z rodzicami dzieci obciążonymi rzadkimi zespołami genetycznymi. Jest członkiem Zespołu ds. Polskiego Rejestru Wad Wrodzonych. Współorganizuje coroczne sesje naukowe pt. Wspomaganie osób z zaburzeniami genetycznymi. Do programu badań profilaktycznych "Zdrowie dla Pomorzan" wraz z profesorem Januszem Limonem wprowadziła badania dotyczące schorzeń rzadkich.

Za stworzenie systemu opieki nad dziećmi z wadami wrodzonymi i założenie organizacji pomocy dla małych pacjentów.
Rok 2009


 

Zbigniew Canowiecki
Menadżer, działacz gospodarczy i społeczny. Były Prezes spółki Centrostal, a obecnie Pełnomocnik Prezesa Zarządu Stoczni Remontowej. Entuzjasta budowy Teatru Szekspirowskiego, inicjator i Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012.

Za wyróżniającą się działalność na polu gdańskiej przedsiębiorczości oraz za wspomaganie akcji charytatywnych.

 

(†)Zbigniew i Maciej Kosycarz
Kronikarze Miasta Gdańska - nieżyjący już ojciec i kontynuujący jego działo syn. Miłośnicy fotografii prasowej. "Latający reporterzy", którzy zatrzymują historię Gdańska w obiektywie.

Za całokształt dorobku fotograficznego, który stał się niezwykle cenną - także artystycznie dokumentacją odbudowy i rozwoju naszego miasta.

 

Roman Nowosielski

Prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Adwokat. Inicjator i założyciel Krajowego Centrum Reprywatyzacji. Obrońca i reprezentant Gdańszczan w walce o odzyskanie utraconych w okrsie komunistycznym własności.

Za bezinteresowną i niezachwianą walkę o naprawienie krzywd wyrządzonych przez władze komunistyczne mieszkańcom Gdańska i Pomorza.

 

(†)Marian Parusiński
Biegacz, długodystansowiec, supermaratończyk. Propagator sportu, rekreacji fizycznej i zdrowia. Rekordzista Polski i Europy w swojej kategorii wiekowej, mający na swoim koncie 84 054 przebiegnięte km.

Za niezwykłą aktywność w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, a szczególnie za promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

  Grzegorz Pellowski
Piekarz i cukiernik. Kontynuując tradycję rzemieślniczą swoich przodków silnie zaangażowany w pracę społeczną. Jego nazwisko słynie nie tylko ze znakomitych wypieków, ale również z ogromnego wsparcia, którym darzy chwalebne idee. Nie kto inny, jak właśnie on, wspierał strajkujących w 1988 roku robotników wybrzeża, przekazując im ponad połowę swoich wyrobów.

Za rozwijanie i upowszechnianie najpiękniejszych tradycji dawnego gdańskiego piekarnictwa oraz bezinteresowne zaangażowanie w sprawie edukacji młodzieży.

  Zbigniew Strzelczyk
Bursztyniarz i społecznik. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Mistrz złotnictwa, odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Gdańska w 2008 roku. Inicjator powołania Muzeum Bursztynu oraz promotor gdańskiego wzornictwa i przedmiotów dekoracyjnych z jantaru.

Za wybitny wkład w promowanie Gdańska jako światowej stolicy bursztynu.

  Gdańska Fundacja Innowcji Społecznej
Organizacja pozarządowa tworzona przez osoby związane z różnymi aspektami pomocy społecznej. Jej celem jest kierowanie pozytywnych zmian w dotychczasowym sposobie rozwiązywania problemów. Ceni sobie efektywność, otwartość i świeżość myślenia.

Za działalność na rzecz potrzebujących, w tym tworzenie domów dziecka, pozyskiwanie wolontariuszy i szeroko rozumianą edukację młodzieży.
Rok 2008


(?) Prof. Franciszek Duszeńko (Fot:www.asp.gda.p) (†) Prof. Franciszek Duszeńko
Artysta rzeźbiarz, autor pomników m.in. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku i Pomnika-Mauzoleum w Treblince, żołnierz AK, przygotował projekt rewitalizacji miejsca pamięci narodowej Westerplatte - pośmiertnie, za wybitny wkład w odbudowę Gdańska i osiągnięcia w dziedzinie rzeźby, zwłaszcza pomnikowej, oraz za wieloletnią pełną pasji działalność pedagogiczną /medal odebrała pani Urszula Ruhnke-Duszeńko/.
Tadeusz Fiszbach
Dr inż. nauk technicznych, ekonomista, w czasie strajków był I Sekretarzem KW PZPR, radca Ambasady w Helsinkach, radca handlowy w Oslo oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Łotewskiej - za odwagę, dzięki której zdobył sobie trwałe miejsce w historii jako jeden z współtwórców odzyskania wolności po latach zniewolenia przez system komunistyczny.
Czesław Skonka
Ekonomista, działacz społeczno-kulturalny, autor wielu publikacji poświęconych wybitnym postaciom ściśle związanych z naszym regionem, publicysta i redaktor - za wytrwałą wieloletnią promocję wartości narodowych w Stowarzyszeniu Mazurka Dąbrowskiego i popularyzację historii i piękna Ziemi Gdańskiej.
Piotr Soyka

(†)Piotr Soyka
Absolwent Wydziału Okrętowego Politechniki Gdańskiej, przedsiębiorca działający w dziedzinie gospodarki morskiej, Menedżer Roku
w 2003 r. - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie remontów i budowy statków, a szczególnie za kierowanie rozwojem Stoczni "Remontowa S.A.", która osiągnęła trwałą pozycję w pierwszej dziesiątce stoczni remontowych świata.

