PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:
Zakres działania

1. Przeprowadzanie kontroli działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych, w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady.

2. Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.

3. Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.

 

Obsługa merytoryczna

p. Agnieszka Witkowska, pokój nr 121, tel.: 58 323 70 29,
e-mail: agnieszka.witkowska@gdansk.gda.pl

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
                             Rok 2024
27.05.2024 porządek 27.05.2024 (77.43 KB, pdf)
21.05.2024 porządek 21.05.2024 (86.41 KB, pdf)
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
                             Rok 2024
27.05.2024 protokół 27.05.2024 (205.33 KB, pdf)
21.05.2024 protokół 21.05.2024 (268.56 KB, pdf)
16.05.2024 protokół 16.05.2024 (98.33 KB, pdf)