PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Marian Seredyński

Marian Seredyński
1043 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
marian seredynski

(1890-1959)

Pedagog, dyrektor polskich szkół handlowych, działacz społeczny.

Nauczyciel w szkołach kupieckich w Tarnowie i Krakowie, ale też w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W Gdańsku objął w 1926 roku stanowisko dyrektora nowo otwartej Polskiej Szkoły Handlowej, później kierował zespołem polskich szkół handlowych. Uchodził za sprawnego organizatora, który zatrudniał dobrą kadrę nauczycielską i wyposażał szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dbał też o rozwój szkolnego teatru. Trzy lata później zorganizował dwuletnią Wyższą Szkołę Handlową. W Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku stał na czele Głównej Rady Wychowania Obywatelskiego. Działał w polskiej organizacji oświatowej Gdańska Macierz Szkolna, harcerstwie i innych polskich organizacjach w Wolnym Mieście Gdańsku.

Podczas okupacji mieszkał w Warszawie. W 1944 roku został uwięziony na Pawiaku, gdzie go nie rozpoznano i wypuszczono na wolność. Wiosną 1945 roku powrócił do Gdańska. Pracował jako dyrektor w sopockim Gimnazjum i Liceum Handlowym oraz w Państwowym Liceum Spółdzielczym w Gdańsku. Inicjator powołania Towarzystwa Naukowego Księgowych, kierownik kursów tego towarzystwa prowadzonych we Wrzeszczu.

Spoczął na cmentarzu Srebrzysko.
Patron ulicy w śródmieściu Gdańska, przy której znajduje się budynek Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej.

Fot. Zbiory PAN Biblioteki Gdańskiej

Tekst: materiały własne UM