Zmarł: 2 sierpnia 2020 roku

Barbara Szczepuła-Ponikowska Barbara Szczepuła-Ponikowska
Dziennikarka, reportażystka, Związana z "Dziennikiem Bałtyckim", "Gwiazdą Morza", telewizją gdańską i Radiem Gdańsk, opublikowała książkę o historii nieznanych wierszy oraz listów Zbigniewa Herberta, autorka takich książek jak: "Przystanek Politechnika", "Kod Heweliusza", czy "Dziadek w Wermachcie" - za wybitną działalność publicystyczną i autorską oraz odwagę, z jaką porusza trudne tematy z przeszłości Gdańska oraz takt, z jakim je omawia.
Bohdan Szermer Bohdan Szermer
Inżynier architekt, urbanista, współautor monografii "Gdańsk", autor wielu prac popularno-naukowych, autor książki "Gdańsk, przeszłość i współczesność" - za długoletnią działalność dla rozwoju Gdańska w dziedzinie urbanistyki i komunikacji, autorstwo i współautorstwo książek, które do dziś są podstawą wiedzy w tej dziedzinie, oraz za wnikliwą i konstruktywną analizę przedsięwzięć i planów.
Rok 2007


(†) Edwin Rymarz
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji życia muzycznego w Gdańsku, bogaty dorobek kompozytorski i pedagogiczny, stałe podnoszenie poziomu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdańsku, zorganizowanie Mistrzowskich Kursów Fortepianowych (14 edycji) i Skrzypcowych (5 edycji), współorganizację Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis (7 edycji), cyklu letnich koncertów we współpracy z Urzędem Miejskim i w. in.
Zbigniew Nowak
Za wybitne zasługi i bogaty dorobek publikacyjny i edytorski w dziedzinie historii literatury i kultury dawnego Gdańska oraz księgoznawstwa, ważne publikacje o gdańskich drukarzach, wielki wkład w rozwój i doskonalenie działalności sławnej Biblioteki Gdańskiej (PAN), której przez 17 lat był dyrektorem, osiągnięcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim i organizacyjne w Gdańskim Towarzystwie Naukowym.
Michał Targowski
Za znakomitą działalność organizacyjną i świetną popularyzację przyrody poprzez pogadanki telewizyjne i publikacje, oraz za doprowadzenie do przyjęcie gdańskiego ZOO do Europejskiego (EAZA) i Światowego (WAZA) Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych.
Henryka Dobosz-Kinaszewska
Za zaangażowaną działalność publicystyczną i udział w strajkach sierpniowych, a także za zrealizowanie wartościowych filmów o ich uczestnikach i przywódcach.
Gabriela Danielewicz
Za krzewienie wiedzy historycznej o Gdańsku, Pomorzu i Polonii Gdańskiej poprzez popularne publikacje, także książkowe.
Rok 2006


Stanisław Michalski
aktor.
Za wyróżniające się kreacje aktorskie i działania dla dobra gdańskiego teatru.
Konrad Mielnik
dziennikarz, publicysta muzyczny, producent.
Za wyróżniającą się promocję gdańskiej muzyki poważnej i młodych wykonawców.
Edmund Szczesiak
dziennikarz
Za wybitne osiągnięcia dziennikarskie szczególnie w dziedzinie reportażu podejmującego problematykę Kaszub, Pomorza i Gdańska, za przybliżanie dziejów najnowszych związanych z walka o wolność i demokrację.
Dariusz Michalczewski
sportowiec
Za efektywne łączenie sukcesów sportowych z działaniem dla dobra miasta.
Fundacja "Pan Władek"
Maria i Władysław Ornowscy.
Za wyróżniającą się aktywność w podejmowaniu publicznie pożytecznych inicjatyw, szczególnie za niesienie pomocy potrzebującym, a także za inspirowanie mieszkańców do współdziałania i rozbudzania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Rok 2005


  dr Lucjan Bokiniec
twórca DKF i Festiwalu Filmów Fabularnych. Klub filmowy działał w ramach Klubu Studenckiego "Żak". Zorganizował dwieście seminariów i imprez monograficznych. DKF był jedyną szansą na obejrzenie arcydzieł kinematografii zachodniej. Bokiniec wprowadził przegląd Polskie Debiuty Filmowe. Prowadził przez dziesięć lat Ogólnopolskie Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie. W 1974 r. wystąpił z koncepcją utworzenia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Bokiniec został dyrektorem gdańskiego festiwalu. Jako wybitnie zasłużony specjalista w dziedzinie upowszechniania klasyki filmowej został odnotowany w "Encyklopedii kina".
Za popularyzację wiedzy o filmie, a także propagowanie i promowanie sztuki filmowej m.in. poprzez inicjatywę powołania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gdańsku oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
  Ks. Stefan Duda
proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i sprzyjanie jego integracji.
  Robert Zaborski
Na początku lat 90-tych rozpoczął pracę z trudną młodzieżą ze środowisk zaniedbanych. Współpracował z Pogotowiem Opiekuńczym. Pomagał młodym narkomanom uporać się ze swym nałogiem. Pracował także w Fundacji Danuty Wałęsowej "Sprawni Inaczej" pozyskując fundusze dla niepełnosprawnych dzieci. Był pomysłodawcą i organizatorem imprezy popularnej w latach 1994-98 "Mini Playback Show". Prowadził Biuro Organizacji Imprez Charytatywnych "ImprezChart", które pomagało polskim sierocińcom na Litwie. W 1998 r. przejął prowadzenie Parafialnego Zespołu "Caritas" Parafii Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. Dzięki inicjatywie pana Zaborskiego Caritas rozpoczęło wydawanie pieczywa dla osób potrzebujących, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych miały możliwość uczestniczenia w turnusach terapeutycznych. Za swoje działania dla dzieci otrzymał od polonii australijskiej nagrodę Polcul Foundation. W 2003 r. na wniosek dzieci z Litwy i Polski Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu nadała mu tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu.
Za ogromne zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, skupianie ich na różnorodnych zajęciach resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także za inicjatywę utworzenia Centrum Kultury Oliwskie Słoneczko.
prof. dr Józef Borzyszkowski
pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. powołał Instytut Kaszubski i od tego czasu piastuje funkcję jego prezesa. Prof. Borzyszkowski jest autorem ok. 40 książek i ponad 500 artykułów naukowych i publicystycznych. W latach 1990-96 był wicewojewodą gdańskim. W 1991 r. został wybrany na senatora RP. Zasiada w radzie naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN. Jest autorem m.in. monografii "Pomorze - mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność" oraz "Gdańsk i Pomorze w XIX i XX w".
Za wybitne osiągnięcia w badaniu i propagowaniu dziejów Gdańska i Pomorza, a szczególnie za powołanie Instytutu Kaszubskiego, społeczne przewodniczenie mu, a także za upowszechnianie wiedzy historycznej o Gdańsku w Polsce i Niemczech.
  red. Jerzy Gebert
lekarz medycyny, dziennikarz. Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej, po studiach przez 20 lat pracował w pogotowiu ratunkowym. W 1950 r. zmienił zawód i rozpoczął przygodę z dziennikarstwem sportowym. Związany z redakcją sportową rozgłośni I programu Polskiego Radia w Warszawie i redakcją "Sportu" w Katowicach. W latach 1981-91 pełnił funkcję redaktora naczelnego Radia Gdańsk. Był pomysłodawcą oraz realizatorem ulicznego biegu "Szlakiem Obrońców Wybrzeża", który organizowany jest od 30 lat. Jest autorem książek o tematyce sportowej m.in. "Poczet olimpijczyków Ziemi Gdańskiej", "Pod siatką, koszem i między bramkami".
Za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie sportowym i szeroką działalność na rzecz rozwoju wybrzeżowego sportu, a także za liczne publikacje książkowe o tematyce sportowej.
Logo ?Orkiestra ?Vita Activa?? Orkiestra "Vita Activa"
Orkiestra, która skupia ok. 40 osób. Jej członkami są osoby niepełnosprawne, ich rodzice oraz wolontariusze. Orkiestra gra na ksylofonach, dzwonkach, metalofonach i na innych instrumentach perkusyjnych. Zespół wykonuje muzykę dawną i współczesną. Orkiestra ma na swoim koncie ok. 127 koncertów. Zespół otrzymał w 2004 r. Ogólnopolską Nagrodę dla Twórców Kultury "Pierścień Mędrców Betlejemskich" za "odkrywanie piękna w muzyce". Orkiestra jest skutecznym programem aktywizacji życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działalność artystyczną.
Za wybitne realizowanie programu aktywacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych.
Rok 2004


