PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Daniel Gabriel Fahrenheit

Daniel Gabriel Fahrenheit
1015 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Daniel Gabriel Fahrenheit

(1686-1736)

Fizyk, inżynier. Jako pierwszy na świecie zastosował rtęć w termometrach (ok. 1715). Termometryczna skala, nazwana od jego nazwiska, jest stosowana w USA, Australii i Nowej Zelandii (32ºF = 0ºC).

Urodził się w kamienicy przy Hundegasse 319 (ul. Ogarna 95). Pobierał nauki w szkole przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i w Gimnazjum Akademickim. Po nagłej śmierci rodziców został wysłany do Amsterdamu. Praktykował w kantorach kupieckich, większość czasu jednak poświęcał studiowaniu fizyki, prowadzeniu doświadczeń z przyrządami do mierzenia temperatury i ciśnienia. Utrzymywał się m.in. z wyrobu i sprzedaży przyrządów pomiarowych, w tym termometrów i barometrów, uczył chemii.

Opisał zjawisko przechłodzenia wody, udowodnił zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia, scharakteryzował właściwości platyny. Zmarł, cierpiąc na zatrucie organizmu rtęcią w wyniku eksperymentów. Z wykonanych przez niego termometrów do dziś zachowały się jedynie dwa, oba znajdują się w muzeum w Lejdzie.

Jego imię noszą: stypendium naukowe, które corocznie miasto Gdańsk przyznaje najlepszym absolwentom szkół średnich podejmującym naukę za granicą i jeden z dziedzińców Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Na Długim Targu stoi Kolumna Meteorologiczna Fahrenheita.

fot. autor Piotr Józefowicz, ASP w Gdańsku, we współpracy z Politechniką Gdańską, źródło: materiały prasowe Politechniki Gdańskiej

Tekst: materiały własne UMG