Oscar Kupferschmidt
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oscar Kupferschmidt

Oscar Kupferschmidt
1005 - Bombardier Flexity Classic NGT6-2GD
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Oscar Kupferschmidt

Urodził się 28 maja 1844 roku w Gdańsku. W 1863 r. ukończył szkołę realną św. Piotra i Pawła, następnie uczył się zawodu kupca.  15 maja 1872 r. działalność rozpoczęło gdańskie przedsiębiorstwo tramwajowe, stanowiące filię berlińskiego towarzystwa tramwajów konnych (Deutsche Pferdeeisenbahngesellschaft). Oscar Kupferschmidt został dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa i rolę tę pełnił przez następne 50 lat. Kierował komunikacją omnibusową z Wrzeszczem i Oliwą, następnie tramwajami konnymi, a od 1896 r. firmami obsługującymi w mieście elektryczne linie tramwajowe. Jego rola w projekcie była szczególnie ważna w początkowej fazie funkcjonowania tramwajów konnych, gdy firma padła ofiarą spekulantów i nagle znalazła się na skraju bankructwa. Oscar Kupferschmidt wierzył w przyszłość komunikacji tramwajowej w Gdańsku i energicznie walczył o kontynuację przedsięwzięcia. W 1899 r. stał na czele społecznego komitetu budowy ewangelickiego kościoła Lutra we Wrzeszczu. 15 maja 1922 r. uroczyście obchodzono w Gdańsku 50-lecie jego pracy zawodowej. Zmarł niedługo po tym jubileuszu – 14 sierpnia 1922 roku.

fot. rys. Anna Bromont, źródło: S. Zomkowski, Tramwajem przez Gdańsk, Gdańsk 2015 r.

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org