Dr med. Michał T.W. Grabowski
Zastępca ordynatora Kliniki Ortopedii w Bad Bergzabern. Stypendysta Fundacji A.v. Humboldta. Współzałożyciel i sekretarz niemieckiego Koła Przyjaciół Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Wieloletni inicjator szkoleń polskich lekarzy w szpitalach niemieckich. Opublikował 75 prac naukowych z zakresu medycyny i historii medycyny oraz artykuły o Gdańsku i Pomorzu. Wyróżniony Medalem Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Medalem Wojewody Pomorskiego. Wieloletni zawodnik ligowy gdańskiego AZS-u w koszykówce, mistrz Polski i członek kadry narodowej
Za zasługi dla Miasta Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny
  o. Tadeusz Pawlicki
jezuita. Wieloletni organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, mających za zadanie ukazanie wzorców i sposobów życia społecznego. Pomysłodawca i organizator cyklu spotkań "Verba Sacra" w hołdzie Ojcu Świętemu, oraz spektaklów teatralnych ze Staropolskiego Teatru Jezuickiego "Viator". Organizator Wieczorów Muzycznych promujących muzykę Feliksa Nowowiejskiego oraz animator wielu przedsięwzięć teatralnych. Założyciel i były dyrektor Liceum Katolickiego w Gdyni.
Za zasługi dla Miasta Gdańska, za wkład w kulturę Polską ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska
Doc. dr inż. Marianna Sankiewicz (fot. ze strony http://sound.eti.pg.gda.pl) Doc. dr inż. Marianna Sankiewicz
Długoletni pracownik Polskiego Radia, specjalista w szkoleniu kadry programowej oraz technicznej w rozgłośniach i ośrodkach telewizyjnych Polski północnej. Prodziekan Wydziału Inżynierii Dźwięku na Politechnice Gdańskiej. Działacz wielu związków i towarzystw polskich (m.in. Polskie Towarzystwo Akustyczne, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Polski Klub Morski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, członek Komitetu Akustyki PAN) i zagranicznych ( Groupement d/Acousticiens de Langue Francaise, Hellenic Acoustical Society i Audio Engineering Society ). Powołała do życia polską sekcję Audio Engineering Society, której była pierwszą przewodniczącą. Wiceprezydent AES ds. Regionu Centralnej Europy. Odznaczona licznymi medalami i odznaczeniami m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Za zasługi dla Miasta Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
  PNZK
Porozumienie Niepodległościowych Związków Kombatanckich

Organizacja samorządowa skupiająca 13 związków kombatanckich. Zajmuje się integracją środowisk kombatanckich, pomocą Polakom na wschodzie, upowszechnianiem tradycji wojskowych i wojennych. Podejmuje wiele różnych inicjatyw społecznych m.in. pomaga przy osiedlaniu rodzin polskich z Kazachstanu, działa na rzecz młodzieży, kultywuje pamięć o wydarzeniach związanych z obroną niepodległości oraz współpracuje z ZHP, ZHR, NSZZ Solidarność i innymi organizacjami. Za swoją działalność wyróżnione wieloma nagrodami.
Za zasługi dla Miasta Gdańska, za działania które zintegrowały środowiska kombatanckie
Rok 2003


