Eduard Friedrich von Conradi
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Eduard Friedrich von Conradi

Eduard Friedrich von Conradi
1023 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Eduard Friedrich von Conradi

Urodzony 1 listopada 1713 r., zmarł 4 kwietnia 1799 r. – był burmistrzem Gdańska i burgrabią królewskim w tym mieście. W 1748 r. został ławnikiem miejskim, kilka lat później – rajcą, wreszcie w 1760 r. sędzią. Od 1761 r. przez 32 lata był stale jednym z burmistrzów Gdańska, przez kilka lat piastował też urząd burgrabiego. W latach 1764-68 reprezentował Gdańsk na sejmikach Prus Królewskich oraz na koronacji Stanisława Augusta w Warszawie 25 listopada 1764 r. Jako przewodniczący Kolegium Szkolnego (Collegium Scholarchale), zarządzającego szkołami w Gdańsku, wprowadzał reformy w duchu oświeceniowym, eliminując nauczanie w języku łacińskim i wprowadzając na to miejsce język niemiecki. Po zajęciu Gdańska przez Prusy w 1793 r. odmówił wejścia w skład nowo utworzonego Tymczasowego Magistratu. Mimo to, 30 maja 1798 r. otrzymał od wizytującego Gdańsk Fryderyka Wilhelma III tytuł hrabiowski. Po śmierci został pochowany w Kościele Mariackim w Gdańsku.

fot. rysunek autorstwa Daniela Chodowieckiego z 1773 r. źródło: Wikipedia.org

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org