PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komisja Zrównoważonego Rozwoju

Skład komisji:
Zakres działania

1. Opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i programowych miasta oraz kluczowych projektów pod kątem zgodności z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.
2. Inicjowanie i opiniowanie inicjatyw mających na celu ochronę przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
3. Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeniu środowiska.
4. Inicjowanie i monitorowanie procesów rewitalizacyjnych.
5. Opiniowanie projektów uchwał oraz kontrola realizacji zapisów dokumentów dotyczących procesów rewitalizacji oraz ochrony środowiska w mieście.
6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzeni publicznych miasta.
7. Inicjowanie i opiniowanie polityki w zakresie mobilności i transportu zrównoważonego.
8. Kreowanie i kontrola realizacji polityki estetyzacji miasta.
9. Opracowywanie i monitorowanie realizacji zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych miasta.
10. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji.
11. Polityka miasta w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz polityka dbałości o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe gminy.
12. Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy w zakresie:
a) gospodarowania wodami opadowymi,
b) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
c) ochrona środowiska morskiego,
d) ochrona powietrza,
e) ochrona powierzchni ziemi,
f) ochrony przed hałasem.
13. Ocena odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska.
14. Opiniowanie gospodarki gruntami pod względem zgodności z przepisami ochrony środowiska.

 

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2022 rok plan pracy (829.76 KB)
na 2021 rok plan pracy (636.89 KB)
na 2020 rok plan pracy (612.37 KB)
na 2019 rok plan pracy (653.8 KB)
Zmiana terminów posiedzeń w stosunku
do planu pracy

 

Sprawozdania Pobierz plik
za 2021 rok 2021 rok (410.14 KB)
za 2020 rok 2020 rok (2.59 MB)
za 2019 rok 2019 rok (2.07 MB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
27.09.2022 porządek 27.09.2022 (141.39 KB)
23.08.2022 porządek 23.08.2022 (65.43 KB)
28.06.2022 porządek 28.06.2022 (165.73 KB)
24.05.2022 porządek 24.05.2022 (188.23 KB)
26.04.2022 porządek 26.04.2022 (64.2 KB)
29.03.2022 porządek 29.03.2022 (194.68 KB)
01.03.2022 posiedzenie Komisji odbędzie się 29.03.2022 r.
25.01.2022 porządek 25.01.2022 (188.03 KB)
14.12.2021 porządek 14.12.2021 (189.91 KB)
23.11.2021 porządek 23.11.2021 (300.27 KB)
26.10.2021 porządek 26.10.2021 (189.3 KB)
28.09.2021 porządek 28.09.2021 (191.93 KB)
24.08.2021 porządek 24.08.2021 (224.13 KB)
22.06.2021 porządek 22.06.2021 (338.64 KB)
25.05.2021 porządek 25.05.2021 (268.72 KB)
27.04.2021 porządek 27.04.2021 (384.77 KB)
23.03.2021 porządek 23.03.2021 (267.74 KB)
23.02.2021 porządek 23.02.2021 (267.4 KB)
26.01.2021 porządek 26.01.2021 (264.67 KB)
15.12.2020 porządek 15.12.2020 (275.53 KB)
24.11.2020 porządek 24.11.2020 (336.11 KB)
27.10.2020 porządek 27.10.2020 (274.5 KB)
22.09.2020 porządek 22.09.2020 (267.95 KB)
25.08.2020 porządek 25.08.2020 (280.38 KB)
23.06.2020 porządek 23.06.2020 (280.02 KB)
26.05.2020 porządek 26.05.2020 (329.19 KB)
27.02.2020 porządek 27.02.2020 (174.11 KB)
05.02.2020
z KZP i KSiT
porządek 05.02.2020 (177.31 KB)
28.01.2020 porządek 28.01.2020 (244.15 KB)
17.12.2019 porządek 17.12.2019. (258 KB)
26.11.2019 porządek 26.11.2019 (526.42 KB)
24.10.2019 porządek 24.10.2019 (171.52 KB)
24.09.2019 porządek 24.09.2019 (260.47 KB)
26.08.2019 porządek 26.08.2019 (222.5 KB)
24.06.2019 porządek 24.06.2019 (288.23 KB)
27.05.2019 porządek 27.05.2019 (133.28 KB)
23.05.2019 porządek 23.05.2019 wspólne z Komisją Zagospodarowania Przestrzennego (122.18 KB)
25.04.2019 porządek 25.04.2019 (122.97 KB)
15.04.2019 porządek 15.04.2019 (192.97 KB)
25.03.2019 porządek 25.03.2019 (313.32 KB)
04.03.2019 porządek 4.03.2019 (177.4 KB)
28.01.2019 porządek 20.01.2019 (164.26 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (207.89 KB)
27.11.2018 porządek 27.11.2018 (203.87 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
14.12.2021 protokół 14.12.2021 (3.07 MB)
23.11.2021 protokół 23.11.2021 (808.47 KB)
24.08.2021 protokół 24.08.2021 (606.44 KB)
25.05.2021 protokół 25.05.2021 (705.26 KB)
23.03.2021 protokół 23.03.2021 (2.49 MB)
23.02.2021 protokół 23.02.2021 (494.94 KB)
26.01.2021 protokól 26.01.2021 (1009.94 KB)
15.12.2020 protokół 15.12.2020 (774.4 KB)
22.09.2020 protokół 22.09.2020 (3.03 MB)
25.08.2020 protokół 25.08. 2020 (639.5 KB)
05.05.2020 protokół 05.05.2020 (833.09 KB)
27.02.2020 protokół 27.02.2020 (368 KB)
05.02.2020 protokół 05.02.2020 (787.73 KB)
28.01.2020 protokół 28.01.2020 (462.16 KB)
17.12.2019 protokół 17.12.2019 (527.36 KB)
26.11.2019 protokół 26.11.2019 (817.17 KB)
24.10.1019 protokół 24.10.2019 (362.25 KB)
24.09.2019 protokół 24.09.2019 (609.22 KB)  
26.08.2019 protokół 26.08.2019 (524.27 KB)
24.06.2019 protokół 24.06.2019 (839.33 KB)
27.05.2019 protokół 27.05.2019 (499.69 KB)
23.05.2019 protokół 23.05.2019 (5.9 MB)
25.04.2019 protokół 25.04.2019 (394.2 KB)
25.03.2019 protokół 25.03.2019 (652.26 KB)
04.03.2019 protokół 04.03.2019 (3.05 MB)
28.01.2019 protokół 28.01.2019 (533.55 KB)
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (525.94 KB)
27.11.2018 protokół 27.11.2018 (559.45 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2019 (349.65 KB)