PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer
1016 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Arthur Schopenhauer

(1788-1860)

Filozof, przedstawiciel pesymizmu. Rozważał zagadnienia wolności, odpowiedzialności moralnej jednostki i zła, zajmował się rozbieżnością między rzeczywistością a ideałami moralnymi.

Urodził się w Gdańsku. Jego matką była Johanna Schopenhauer – jedna z najwybitniejszych kobiet swoich czasów, powieściopisarka i poetka, która pod koniec życia spisała pamiętnik będący jednym z najpiękniejszych literackich portretów Gdańska.

Choć jako 5-latek wraz z rodzicami wyjechał z Gdańska do Hamburga, wielokrotnie powtarzał, że z pochodzenia nie jest Niemcem, lecz gdańszczaninem.

Zawodu kupca uczył się w Hamburgu, następnie studiował w Getyndze medycynę i przyrodoznawstwo, a w Berlinie – filologię klasyczną. Zdobył doktorat, a następnie habilitację. Pracował na uniwersytecie w Berlinie. Zwalczany przez zwolenników filozofii Georga W. Hegla, zrezygnował z pracy i wyjechał do Frankfurtu nad Menem, gdzie do końca życia pracował naukowo.

Sławę i uznanie przyniosły mu prace: „Świat jako wola i przedstawienie”, „O wolności woli ludzkiej” i „O podstawie moralności”. Jego filozofia wywarła wielki wpływ na kształtowanie się poglądów wybitnego niemieckiego filozofa Friedricha Nietzschego.

Imię Artura Schopenhauera nosi ulica w Gdańsku-Oliwie. Na kamienicy przy ul. Świętego Ducha 47, w miejscu gdzie się urodził, umieszczono pamiątkową tablicę.

fot. portret na podstawie fotografii autorstwa Johanna Schäfera, z 1859 r., źródło: Wikipedia.org

Tekst: materiały własne UMG