Maurycy Ferber
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Maurycy Ferber

Maurycy Ferber
1020 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Maurycy Ferber

Urodzony w 1471 r., zmarł 1 lipca 1537 r. – proboszcz Kościoła Mariackiego w Gdańsku, biskup warmiński. Pochodził z rodziny patrycjuszy gdańskich, jego ojciec Jan Ferber i brat Eberhard byli burmistrzami Gdańska. Bardzo dużo podróżował, między innymi do Anglii i Rzymu. W młodości stał się on bohaterem poważnego zatargu między dwoma rywalizującymi o władzę grupami gdańszczan – jedna z nich związana była z rodem Angermünde, za przywódcę drugiej uważano ojca Maurycego – burmistrza Jana Ferbera. Burmistrz, aby zakończyć wieloletnią rywalizację, zaproponował Janowi Pilemanowi, związanemu z rodem Angermünde, małżeństwo jego córki z Maurycym. Otrzymał jednakże odpowiedź odmowną. Zakochany Maurycy postanowił jednak za wszelką cenę poślubić dziewczynę. Spór pomiędzy rodami, zamiast zostać załagodzonym, nasilił się i przez długi czas był jednym z głównych tematów gdańszczan. Sprawa toczyła się przed sądem ławniczym w Gdańsku, sądem kościelnym w Bydgoszczy, a nawet, za sprawą „poszkodowanego” Maurycego, dotarła do sądu papieskiego w Rzymie i stała się przyczyną klątwy rzuconej na miasto w 1500 r. Ostatecznie Anna wyszła za mąż za Henryka von Suchten, a Maurycy, choć ciągle nie mógł pogodzić się z tym faktem i prowadził dalszy proces w Rzymie, zaniechał wreszcie swych roszczeń na wyraźny zakaz dalszego prowadzenia sporu wydany przez króla Aleksandra. Około 1505 r. Maurycy wstąpił do stanu duchownego. Bardzo szybko, wcale nie wyjeżdżając z Włoch, zaczął zdobywać liczne godności kościelne: kanonika warmińskiego i lubeckiego oraz pisarza Kurii Rzymskiej, kanonika trewirskiego, proboszcza Kościoła Św. Piotra w Gdańsku i notariusza Roty. Podjął także studia prawnicze, w Rzymie i Sienie, zakończone w 1515 r., kiedy to otrzymał dyplom doktora obojga praw. W roku następnym wrócił do Gdańska, gdzie został proboszczem Kościoła Mariackiego. W 1517 r. z zapałem zabrał się do przebudowywania plebanii, co stało się jednak przyczyną kolejnego konfliktu Ferbera – tym razem z władzami Gdańska. Trwałą pamiątką „budowlanej” działalności proboszcza było umieszczenie nad drzwiami plebanii herbu Ferberów – Trzech Świńskich Łbów. W 1523 r. Maurycy osiągnął swą najwyższą godność – został biskupem warmińskim i funkcję tę sprawował 14 lat.

fot. M. Szczepańczyk, autor portretu A. Möller, ok.1590 r., źródło: Wikipedia.org

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org