PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Janusz Sokołowski

Janusz Sokołowski
1064 - Pesa Jazz Duo
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
janusz sokolowski

(1921-1997)

Profesor nauk chemicznych, wybitny uczony i dydaktyk, organizator Uniwersytetu Gdańskiego i pierwszy rektor tej uczelni. Specjalista w dziedzinie chemii organicznej. Twórca gdańskiej szkoły chemii cukrów. Opublikował ponad 200 prac. Wypromował około 160 magistrów i 9 doktorów.

Przybył do Gdańska po II wojnie światowej i rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Na macierzystej uczelni pracował jako asystent i adiunkt. Jednocześnie był zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej jako kierownik zakładu i katedry, potem dziekan, prorektor i rektor.

W lipcu 1969 roku został powołany na organizatora Uniwersytetu Gdańskiego. Wykazał się wielkim talentem organizacyjnym i darem łączenia ludzi z różnych środowisk. Udało mu się pozyskać dla nowej uczelni nauczycieli akademickich z całej Polski. Przez cztery kadencje był rektorem (1970–1981).

W uznaniu zasług otrzymał od Uniwersytetu Gdańskiego tytuły – rektora honorowego (z inicjatywy samorządu studentów) oraz doktora honoris causa. Wielokrotnie honorowano go nagrodami i najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Spoczywa na cmentarzu Srebrzysko.

Uniwersytet Gdański od 2015 roku nadaje honorowy Medal Janusza Sokołowskiego – De Chimia Gedanensi Bene Meritus.

fot. materiały własne UM

Tekst: materiały własne UM