PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jerzy Doerffer

Jerzy Doerffer
1063 - Pesa Jazz Duo
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jerzy Doerffer

(1918-2006)

Urodzony 21.04.1918 r. w Wielkiej Łęce (woj. wielkopolskie), żonaty z Marią Teresą, miał czworo dzieci.  W 1936 r. rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej. Wybuch wojny zastał go na praktyce w Stoczni J.S. White & Co. Ltd. (Anglia). Po krótkiej służbie w Polskiej Marynarce Wojennej  ukończył studia na Uniwersytecie w Glasgow.

W 1946 r. podjął pracę w Stoczni Gdańskiej, gdzie kierował budową pierwszych pełnomorskich statków handlowych (m.in. SOŁDEK). Od 1948 r. związany z Politechniką Gdańską. Ze względu na trudną sytuację osób bezpartyjnych w 1952 r. zrezygnował z pracy w stoczni. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Okrętów, prorektora i rektora. Był przewodniczącym Podkomitetu ds. Projektowania i Wyposażania Statków IMO, przewodniczącym Komitetu ds. Zwalczania Wylewów na Morzu Komisji Helsińskiej, przewodniczącym Komitetu Polsko-Norweskiego PRS – DnV.

Opracował ponad 50 patentów. Otrzymał szereg wyróżnień, m.in.: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), 6 tytułów doktora honoris causa, Złoty Medal W. Froude’a, International Maritime Prize, US Coast Guard Comander’s Award for Civilian Service oraz Meritorious Public Service Award.

Był m.in. prezesem Oddziału Gdańskiego NOT, inicjatorem Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, członkiem Światowej Organizacji Olimpiad Specjalnych.

fot. archiwum rodzinne

Tekst: materiały własne UM