  Ewa Barylewska-Szymańska
Historyk sztuki, dydaktyk. Kierownik Domu Uphagena, związana z nim od kilkunastu lat. Dzięki jej zaangażowaniu i wytrwałości przeprowadzono remont kapitalny budynku frontowego, odbudowano skrzydło boczne i oficynę oraz odrestaurowano i wyposażono pomieszczenia ekspozycyjne. W 1999 roku Dom Uphagena został uznany przez Ministra Kultury i Sztuki za Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku.
Za zasługi dla Miasta Gdańska, za szczególne zaangażowanie w rewitalizację Domu Uphagena
Prof. dr hab. Edward Breza (fot. ze strony http://gnu.univ.gda.p) Prof. dr hab. Edward Breza
Nauczyciel akademicki, od 40 lat związany pracą naukową i dydaktyczną z Gdańskiem. Były prodziekan i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, ostatnio kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki. Pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i redaktora "Rocznika Gdańskiego". Autor wielu książek i publikacji dotyczących głównie Pomorza.
Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny.
  Tadeusz Daniszewski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Za swą działalność społeczną na rzecz rozwoju kultury i popularyzacji zabytków Gdańska wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. "Złotym Krzyżem Zasługi", "Kawalerskim" i "Oficerskim". W 1991 r. za współpracę z Towarzystwem Niemcy Polska w Bremie i Hamburgu został odznaczony przez prezydenta RFN "Krzyżem Zasługi I Klasy".
Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią działalność w Towarzystwie Przyjaciół Gdańska na rzecz naszego Miasta
Renata Gleinert
Muzyk, kompozytor, pedagog. Była korepetytorem chóru, baletu i solistów w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej. Uczy sztuki wokalnej przez 40 lat. Wśród absolwentów prowadzonego przez nią Studia Piosenki są m.in. Grażyna Łobaszewska, Maryla Lerch, Marek Kozak i Marian Zacharewicz. Skomponowała ponad 200 utworów, wśród nich wiele poświęconych tematyce morskiej, kaszubskiej i religijnej. Wiele z nich zdobyło nagrody na festiwalach i w konkursach.
Za zasługi dla Gdańska a szczególnie za twórczość kompozytorską i upowszechnienie kultury muzycznej w Gdańsku.
  (†) Jerzy Kołodziejski
Wojewoda Gdański w latach 1980-1981, sygnatariusz porozumień gdańskich. Naukowiec i polityk. Wybitny znawca problematyki zagospodarowania przestrzennego, powołany do rządu Tadeusza Mazowieckiego. Autor "Strategii dla Gdańska"
Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia naukowe w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego.
Prof. dr hab. Maria Korzon(fot. ze strony www.pediatria.amg.gda.pl) Prof. dr hab. Maria Korzon
Lekarz, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej. Autorka wielu prac z dziedziny gastroenterologii i onkologii dziecięcej o zasięgu międzynarodowym. Doskonały dydaktyk, promotor 13 przewodów doktorskich. Obecnie konsultant wojewódzki ds. pediatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca oddziału gdańskiego. Wyróżniona wieloma odznaczeniami i nagrodami m.in. "Złotym Krzyżem Zasługi", "Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski".
Za zasługi dla Gdańska, a szczególnie za wybitne osiągnięcia w gastroenterologii i onkologii dziecięcej
Prof. dr hab. Stanisław Wrycza (fot. ze strony http://wrycza.wzr.pl) Prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UG. Współzałożyciel i prezes (1995-2000) ogólnopolskiego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Autor ponad 100 publikacji wydanych w kraju i za granicą w tym autor lub współautor 21 książek. Szczególna aktywność wykazuje w zakresie międzynarodowego ruchu naukowego w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Organizator X Europejskiego Kongresu Informatyki Ekonomicznej w Gdańsku (przewodniczący).
Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia w dziedzinie informatyki ekonomicznej i aktywność naukową na arenie międzynarodowej.
Logo Wydawnictwa ?Oskar? Wydawnictwo "Oskar"
Instytucja wydawnicza Polnord Wydawnictwo OSKAR uznanie w Polsce i Niemczech zdobyło dzięki poważnym publikacjom naukowym i popularnym. Jest wydawcą książek Guntera Grassa, Dietera Schenka, serii bedekerów które są namiastkami encyklopedii miast i regionów Pomorza. Redaktorem naczelnym wydawnictwa jest Joanna Konopacka, a dyrektorem Wiesław Zieniewski.
Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za upowszechnianie wiedzy i wysoki poziom wydawnictw.
Rok 2002


  Prof. dr hab. Józef Bachórz
autorytet w dziedzinie literatury polskiej i powszechnej XIX w. Członek Rady Naukowej w Instytucie Badań Literackich oraz członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Autor wielu książek i artykułów poświęconych nie tylko literaturze XIX w., autor podręczników uniwersyteckich oraz redaktor i współredaktor wielu książek zbiorowych.
Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań literatury polskiej i powszechnej.
  Elżbieta Bielicka-Sokolnicka
nauczycielka gry na fortepianie. Wykształciła kilka generacji pianistów i pedagogów. Prezes gdańskiego koła Towarzystwa im. F. Chopina. Jej uczniowie mają na swoim koncie liczne nagrody na konkursach ogólnopolskich.
Za zasługi dla Gdańska, za działalność pedagogiczną w zakresie upowszechniania kultury muzycznej w Gdańsku.
Prof. Jerzy Krechowicz (fot. ze strony www.asp.gda.pl) Prof. Jerzy Krechowicz
rektor Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia rysunek, malarstwo, grafikę użytkową, scenografię i reżyserię. Twórca teatru plastycznego "Galeria" i kabaretu "To-tu". Jego eksperymenty teatralne wyprzedziły twórczość Józefa Szajny i Tadeusza Kantora.
Za zasługi dla Gdańska, za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej.
  Stanisław Kwiatkowski
długoletni pracownik Stoczni Gdańskiej, kierownik Biura Obsługi Obcokrajowców, kombatant. Wykładał przedmioty zawodowe w gdańskich szkołach. Współtworzył gdański oddział PTTK gdzie udzielał się jako przewodnik i pilot wycieczek. Członek Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczony "Krzyżem Kawalerskim O.O.P."
Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią sumienną pracę w Stoczni Gdańskiej i szeroko zakrojoną działalność społeczną.
Andrzej Perepeczko
pisarz, marynista. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Morskiej, a obecnie w Akademii Morskiej w Gdyni. Opracował dwadzieścia podręczników i skryptów akademickich. Wydał wiele publikacji o łącznej objętości przekraczającej 7 tys. stron. W wieku 73 lat otrzymał na wydziale historii UG stopień naukowy doktora nauk historycznych.
Za zasługi dla Gdańska, za bogaty dorobek w popularyzowaniu wiedzy o Polskiej obecności na morzach świata.
  Prof. dr hab. Czesław Stoba
kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Autor i współautor pond 160 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Wybitny specjalista chirurg dziecięcy zwłaszcza w zakresie onkologii i urologii. Jedyny czynny chirurg odznaczony prestiżowym medalem im. Jana Kossakowskiego "Serere ne dubites" (nie zapominaj o siewie jeśli chcesz zbierać).
Za zasługi dla Gdańska za wybitne osiągnięcia w chirurgii dziecięcej szczególnie w zakresie onkologii i urologii.
Dr hab. Stanisław Rosiek (fot. ze strony www.fil.ug.gda.pl) Dr hab. Stanisław Rosiek
Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UG. Był członkiem redakcji "Literariów", "Punktu" i "Podpunktu". Razem ze St. Chwinem napisał książkę "Bez autorytetu. Szkice" (1981 r), za którą w 1983 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Założyciel wydawnictwa "słowo/obraz terytoria", które publikuje książki z zakresu literatury, historii sztuki i nauk.
Za zasługi dla Gdańska, za twórczość krytyczno-literacką i wysoki poziom wydawnictw.
  Janina Wieczerska
powieściopisarka, felietonistka, tłumacz literatury niemieckiej. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pisała felietony m.in. w miesięczniku "Odra", tygodniku "Czas" i w "Dzienniku Bałtyckim".
Za zasługi dla Gdańska, za całokształt twórczości literackiej i krytyczno-literackiej.
  Bohdan Zalewski
wieloletni działacz sportowy. Trener pływalni I kl. Instruktor LA, działacz z 70-letnim stażem w kulturze fizycznej. W 1948 r. pierwszy inspektor kultury fizycznej w UM w Gdańsku, współzałożyciel i długoletni członek zarządu WOPR.
Za zasługi dla Gdańska, za całokształt długoletniej działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu.
  Redakcja "Rocznika Gdańskiego"
pierwsze w dziejach Gdańska czasopismo naukowe wydawane w języku polskim. Pierwszy tom ukazał się w 1927 r. "Rocznik Gdański" zamieszcza studia, rozprawy i artykuły z zakresu dziejów gospodarczych i politycznych Gdańska i Pomorza, kultury i sztuki, literatury i problematyki językoznawczej, etnografii i socjologii. Od 1992 r. redaktorem jest prof. Edward Breza.
Za zasługi dla Gdańska, za wysoki poziom naukowy i upowszechnianie wiedzy o Gdańsku i Pomorzu.
  Ruch "Gaudium Vitae"
gdański ruch powstał w 1981 r. Celem ruchu jest obrona poczętego życia, udzielanie pomocy matkom, które przeżywają trudności z powodu odrzucenia.
Za działalność w obronie życia, godności człowieka i za opiekę nad samotną matką
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
powstało wraz z powołaniem uniwersytetu w 1970 r. Zajmuje się wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw i monografii. Najstarsza oficyna wydawnicza w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat opublikowała ponad 2.200 tytułów o łącznej objętości niemal 24 tys. arkuszy wydawniczych i nakładzie zbliżającym się do miliona egzemplarzy. Wydawnictwo jest laureatem wielu wyróżnień w konkursach na najpiękniej wydaną książkę. Redaktorem naczelnym jest Kazimierz Orzechowski.
Za krzewienie wiedzy naukowej i dbałość o estetykę wydawnictw.
Rok 2001


