PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Daniel Gralath

Daniel Gralath
1011 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Daniel Gralath

(1708-1767)

Uczony, burmistrz Gdańska. Zainicjował budowę długiej, czterorzędowej, wysadzanej lipami holenderskimi alei łączącej Gdańsk z Wrzeszczem.

Uczył się w szkole św. Jana i w Gimnazjum Akademickim, po czym wyjechał na studia. Gdy jako 26-latek powrócił do Gdańska, prowadził badania z zakresu fizyki, zoologii i astronomii. Jako pierwszy wyjaśnił działanie tzw. butelki lejdejskiej, pierwszego kondensatora i odkrył możliwość zwiększania napięcia prądu poprzez łączenie kondensatorów. Wydał drukiem trzytomową historię badań nad elektrycznością i bibliografię piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia. Był współinicjatorem powstania Towarzystwa Przyrodniczego, dla którego zakupił pierwszy sprzęt.

Sprawował urząd pierwszego burmistrza, potem drugiego, trzeciego i czwartego. W trakcie wojny siedmioletniej (1756–1763) współprowadził zakończone sukcesem pertraktacje z dowództwem wojsk rosyjskich, w wyniku których odstąpiło ono od planów zajęcia Gdańska. Za te zasługi król August III mianował go łowczym królewskim na Mierzei Wiślanej.

Posiadał jeden z największych księgozbiorów w Gdańsku, który przekazany został Bibliotece Miejskiej (dziś: PAN Biblioteka Gdańska). Jego pomnik znajduje się przy al. Zwycięstwa, a płaskorzeźba z jego wizerunkiem na elewacji budynku banku przy ul. Okopowej 1.

Pochowany został w kościele Mariackim.

fot. autor portretu nieznany, źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UMG