PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Anna Jadwiga Podhajska

Anna Jadwiga Podhajska
1060 - Pesa Jazz Duo
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Anna Jadwiga Podhajska

Urodziła się  17 kwietnia 1938 roku w Gdyni.  Wybitna uczona, biotechnolog, profesor nauk biologicznych. W 1955 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, a w roku 1964 Akademię Medyczną w Gdańsku. W latach 1965–1970 roku pracowała w Katedrze Mikrobiologii AMG. Od roku 1970 pracowała na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W 1975 utworzyła Katedrę Mikrobiologii, którą kierowała do 1996 roku.

Przebywała na stażach naukowych między innymi w Instytucie Biologii Molekularnej w Genewie (1974-1975) i w Laboratorium Badań nad Rakiem w Madison w stanie Wisconsin, USA (1981-1983), gdzie współpracowała z profesorem Wacławem Szybalskim, doktorem honoris causa trzech największych gdańskich uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako pełnomocniczka Konferencji Rektorów Uczelni Trójmiasta w 1993 roku była inicjatorką i współorganizatorką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed), którego w latach 1996 -199 była prodziekanem. Od roku 1996 do śmierci kierowała utworzoną przez siebie Katedrą Biotechnologii MWB UG i GUMed. Była promotorką 20 rozpraw doktorskich i patronką kilku habilitacji. Charyzmatyczna uczona, zawsze pełna entuzjazmu i wielu innowacyjnych pomysłów,  wychowawczyni licznych adeptów biotechnologii.

Profesor Anna Podhajska jest jedną z pionierek wprowadzania do diagnostyki chorób wirusowych, bakteryjnych i nowotworowych innowacyjnych metod opartych o markery molekularne. Zajmowała się także badaniem genetycznych i molekularnych podstaw powstawania nowotworów, wykorzystaniem metody fotodynamicznej do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych oraz opracowywaniem nowoczesnych technologii do produkcji substancji biologicznie aktywnych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Była współtwórczynią Gdańskiego Centrum Transferu Technologii i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Członkini Komitetu Biotechnologii PAN i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN (2003–2006). Wiceprezydentka międzynarodowego stowarzyszenia dla badań, nauki i innowacji w regionie Bałtyku -ScanBalt Network (2002–2005).

Laureatka wielu nagród, m. in.: Nagrody I Kongresu Biotechnologii za osiągnięcia w dziedzinie komercjalizacji biotechnologii (1999), Medalu Marii Skłodowskiej-Curie (2001), Złotego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE (2003), Nagrody Ministra Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (2004). W roku 2000 nominowana do prestiżowej, światowej  nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Inicjatorka i w latach 2001-2005 Przewodnicząca Jury Programu L’Oréal -UNESCO dla Kobiet i Nauki. Odznaczona m.in. Medalem Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 5 lutego 2006 roku  w Gdańsku. Pochowana została w grobie rodzinnym w Szymbarku.

W roku 2010 ukazała się książka pod redakcją  Wiesława Makarewicza i Ewy Łojkowskiej – „Anna Podhajska (1938-2006). Pierwsza Dama Polskiej Biotechnologii” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego).

fot. Łukasz Głowala, źródło: materiały promocyjne UG

Tekst opracowany na podstawie materiałów promocyjnych  Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMED