PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komisja Sportu i Turystyki

Skład komisji:
Zakres działania

1. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
3. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu oraz stowarzyszenia kultury fizycznej.
4. Promocja sportu.
5. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem.
6. Polityka w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego.
7. Wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z turystyką i rekreacją.
8. Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki w mieście jako gałęzi gospodarki.

 

Obsługa merytoryczna

p. Joanna Świeczkowska, pok. 111, tel. 58 323 70 30, fax: 58 305 34 52
e-mail: joanna.swieczkowska@gdansk.gda.pl

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2022 rok plan pracy (62.96 KB)
na 2021 rok plan pracy (80.82 KB)
na 2020 rok plan pracy (667.7 KB)
na 2019 rok plan pracy (496.74 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
za 2021 rok 2021 rok (71.25 KB)
za 2020 rok 2020 rok (90.56 KB)
za 2019 rok 2019 rok (942.81 KB)

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
14.12.2022 porządek 14.12.2022 (43.63 KB)
23.11.2022 porządek 23.11.2022 (41.7 KB)
26.10.2022 porządek 26.10.2022 (42.15 KB)
28.09.2022 porządek 28.09.2022 (44.05 KB)
24.08.2022 porządek 24.08.2022 (41.61 KB)
29.06.2022 porządek 29.06.2022 (43.57 KB)
25.05.2022 porządek 25.05.2022 (43.79 KB)
27.04.2022 porządek 27.04.2022 (45.84 KB)
30.03.2022 porządek 30.03.2022 (42.18 KB)
02.03.2022 porządek 02.03.2022 (40.64 KB)
26.01.2022 porządek 26.01.2022 (43.06 KB)
15.12.2021 porządek 15.12.2021 (42.17 KB)
24.11.2021 porządek 24.11.2021 (43.55 KB)
27.10.2021 porządek 27.10.2021 (44.57 KB)
29.09.2021 porządek 29.09.2021 (42.72 KB)
26.08.2021 porządek 26.08.2021 (38.66 KB)
25.08.2021 porządek 25.08.2021 (42.93 KB)
23.06.2021 porządek 23.06.2021 (47.8 KB)
26.05.2021 porządek 26.05.2021 (71.6 KB)
28.04.2021 porządek 28.04.2021 (72.76 KB)
24.03.2021 porządek 24.03.2021 (80.87 KB)
24.02.2021 porządek 24.02.2021 (68.52 KB)
27.01.2021 porządek 27.01.2021 (68.5 KB)
16.12.2020 porządek 16.12.2020 (66.96 KB)
25.11.2020 porządek 25.11.2020 (68.07 KB)
28.10.2020 porządek 28.10.2020 (69.42 KB)
23.09.2020 porządek 23.09.2020 (68.96 KB)
26.08.2020 porządek 26.08.2020 (246.78 KB)
24.06.2020 porządek 24.06.2020 (252.32 KB)
27.05.2020 porządek 27.05.2020 (80.59 KB)
29.04.2020 porządek 29.04.2020 (1.94 MB)  
26.02.2020 porządek 26.02.2020 (232.15 KB)
05.02.2020
z KZR i KZP
porządek 05.02.2020 (179.09 KB)
29.01.2020 porządek 29.01.2020 (297.14 KB)
18.12.2019 porządek 18.12.2019 (197.83 KB)
27.11.2019 porządek 27.11.2019 (272.32 KB)
23.10.2019 porządek 23.10.2019 (246.53 KB)
25.09.2019 porządek 25.09.2019 (191.47 KB)
28.08.2019 porządek 28.08.2019 (244.32 KB)
24.06.2019 porządek 24.06.2019 (250.36 KB)
29.05.2019 porządek 29.05.2019 (253.22 KB)
24.04.2019 porządek 24.04.2019 (255.25 KB)
27.03.2019 porządek 27.03.2019 r. (158.67 KB)
27.02.2019 porządek 27.02.2019 (202.27 KB)
30.01.2019 porządek 30.01.2019 (202.89 KB)
11.12.2018 porządek 11.12.2018 (172.69 KB)
26.11.2018 porządek 26.11.2018 (178.74 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020/2021/2022
28.09.2022 protokół 28.09.2022 (3.98 MB)
24.08.2022 protokół 24.08.2022 (847.36 KB)
29.06.2022 protokół 29.06.2022 (1.27 MB)
25.05.2022 protokół 25.05.2022 (1.13 MB)
27.04.2022 protokół 27.04.2022 (972.93 KB)
30.03.2022 protokół 30.03.2022 (147.25 KB)
02.03.2022 protokół 02.03.2022 (591.42 KB)
26.01.2022 protokół 26.01.2022 (2.1 MB)
15.12.2021 protokół 15.12.2021 (1.31 MB)
24.11.2021 protokół 24.11.2021 (411.46 KB)
27.10.2021 protokół 27.10.2021 (1.21 MB)
29.09.2021 protokół 29.09.2021 (156.88 KB)
26.08.2021 protokół 26.08.2021 (34.63 KB)
25.08.2021 protokół 25.08.2021 (2.82 MB)
23.06.2021 protokół 23.06.2021 (818.08 KB)
26.05.2021 protokół 26.05.2021 (493.21 KB)
28.04.2021 protokół 28.04.2021 (1.21 MB)
24.03.2021 protokół 24.03.2021 (1.45 MB)
24.02.2021 protokół 24.02.2021 (1.41 MB)
27.01.2021 protokół 27.01.2021 (2.11 MB)
16.12.2020 protokół 16.12.2020 (636.66 KB)
25.11.2020 protokół 25.11.2020 (153.13 KB)
28.10.2020 protokół 28.10.2020 (2.14 MB)
23.09.2020 protokół 23.09.2020 (2.22 MB)
26.08.2020 protokół 26.08.2020 (386.81 KB)
24.06.2020 protokół 24.06.2020 (1.68 MB)
27.05.2020 protokół 27.05.2020 (198.39 KB)
29.04.2020 protokół 29.04.2020 (720.62 KB)
26.02.2020 protokół 26.02.2020 (1.4 MB)
05.02.2020 protokół 05.02.2020 (533.89 KB)
29.01.2020 protokół 29.01.2020 (267.96 KB)
18.12.2019 protokół 18.12.2019 (87.97 KB)
27.11.2019 protokół 27.11.2019 (303.82 KB)
23.10.2019 protokół 23.10.2019 (8.65 MB)
25.09.2019 protokół 25.09.2019 (300.13 KB)
28.08.2020 protokół 28.08.2019 (592.76 KB)
24.06.2019 protokół 24.06.2019 (330.69 KB)
29.05.2019 protokół 29.05.2019 (1.18 MB)
24.04.2019 protokół 24.04.2019 (317.23 KB)
27.03.2019 protokół 27.03.2019 (378.74 KB)
27.02.2019 protokół 27.02.2019 (129.12 KB)
30.01.2019 protokół 30.01.2019 (1.34 MB)
11.12.2018 protokół 11.12.2018 (76.45 KB)
26.11.2018 protokół 26.11.2018 (123.99 KB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (57.32 KB)