PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Giovanni Bernardino Bonifacio, markiz d’Oria

Giovanni Bernardino Bonifacio, markiz d’Oria
1066 - Pesa Jazz Duo
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Giovanni Bernardino Bonifacio markiz d Oria

(1517-1597)

Włoski humanista, bibliofil. Potomek starego neapolitańskiego rodu. Po opuszczeniu ojczyzny przez wiele lat wędrował po całej Europie. Podczas podróży na Litwę w roku 1591 jego statek zatonął u wejścia do gdańskiego portu, a on sam utracił wzrok. Zdecydował się wówczas osiąść na stałe w grodzie nad Motławą. Hojność władz miasta zapewniła mu mieszkanie w budynku Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W zamian za dożywotnie utrzymanie przekazał Gdańskowi na własność zgromadzony w trakcie wędrówek, szczęśliwie ocalony z katastrofy renesansowy księgozbiór. Bezcenny dar ponad tysiąca ksiąg stał się podstawą zbiorów otwartej w 1596 roku Biblioteki Rady Miasta Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis) – obecnej PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 i 24. Zapewnia ona ciągłość tradycji gdańskiej nauki, zgodnie z zadeklarowaną  przez markiza w akcie darowizny wolą, by księgozbiór stał się pomocą do zdobywania wiedzy przez uczonych i młodzież.

Po dziś dzień w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 przechowywanych jest około pół tysiąca książek z oryginalnych zbiorów Bonifacia – część z wciąż widocznymi śladami wody, jak również odpis aktu erekcyjnego Biblioteki Rady Miasta.

Czytelnię Zbiorów Historycznych ozdabia portret markiza pędzla wybitnego gdańskiego malarza Antona Möllera. Giovanni Bernardino Bonifacio pochowany został w gdańskim kościele Świętej Trójcy.

fot. Ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej

Tekst: materiały własne UM