PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Człowieka

Skład komisji:
Zakres działania

 1. Polityka w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.
 2. Polityka w zakresie profilaktyki oraz zwalczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
 3. Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony zdrowia.
 4. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych oraz ochrony zdrowia.
 5. Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku.
 6. Polityka w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych osób z niepełnosprawnościami.
 7. Polityka senioralna w tym inicjowanie i opiniowanie programów skierowanych do seniorów.
 8. Stymulowanie polityki prorodzinnej miasta.
 9. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji i remontów w strukturach pomocy społecznej.
 10. Wsparcie inicjatyw związanych z Domami Sąsiedzkimi.
 11. Polityka w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego.
 12. Opiniowanie spraw z zakresu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.
 13. Kontrola realizacji gdańskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 14. Inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć przyczyniających się do upowszechniania wiedzy o prawach człowieka i podstawowych wolnościach oraz ich ochronie.
 15. Podejmowanie inicjatyw będących odpowiedzią w zakresie kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Obsługa merytoryczna

p. Irena Dondziak pok. 120, tel. 58 323 70 65, fax. 58 305-34-52
e-mail: 
irena.dondziak@gdansk.gda.pl

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
                                 Rok 2024
18.06.2024 porządek 18.06.2024 (62.82 KB, pdf)
04.06.2024 porządek 04.06.2024 (68.36 KB, pdf)