PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Johanna Schopenhauer

Johanna Schopenhauer
1025 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Johanna Schopenhauer

(1766-1838)

Literatka, pisała powieści, wiersze i drobne utwory literackie, wielokrotnie wydawane. Poliglotka o wysokiej kulturze i licznych zainteresowaniach. Matka wybitnego filozofa Arthura Schopenhauera.

Była córką gdańskiego kupca. Urodziła się przy Heilige-Geist-Gasse 81 (dziś: ul. Świętego Ducha 111, na szczycie kamienicy znajduje się wyobrażenie żółwia, stąd nazwa: dom Pod Żółwiem). Otrzymała wszechstronne domowe wykształcenie.

Po wyjściu za mąż mieszkała w rezydencjach męża w Gdańsku na Polankach (Dwór III) i w dworze dzierżawionego majątku w Sztutowie. Nie chcąc zostać poddanymi króla pruskiego, rodzina Schopenhauerów opuściła Gdańsk, udając się w podróż po Europie Zachodniej.

Po tragicznej śmierci męża osiadła w Weimarze, prowadząc znany w Niemczech salon literacko-artystyczny, miejsce spotkań ludzi nauki i kultury niemal z całej Europy. Była bliską przyjaciółką poety Johanna W. Goethego. Następnie zamieszkała w Bonn, potem w Jenie. Dwukrotnie odwiedzała Gdańsk w sprawach spadkowych.

Pracy nad spisaniem wspomnień z lat dzieciństwa i młodości spędzonych w Gdańsku nie ukończyła. Niedokończony pamiętnik opublikowała córka Adelaide (1839). W Polsce wydany został pod tytułem „Gdańskie wspomnienia młodości” (1959, 2010).

fot. autorka portretu C. Bardua, 1806 r. / Klassik Stiftung Weimar, źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UMG