Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A

Do kompetencji Skarbnika Miasta Izabeli Kuś należy:

 • nadzór nad pracami związanymi z opracowywaniem projektu budżetu Miasta;
 • opracowywanie założeń polityki finansowej Miasta;
 • współudział w wypracowywaniu polityki kształtowania cen za usługi komunalne;
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz;
 • nadzór nad rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • nadzór nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych;
 • nadzór nad opracowywaniem Wieloletniego Planu Finansowego oraz prognozy kwoty długu Miasta;
 • nadzór nad płynności finansową Miasta;
 • akceptacja dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
 • nadzór nad pracami związanymi z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych;
 • współpraca z bankami oraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
 • koordynacja zadań związanych z windykacją należności Miasta;
 • nadzorowanie spraw realizowanych przez:
  Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska,
  Wydział Budżetu Miasta i Podatków;
 • współpraca z Komisjami Rady Miasta, a w szczególności z:
  Komisją Strategii i Budżetu,
  Komisją Rewizyjną.