Daniel Gabriel Fahrenheit
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Daniel Gabriel Fahrenheit

Daniel Gabriel Fahrenheit
1015 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Daniel Gabriel Fahrenheit

Urodzony w maju 1686 r., zmarł 16 września 1736 r. – fizyk i inżynier, wynalazca termometru rtęciowego, twórca skali temperatur. Pochodził z rodziny kupieckiej. Nauki szkolne pobierał w Gdańsku.  W 1701 r., po śmierci rodziców, został wysłany do Amsterdamu na naukę zawodu kupca. Prywatnie studiował tam zagadnienia z fizyki, wykonując doświadczenia z przyrządami do mierzenia temperatury i ciśnienia. W Gdańsku przebywał krótko w 1710 r. oraz ponownie w 1712 r., kiedy to wspólnie z profesorem Gimnazjum Gdańskiego Pawłem Paterem prowadził doświadczenia nad skonstruowaniem mierników temperatury i ciśnienia. Badania te kontynuował w 1714 r. w Dreźnie, pracując w hucie szkła. Około 1715 r. po raz pierwszy w świecie zastosował rtęć w termometrach. W 1724 r. w czasopiśmie Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie opublikował wyniki swych wieloletnich badań nad nową konstrukcją termometru, barometru i aerometru (miernik gęstości cieczy). Był też członkiem tego bardzo znaczącego w Europie towarzystwa. W 1721 r. odkrył zjawisko przechłodzenia wody i stwierdził zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Termometr ze skalą wynalezioną przez Fahrenheita jest do dziś używany w krajach anglosaskich.

fot. autor Piotr Józefowicz, ASP w Gdańsku, we współpracy z Politechniką Gdańską, źródło: materiały prasowe Politechniki Gdańskiej

Tekst opracowany na podstawie: Wikipedia.org