PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Przeróbka
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Przeróbka
Powierzchnia: 6,88 km2
Liczba ludności: 3849 osób
Gęstość zaludnienia: 559 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI
tel. 58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku
tel. 58 328 44 22
ul. Długa Grobla 4
Komendant komisariatu – nadkom. Grzegorz Piechowski

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Przeróbka
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Biernat Tomasz

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Nowak Anna

 • Członek Zarządu

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy
  Żmijewska Elżbieta

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Pogorzelski Jarosław

 • Baca Jerzy
 • Brzeska Sylwia
 • Domagała Stanisław
 • Durczak Grzegorz
 • Gepert Katarzyna
 • Janiak Jan
 • Kałuża Dorota
 • Kramkowska Marta
 • Kuczkowski Tytus
 • Nadzikowska Alfreda
 • Podbielska Agnieszka
Kontakt

Siedziba 
ul. Bajki 8A, 80-706 Gdańsk

Telefon
(58) 573-59-94

E-mail:
przerobka@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicyprzerobka.pl

Dyżury
każdy czwartek 17:00-18:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Przeróbka

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Przeróbka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
przerobka mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Przeróbka wchodzi w skład dzielnicy urbanistycznej Port. Jest zlokalizowana w zachodniej części Wyspy Portowej Stogi i obejmuje swoimi granicami również dwa znaczące zespoły historyczno-kulturowe: Pole Bitwy na Westerplatte (dawna Wojskowa Składnica Tranzytowa) i oraz Twierdzę Wisłoujście. Obiekty te stanowią niewątpliwą atrakcję turystyczną na tym obszarze. Od południa jednostkę ogranicza Martwa Wisła, od zachodu Kanał Kaszubski, od północy linia brzegowa Zatoki Gdańskiej. Przeróbka graniczy od wschodu z jednostką Stogi.

Dzielnica Przeróbka jest niezwykle zróżnicowana w swym charakterze funkcjonalnym. Przeważająca funkcja przemysłowa ulokowała się głównie w jej centralnej części, natomiast funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe są skoncentrowane na jej południowym krańcu, w zakolu Martwej Wisły (Przeróbka Mieszkaniowa). W tym rejonie część obiektów posiada walory kulturowe – jednymi z najciekawszych są zabudowania dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Miejskiego w Gdańsku.


Kierunki rozwoju

Rozwój przestrzenno-funkcjonalny Przeróbki prowadzony będzie wielotorowo: jako niewielkie uzupełnianie i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój i wzmacnianie funkcji przemysłowo-portowych związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem. Przewidywane są dalsze modernizacje i podnoszenie standardu urządzenia kolejnych odcinków nabrzeża, z których część może być włączona w zagospodarowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Funkcja mieszkaniowa nie jest funkcją rozwojową na tym obszarze.

Dla Twierdzy Wisłoujście i Westerplatte, zespołu parkowo-pomnikowego, symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej wskazane będą działania wykorzystujące walory i potencjał lokalizacji.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną

 • obszar Natura 2000 Twierdza Wisłoujście
 • fragment obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
 • 1 pomnik przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 87,3


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych z wyjątkiem sieci ciepłowniczej, która swym zasięgiem nie obejmuje wschodniej części terenu. Obszar odwadniany grawitacyjnie do Kanału Kaszubskiego systemem rowów otwartych. Teren niemal w całości znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl