PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie organizacje pozarządowe

plakat akcji "Przekaż 1,5% podatku na rzecz gdańskich organizacji pożytku publicznego"

  • www.ngo.pl - ogólnopolski portal organziacji pozarządowych
  • pomorskie.ngo.pl - pomorski serwis organizacji pozarządowych
  • www.eurobalt.org.pl - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (fundusze pomocowe, dotacje dla organizacji pozarządowych)
  • www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (m.in. ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie
  • www.narkomania.gov.pl - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • www.parpa.pl - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • www.klon.org.pl - strona Stowarzyszenia Klon/Jawor (informacje dla organizacji pozarządowych wraz z bazą adresową organizacji)
  • www.most.org.pl - serwer dla organizacji pozarządowych
  • www.wolontariat.org.pl - Centrum Wolontariatu