  Krzysztof Babicki
reżyser, absolwent Filologii Polskiej UG i wydziału reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
Za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem jago kulturą, a w szczególności za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii teatralnej i telewizyjnej
Prof. Henryk Gostomski(fot. ze strony www.amuz.gda.pl) Prof. Henryk Gostomski
muzyk, pedagog, wychowawca młodzieży. Związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku. 46 lat pracy artystycznej i 51 lat pracy pedagogicznej. Wychowawca wielu znanych dyrygentów.
Za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem, jego kulturą oraz za zasługi w zakresie działalności artystycznej i pedagogicznej.
  Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik
Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej Politechniki Gdańskiej. Wybitny specjalista w zakresie gospodarki wodnej i gleboznawstwa o międzynarodowym uznaniu. Za badania i publikacje poświęcone gleboznawstwu otrzymał Światową Nagrodę Edukacji Ekologicznej (1993 r.)
Poprzez swoje badania przyczynił się do upowszechnienia naukowej rangi Gdańska w zakresie gleboznawstwa i gospodarki wodnej.
  (†) Prof. dr hab. Bogusław Kreja
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od czterdziestu lat związany z Gdańskiem. Autorytet w dziedzinach morfologii, zajmował się głównie słowotwórstwem współczesnym i historycznym. Autor ponad 300 artykułów i rozpraw, w tym jedenastu książek.
Za całokształt dokonań położonych w dziedzinie i popularyzacji wiedzy o języku, za rozsławianie imienia Miasta Gdańska w kraju i na świecie.
  Mgr inż. Jacek Starościak
Attache kulturalny w Ambasadzie RP w Sztokholmie. Prezydent Miasta Gdańska w l. 1990/91. Absolwent Politechniki Gdańskiej, przez cały czas działa dla dobra naszego miasta.
Za dokonania dla Miasta Gdańska, szczególnie za promowanie i rozsławianie imienia Miasta na świecie.
  Dr hab. Andrzej Zbierski
Archeolog, historyk, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Opublikował około 300 prac naukowych i naukowo-popularnych. Członek UNESCO, wchodzi w skład Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.
Za całokształt wybitnych dokonań podejmowanych dla rozwoju naszego Miasta i regionu.
  Barbara Żurowska-Sutt
b. dyrektor naczelny i artystyczny Państwowej Opery Bałtyckiej. Autorka wielu cykli koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Doświadczony konferansjer muzyczny.
Za dokonania związane z Gdańskiem, jego kulturą, szczególnie za wieloletnią działalność w zakresie edukacji muzycznej.
  Wydawnictwo "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska"
najstarszy w polskim okrętownictwie i gospodarce periodyk o profilu naukowo - technicznym oraz ekonomicznym. W styczniu 2001 r. obchodził jubileusz swego 45-lecia. Redaktorem naczelnym jest p. Henryk Spigarski.
Za dokonania dla Gdańska, szczególnie za wkład poznawczo-informacyjny i rozwojowy w gospodarkę morską.
Rok 2000


Alicja Boniuszko (fot. ze strony www.szkolabaletowa.pl)

Alicja Boniuszko
wybitna artystka, primabalerina Państwowej Opery Bałtyckiej, pedagog.

Za bogaty dorobek artystyczny, wybitne zasługi dla kultury polskiej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie.

  (†) śp. Stefan Cejrowski - artysta, długoletni zasłużony solista Opery Bałtyckiej.
Za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, w szczególności za pracę i zasługi na niwie artystycznej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
Rainer von Scharpen (fot. ze strony www.praga2008.cz) Rainer von Scharpen
inicjator powstania Związku Pomocy Polsce w Niemczech, wieloletni przyjaciel Gdańska.
Za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw, działania i postawę wobec potrzebujących gdańszczan; za długoletnią, pełną inicjatywę, bliską współpracę z Caritas jak też instytucjami gdańskimi
  płk. Jan Skrodzki
żołnierz Armii Krajowej. Wzór postawy: przykład patrioty i ofiarnego działacza społecznego.
Za zasługi w obronie niepodległości ojczyzny, w walce o wolność Gdańska.
ks. Józef Wilczyński (fot. ze strony www.stellamaris.boo.pl) ks. Józef Wilczyński
od 31 lat prowadzi chór i orkiestrę szkolną, zespół "Stella Maris" koncertujący w kraju i poza granicami.
Za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, rozsławienie imienia Gdańska w świecie.
Zbigniew Żakiewicz (fot. ze strony http://univ.gda.pl/) Zbigniew Żakiewicz
pisarz, prozaik, autor wielu utworów o tematyce pomorskiej i kaszubskiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego.
Za wkład do kultury gdańskiej i ogólnopolskiej
prof. Mariusz Żydowo(fot. ze strony http://old.amg.gda.pl) prof. Mariusz Żydowo
profesor biochemii, związany od 1945 r. z Akademią Medyczną w Gdańsku. Znakomity badacz enzymologii i molekularnych podstaw metabolizmu komórkowego. Autor wielu naukowych publikacji. Doktor Honorowy Akademii Medycznej w Gdańsku.
Za wybitne zasługi dla Miasta Gdańska w rozwoju nauki
Logo Wydawnictwa ?Marpress? Wydawnictwo "Marpress"
wydawnictwo gdańskie. Wśród wydanych tytułów (163 książki o łącznym nakładzie ok. 520 tys. egzemplarzy) przeważa literatura popularnonaukowa historyczna dotycząca Gdańska i Pomorza.
Za szczególny wkład w prezentację dorobku trójmiejskiego środowiska humanistycznego przez publikacje o dziejach i ludziach Gdańska.
Rok 1999


prof. Witold Andruszkiewicz (fot. ze strony www.zie.pg.gda.pl) prof. Witold Andruszkiewicz
profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, przekształconej później w Uniwersytet Gdański. Obecnie profesor Politechniki Gdańskiej. Swoją drogę zawodową związał z Portem Gdańskim. W 1961 r. opracował i zgłosił Ministrowi Żeglugi potrzebę budowy w Gdańsku głębokowodnego portu północnego. Poświęcił się także koncepcji rozbudowy portu wschodniego Gdańska. Profesor opracował także koncepcje powiązania Transeuropejskiej Autostrady Północ-Południe z terminalem promowym w Porcie Gdańskim.
Za zasługi w zakresie polityki ekonomicznej i gospodarczej, popularyzację wiedzy ekonomicznej, budowę Portu Północnego.
prof. Maria Bogucka(fot. ze strony www.univ.gda.pl) prof. Maria Bogucka
kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dorobek naukowy zawiera badania historii gospodarczej zwłaszcza Gdańska i jego związków z Europą. Była redaktorem naczelnym miesięcznika "Mówią wieki" oraz czasopisma "Acta poloniae historica".
Za wszechstronność naukową, za wkład w rozwój polskiej nauki historycznej, prace ukazujące XVI-VII-wieczny Gdańsk jako europejską metropolię jego przeszłości, rozwój produkcji rzemieślniczej, znaczenie grodu nadmotławskiego w handlu Polski z Zachodem.
  prof. Edward Borowski
wybitny biochemik. Specjalista w zakresie chemii leków. Odkrywca pierwszego w Polsce antybiotykutetainy.
Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie racjonalnych modyfikacji i projektowania chemioterapeutyków ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków i za działalność społeczną.
  Teresa Ferenc
znakomita, współczesna poetka gdańska. Jest autorką m.in. "Moje ryżowe poletko", "Zalążnia", "Reda", "Godność natury", "Ciało i płomień".
Za bogatą twórczość i osiągnięcia w dziedzinie kultury.
  Zdzisław Kałędkiewicz
wybitny gdański artysta malarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Brał udział w wystawach organizowanych w kraju i za granicą. Jest również autorem książek : "Muza na bidecie", "Ta jedyna".
Za bogatą twórczość artystyczną i literacką oraz wkład w dziedzinie kultury.
  Leon Lendzion
gdańszczanin, syn jednego z przywódców ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Sam więziony w Sachsenhausen. Od wielu lat bierze udział we wszelkich działaniach budujących porozumienie między Polakami i Niemcami. Za tę działalność w 1991 r. został odznaczony przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsackera Medalem Zasługi I Klasy.
Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw.
  Prof. Regina Pawłowska
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, zajmowała się językoznawstwem historycznym. W kręgu zainteresowań pani profesor znajdowało się piśmiennictwo Pomorza, a zwłaszcza Gdańska. Swoją pracę naukowo-badawczą uzupełniała działalnością edukacyjną i popularyzatorską - odczyty, prelekcje.
Za wieloletnią pracę nad językiem polskim i piśmiennictwem, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny jak również działalność społeczną.
  Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń
pianistka, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Współzałożycielka Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną została wielokrotnie nagrodzona. Zdobyła także wiele nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Florian Skulski (fot. ze strony www.amuz.gda.pl) Florian Skulski
solista Opery Bałtyckiej, znakomity baryton. Na swoim koncie ma ponad czterdzieści pierwszoplanowych partii operowych. Występował na scenach teatrów operowych w kraju i za granicą: w Moskwie, na Akropolu, w Niemczech, Austrii, Danii i Francji.
Za bogaty dorobek artystyczny, upowszechnianie sztuki śpiewu i rozsławianie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
Logo Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
stowarzyszenie powstało z rozpaczy i osamotnienia opiekunów osób chorych oraz lekarzy i pielęgniarek, którzy dostrzegli społeczne skutki tego obciążenia i ogrom trudu opiekunów. Z inicjatywy stowarzyszenia powstała Poradnia Psychogeriatryczna.
Za podejmowanie społecznie pożytecznych inicjatyw, za dostrzeżenie dramatu człowieka, za pochylenie się nad ludźmi chorymi i żmudne działania nad ulżeniem ich doli.
Logo Izba Rzemieślnicza w Gdańsku
skupia ponad 20 cechów. Izba bierze czynny udział w życiu społeczno-politycznym oraz gospodarczym Gdańska i całego regionu pomorskiego. Izba prowadzi współpracę z podobnymi organizacjami w Niemczech, we Francji i Szwajcarii, organizuje wyjazdy rzemieślników na szkolenia zagraniczne oraz wystawy rzemieślnicze za granicą.
Za kultywowanie bogatych tradycji gdańskiego rzemiosła, wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gdańska.
Logo Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
chór powstał w 1978 r. z inicjatywy Ireneusza Łukaszewskiego. Obecnie Scholą kieruje jego brat - Jan. Chór ma na swoim koncie wiele nagród zdobytych na międzynarodowych festiwalach m.in. w Wiedniu, Tourus, Takarazuka w Japonii, Montreux.
Za wszechstronność i wysoki poziom wykonawstwa, zasługi w dziedzinie muzyki chóralnej, bogaty dorobek artystyczny i fonograficzny.
Rok 1998


