Jerzy Stankiewicz
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jerzy Stankiewicz

Jerzy Stankiewicz
1021 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jerzy Stankiewicz

Urodził się 11 listopada 1925 r. w Wilnie, gdzie mieszkał do 1945 roku. Architekt, konserwator, prof. Politechniki Gdańskiej, badacz dziejów gdańskiej architektury, zasłużony przy odbudowie gdańskich zabytków po 1945 r. Po zakończeniu wojny wraz z milionami Polaków musiał opuścić na zawsze rodzinne strony i wyjechał do Bydgoszczy, a stamtąd do Gdańska, gdzie wstąpił na Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. W czasie studiów zaczął interesować się historią architektury polskiej. Podejmował także wyprawy badawcze na Pomorze Zachodnie. Po ukończeniu studiów przez wiele lat, jako naukowiec i wykładowca, związany był z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. W swoich badaniach zajmował się głównie problematyką architektoniczną i urbanistyczną Gdańska i Pomorza oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska kulturowego. Skatalogował wszystkie najważniejsze zabytki województwa. Brał tez udział w powolnej odbudowie Gdańska z wojennych zniszczeń – był zwolennikiem rekonstrukcji zabytkowej zabudowy miasta. Zmarł 20 czerwca 1994 r. w Gdańsku i został pochowany na cmentarzu oliwskim.

fot. materiały własne UM

Tekst opracowany na podstawie: Gedanopedia.pl