PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jan Uphagen

Jan Uphagen
1014 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika zastępcza

Urodzony w 1731 r., zmarł w 1802 r. – rajca Gdańska, ławnik, historyk, kolekcjoner dzieł sztuki i bibliofil, który zebrał ponad 14 tys. książek, przeważnie o profilu humanistycznym, odzwierciedlających tendencje oświeceniowe. Jego kamienica (Dom Uphagena) przy ul. Długiej 12, stała się po jego śmierci – na mocy testamentu – muzeum istniejącym w niezmienionej postaci do 1945. Jan Uphagen ukończył studia prawnicze, filozoficzne i historyczne w Getyndze. Podróżował po Niemczech, Holandii i Francji. Po powrocie do Gdańska piastował szereg urzędów, był między innymi ławnikiem, zasiadał w zarządzie szpitali gdańskich. Ukoronowaniem jego działalności publicznej było zajęcie godności rajcy. Jednak w 1793 r. złożył ten urząd na znak protestu przeciwko przyłączeniu Gdańska do Prus w wyniku drugiego rozbioru Polski.

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org