Władysław Czerny
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Władysław Czerny

Władysław Czerny
1012 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Władysław Czerny

Wiceprezydent  Gdańska w latach 1945–1947, polski inżynier, wykładowca i działacz społeczny. Z wykształcenia był inżynierem architektem. W dwudziestoleciu międzywojennym pracował jako architekt miejski w Zarządzie Miejskim w Warszawie. Podczas II wojny światowej pracował jako tłumacz języka niemieckiego w administracji miejskiej, dzięki czemu udało mu się m.in. wynieść tajne plany zniszczenia miasta. W latach 1944–1945 pełnił obowiązki wiceprezydenta Warszawy – zastępcy Mariana Spychalskiego, a po wyzwoleniu Pomorza wraz z tzw. grupą operacyjną 27 marca 1945 r. przyjechał do Gdańska. W tym czasie miasto nie było jeszcze w pełni wyzwolone – na ulicach wciąż trwały walki, a wiele kwartałów miasta stało w ogniu. Grupa operacyjna, przysłana do Gdańska przez władze centralne, stacjonowała w budynku przy ul. 3 Maja 10, gdzie powstał pierwszy Zarząd Miejski. Władysław Czerny został mianowany wiceprezydentem miasta. Jako członek zarządu miasta zajmował się wieloma sprawami: odbudową miasta, nadawaniem nowych nazw ulic, tworzeniem systemu komunikacji miejskiej, zabezpieczaniem zabytków, odtwarzaniem infrastruktury technicznej, a także – na polecenie prof. Stanisława Turskiego, delegata Ministerstwa Oświaty – organizowaniem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, do czasu przybycia pierwszego dziekana prof. Mariana Osińskiego. W latach 1947–1962 wykładał w Katedrze Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, następnie na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1950–1953 był więziony na ul. Rakowieckiej z powodów politycznych. Zmarł 18 grudnia 1976 r. we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

fot. materiały własne UM

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org