  Wawrzyniec Samp
gdański artysta, rzeźbiarz, grafik. Autor wielu pomników m.in. "Tym co za polskość Gdańska" i Ojca św. Jana Pawła II w Gdyni. Tworzył także płyty pamiątkowe, popiersia, medaliony i medale. Zaprojektował 27 medalionów książąt pomorskich, a także zaprojektował medale, które są odznaczeniami Rady Miasta Gdańska: Medal św. Wojciecha oraz Medal Księcia Mściwoja.
Za cały dorobek pracy artystycznej upamiętniający ludzi i zdarzenia.
  Prof. Kazimierz Śramkiewicz
artysta malarz, twórca Szkoły Sopockiej, autor wielu wystaw w kraju i za granicą, prof. Akademii Sztuk Pięknych. Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę najczęściej wypowiadając się w tematyce pejzażowej i martwej naturze.
Za cały dorobek pracy artystycznej.
  Rodzinny Dom Dziecka
państwa Danuty i Janusza Pniewskich

wzorcowa rodzina zastępcza prowadzona przez państwa Danutę i Janusza Pniewskich. Państwo Pniewscy decyzję o utworzeniu Rodzinnego Domu Dziecka podjęli w 1983 r. Wcześniej adoptowali dwójkę dzieci, 2-letnią Ewę i trzy miesiące młodszego Michałka. Obecnie wychowują dziewięcioro dzieci. Dom Państwa Pniewskich jest domem otwartym i gościnnym, a dzieci czują się potrzebne i kochane.
Za działalność godną podziwu i naśladowania, za serce dane potrzebującym tego dzieciom.
  Prof. Mirosława Narkiewicz
twórca Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej. W latach 1972/73 była na stażu naukowym w ośrodku kardiochirurgii w Holandii. Po powrocie do Gdańska jako pierwsza wykonała operację na "otwartym sercu" z użyciem aparatu do krążenia pozaustrojowego płuco-serca.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii, za ogromną pracę włożoną w ratowanie ludziom życia, za wierność przysiędze Hipokratesa.
Prof. Andrzej Hellmann (fot. ze strony http://hellmann.amg.gda.pl/) Prof. Andrzej Hellmann
twórca Kliniki Hematologii, Ośrodka Przeszczepu Szpiku Kostnego, dyrektor Instytutu Chorób Wewnętrznych. Pracownik dydaktyczny Akademii Medycznej w Gdańsku. Profesor jest autorem ponad 90 prac dotyczących hematologii eksperymentalnej, klinicznej i transplantologii.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hematologii, za wypełnianie swojej powinności z pasją.
  Wanda Obniska
wybitny gdański krytyk muzyczny, popularyzatorka muzyki. Od końca lat 40. związana z redakcją muzyczną Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, której była kierownikiem. Pracowała także jako nauczyciel w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Patronowała powstaniu Opery Bałtyckiej w Gdańsku i wspierała powstanie odrębnej Filharmonii Bałtyckiej. Była wielką orędowniczką Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Utrwalała na taśmach dokonania środowiska muzycznego Wybrzeża.
Za wiedzę, miłość do muzyki, propagowanie gdańskich chórów oraz wspieranie ważnych wydarzeń muzycznych.
  (†) Prof. Edmund Cieślak
wybitny historyk, znawca dziejów Gdańska, autor wielu prac monograficznych poświęconych dziejom Gdańska w XV-XVIII w. Studiował prawo na uniwersytetach w Lille i Toruniu. Był kierownikiem Pracowni Historii Gdańska, dziekanem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.
Za osiągnięcia naukowe, za miłość do Gdańska i utrwalanie jego dziejów.
  Alina i śp. Jerzy Afanasjew
małżeństwo wybitnych indywidualności twórczych, Jerzy Afanasjew był poetą, reżyserem teatralnym i filmowym, autorem książek, twórcą kultowego studenckiego teatrzyku "Bim-Bom". Alina Afanasjew - scenograf teatralny, malarka, pisarka, autorka baśni dla dzieci, scenariuszy teatralnych, filmowych i telewizyjnych.
Za wkład wniesiony do kultury Wybrzeża i dokonania w różnych dziedzinach sztuki, literatury i filmie.
(?) Prof. Maciej Krzyżanowski (fot. ze strony www.im.gda.pl) (†) Prof. Maciej Krzyżanowski
absolwent wydziału prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie Poznańskim. Po studiach osiada w Gdańsku, by przez wiele lat zajmować się badaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych w żegludze. Pracował społecznie przy odbudowie Gdańska oraz przy budowie obwodnicy miejskiej. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale transportu.
Za zaangażowanie na rzecz odbudowy Gdańska oraz za działalność naukowo-dydaktyczną.
Rok 1997


