PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Eduard Friedrich von Conradi

Eduard Friedrich von Conradi
1023 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Eduard Friedrich von Conradi

(1713-1799)

Przez 32 lata był jednym z czterech burmistrzów Gdańska. Ojciec Karla Friedricha z rodowego majątku ufundował szkołę dla chłopców, która dała początek dzisiejszemu Conradinum.

Syn majora w garnizonie gdańskim. Ochrzczony w obrządku kalwińskim w kościele świętych Piotra i Pawła. Kształcił się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, po czym odbył podróż po Europie. Za żonę pojął Annę Elżbietę Schwartzwald, córkę burmistrza. Po tragicznej śmierci teścia małżeństwo odziedziczyło dużą fortunę.

Został ławnikiem miejskim (1748), a następnie – rajcą i sędzią. Na czas, gdy był burmistrzem, przypadły ważne zmiany cywilizacyjne: zamontowano pierwsze oświetlenie uliczne – ponad 800 latarń z lampami olejowymi (1766), utworzono stanowiska akuszerek miejskich, co miało zmniejszyć śmiertelność niemowląt (1780) i odbył się pierwszy w Gdańsku pokaz lotu balonem (1784).

Reprezentował Gdańsk na sejmikach Prus Królewskich (1764–1768), broniąc ich autonomii i uprzywilejowanej pozycji Gdańska, a także na koronacji Stanisława Augusta w Warszawie (1764). Jako przewodniczący Kolegium Szkolnego zarządzającego szkołami w Gdańsku, wdrażał reformy w duchu oświeceniowym, wprowadzając na miejsce nauczania w języku łacińskim język niemiecki.

Został pochowany w kościele Mariackim w Gdańsku.

fot. rysunek autorstwa Daniela Chodowieckiego z 1773 r. źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UMG