PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wanda Szczepuła

Wanda Szczepuła
1072 - Pesa Jazz Duo
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wanda szczepula

(1916-2014)

Pierwsza kobieta z tytułem profesorskim na Politechnice Gdańskiej.

Pochodziła z Tarnopola na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Studiowała na Politechnice Lwowskiej. W 1945 roku uciekła razem z mężem z sowieckiego już Lwowa i zatrzymała się na stałe w Gdańsku. Dlaczego właśnie tu? Bo w Gdańsku na nowo organizowała się politechnika, a marzeniem Wandy Szczepuły była praca na uczelni.

Doktorat, habilitacja, wykłady, laboratoria, prace naukowe, patenty, udział w kongresach… To ją pasjonowało. Kierowała Katedrą Mikrobiologii Technicznej. Była też prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Chemicznym. Studenci lubili ją za życzliwość, jaką im okazywała. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1972 roku.

Specjalizowała się w mikrobiologii i technologii żywności. Uważała, że zadaniem uczonego jest nie tylko czysta nauka, ale i związek z przemysłem. Tej zasadzie była wierna. Miała m.in. duży udział w uruchomieniu produkcji lodów Calypso w gdańskim Lodmorze. Doradzała też m.in. zakładom przemysłu spożywczego w Göteborgu i Malmö, a jako ekspert ONZ-UNIDO – rządowi Mongolii. Na uniwersytecie w Cambridge badała wpływ niskich temperatur na przeżywalność bakterii w żywności.

„Dzięki takim ludziom jak Pani świat staje się lepszy, a politechnika piękniejsza” – ocenił ją jeden z rektorów Politechniki Gdańskiej.

Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

fot. B. Szczepuła, źródło gedanopedia.pl

Tekst: materiały własne UM