iesław Gruszkowski prof. Wiesław Gruszkowski
architekt, nauczyciel akademicki na Politechnice Gdańskiej w katedrze urbanistyki. Jest członkiem krajowych i zagranicznych gremiów zawodowych i naukowych. Przez dwie kadencje był prezesem Stowarzyszenia Architektów RP oraz prezesem oddziału Gdańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i urbanistyki, bogaty dorobek zawodowy naukowo-badawczy i w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  Prof. Hakan Hult
prefekt Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Linköping w Szwecji, zapoczątkował współpracę swojego uniwersytetu z Uniwersytetem Gdańskim, mecenas badań i staży naukowych pracowników UG. Jako historyk sztuki jest orędownikiem na rzecz zwrotu Polsce znajdujących się w Szwecji cennych eksponatów m.in. ołtarza katedry w Oliwie, szat liturgicznych i wyrobów złotniczych z kościoła św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim oraz części księgozbioru z Pelplina. Dzięki staraniom prof. zwrócono Polsce kilka cennych starodruków i militariów.
Za działania, zaangażowanie i współpracę z Uniwersytetem Gdańskim.
  śp. Janina Jarzynówna-Sobczak
twórca gdańskiej szkoły baletowej, choreograf, pedagog. Gdańsk zawdzięcza jej powstanie w 1950 r. Szkoły Baletowej i Zespołu Baletowego przy Operze i Filharmonii Bałtyckiej. Stworzyła ponad czterdzieści spektakli baletowych.
Za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie baletu.
  prof. Lech Kadłubowski
w latach 1954-58 prowadził odbudowę Gdańska jako generalny projektant. Przez wiele lat prowadził katedrę Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Profesor jest laureatem Państwowej Nagrody Plastycznej II stopnia.
Za prowadzenie odbudowy Gdańska, osiągnięcia w zakresie projektowania architektonicznego.
Marek Kamiński
jako pierwszy w ciągu jednego roku pieszo dotarł na oba bieguny kuli ziemskiej. Jest inicjatorem akcji "Nawet biegun może być twój" pokazując chorym dzieciom znaczenie wiary we własne siły i możliwość realizacji najskrytszych marzeń.
Za rozsławienie Gdańska w świecie.
  Zbigniew Szymański
poeta. Urodzony w Wilnie. Dotarł do Gdańska w 1945 r. Jako żołnierz wyzwalał to miasto, potem je odbudowywał i rozbudowywał, a także opiewał w swych wierszach.
Za twórczość literacką, w której stale obecny był Gdańsk.
  Hans Taake
dyrektor AWO Bremen (Dom Pomocy Sąsiedzkiej). Od 1981 r. inicjował transporty z pomocą dla Gdańska. Wśród darów była żywność, odzież, lekarstwa, urządzenia medyczne. Pomagał także poparzonej młodzieży po tragedii w Hali Stoczni Gdańskiej. Dzięki jego zaangażowaniu AWO Bremen i Caritas wybudowały w Gdańsku Centrum Pomocy dla Ludzi w Jesieni Życia.
Za ogromne serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym, za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy młodzieży poparzonej w Hali Stoczni.
Józefa Wnukowa (fot. ze strony www.asp.gda.pl) Józefa Wnukowa
artysta plastyk. Jako łączniczka AK brała udział w Powstaniu Warszawskim. We wrześniu 1945 r. przyjechała do Gdańska i wraz z pięciorgiem malarzy przyjaciół współtworzyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Aktywnie uczestniczyła przy odbudowie Starego Miasta i Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Brała udział w pracach nad projektem polichromii kamieniczek przy ul. Długiej i Długim Targu. Autorka m.in. "Wjazdu króla Jana Sobieskiego do Gdańska" plafonu z Ratusza Głównomiejskiego.
Za wkład w wystrój Głównego Miasta, zaangażowanie w odrestaurowanie zabytkowych budowli, za całość pracy artystycznej.
  Brunon Zwarra
pisarz i historyk gdański. Był więźniem Stutthofu i Sachsenhausen. Spisywał dzieje rodzinnego miasta. Do najbardziej znanych jego książek należy okazałe dzieło "Wspomnienia gdańskiego bówki", w którym przedstawia życie codzienne w Gdańsku zmieniające się na tle wydarzeń społecznych i politycznych. Niezastąpionym źródłem wiedzy jest dzieło "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków - Gdańszczan." Książka przedstawia relacje kilkudziesięciu gdańszczan z przeżyć w hitlerowskim Gdańsku.
Za zainteresowanie Gdańskiem i jego historią, za spisywanie dziejów Gdańska.
  Gdańskie Towarzystwo Naukowe
w Wolnym Mieście Gdańsku w 1922 r. założono Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, które przekształciło się w Gdańskie Towarzystwo Naukowe w 1955 r. Skupiało polskich uczonych i miłośników nauki. GTN przed powstaniem Uniwersytetu Gdańskiego stanowiło główną placówkę naukową w Gdańsku. Obecnie GTN prowadzi działalność wydawniczą, naukową, organizuje konferencje naukowe, sympozja i odczyty. Towarzystwo popiera także działalność młodych pracowników nauki.
Za działalność naukową; za rozpowszechnianie tradycji nauki gdańskiej.
Logo Politechnika Gdańska
6 październik 1904 r. powstała w Gdańsku wyższa uczelnia techniczna mająca pełne prawa uczelni akademickiej. 24 maja 1945 r. uczelnia została przekształcona w Politechnikę Gdańską. Na uczelni kształcili wybitni wykładowcy, którzy odnosili sukcesy naukowe w świecie. Politechnika Gdańska kształci młodzież na 10 wydziałach.
Za kształcenie na wysokim poziomie; za aktywne uczestnictwo w życiu miasta, pomoc kadry naukowej bądź w sferze konstrukcyjnej, badawczej, projektowej czy doradczej.
  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
powstało 2 grudnia 1956 r. Obecnie liczy 69 oddziałów. Zrzeszenie stawia sobie za cel krzewienie kultury kaszubskiej, popieranie rozwoju gospodarczego Kaszub i rozwijanie wszystkich wartości kultury regionalnej. Zrzeszenie prowadzi działalność wydawniczą zarówno książek jak i czasopism. Jest organizatorem wystaw, konkursów, festiwali i imprez okolicznościowych. Dba o upamiętnianie miejsc i zdarzeń oraz osób, które zaznaczyły się w dziejach Kaszub i Pomorza.
Za krzewienie kultury kaszubskiej.