Daniel Chodowiecki
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Daniel Chodowiecki

Daniel Chodowiecki
1018 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Daniel Chodowiecki

Urodzony 26 października 1726 r., zmarł 7 lutego 1801 r. – rysownik, grafik, malarz. Jego ojcem był kupiec zbożowy Gottfried, wywodzący się z wielkopolskiej szlachty, matką – Marie Henriette, córka złotnika z Lipska i francuskiej hugonotki. Przeznaczony przez rodziców do zawodu kupieckiego uczył się go w Gdańsku i Berlinie. Mając duże zdolności artystyczne nauczył się w Berlinie malarstwa miniaturowego. Porzucił zawód kupca i poświęcił się działalności artystycznej, zdobywając europejską sławę jako bardzo zdolny i płodny rysownik oraz grafik. Specjalizował się w miniaturowych scenach rodzajowych i portretach. Dziś znanych jest ponad 2 tys. jego prac, przechowywanych w zbiorach muzealnych i prywatnych. W 1797 r. został dyrektorem berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszkał i pracował w Berlinie, często podróżował. Gdańsk odwiedził w 1773 r. i 1780 r. Z podróży do rodzinnego miasta w 1773 r. pozostawił pamiętnik oraz wielokrotnie wydawany album rysunków. Dziennik ten jest niezwykle cennym dokumentem obyczajowym i artystycznym – zawiera znakomicie uchwycone sylwetki kupców, dostojników, szlachty i flisaków. Daniel Chodowiecki zachował świadomość polskiego pochodzenia, co potwierdzają zachowane fragmenty jego korespondencji. Jest zaliczany do artystów, których Gdańsk dał zagranicy. Najlepiej wypowiadał się w małych rycinach, wykazując samodzielność obserwacji, trafne uchwycenie sytuacji i wierne jej odtworzenie.

fot. autor portretu Adolph von Menzel, źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UM