Jan Flachsbinder – Dantyszek
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jan Flachsbinder – Dantyszek

Jan Flachsbinder – Dantyszek
1024 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jan Flachsbinder - Dantyszek

Urodzony 1 września 1485 r., zmarł 27 października 1548 r. – jeden z największych polskich humanistów, dyplomata, poeta, bp chełmiński i warmiński. Wnuk gdańskiego powroźnika, syn drobnego kupca gdańskiego. Uczył się w szkole parafialnej w Grudziądzu. Studiował na uniwersytecie w Gryfii, a od 1500 r. w Akademii Krakowskiej na wydziale artystów. Od 1504 r. był sekretarzem króla Aleksandra Jagiellończyka i ekspertem do spraw pruskich; następnie w służbie dyplomatycznej króla Zygmunta I Starego. Odbył wiele podróży i misji dyplomatycznych w krajach Europy Zachodniej. Uczestniczył w zjazdach monarchów w 1515 r. w Bratysławie i Wiedniu. Doprowadził do złożenia w 1525 r. w Krakowie hołdu królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna (tak zwany „hołd pruski”). W 1532 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jednak karierę kościelną rozpoczął wcześniej, bo już w 1521 r. otrzymał od króla probostwo w Gołębiu, a w 1523 r. probostwo Kościoła Mariackiego w Gdańsku. W 1533 r. objął biskupstwo chełmińskie, a w 1537 r. został biskupem warmińskim i był nim aż do śmierci. Pochowany został w katedrze we Fromborku. Wybitny poeta renesansu, autor wielu wierszy i poematów.

fot. autor portretu nieznany/ Biblioteka Narodowa, źródło: Wikipedia.org

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org