PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Andreas Schlüter Młodszy

Andreas Schlüter Młodszy
1033 - Pesa Swing 120NaG SWING
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
awatar

(1659/1660–1714)

Rzeźbiarz i architekt. Zaprojektował m.in. dekorację rzeźbiarską kaplicy Królewskiej w Gdańsku i królewskiej rezydencji w Wilanowie, a także Bursztynową Komnatę, dzieło zrealizowane przez gdańskich bursztyniarzy do dziś wzbudzające ogromne emocje.

Wiele informacji biograficznych jest rozbieżnych. Był podobno synem kowala, który przybył do Gdańska z Brandenburgii. Kształcił się w gdańskim Gimnazjum Akademickim, następnie terminował w warsztacie cechu murarzy, rzeźbiarzy i kamieniarzy. Uzyskał uprawnienia czeladnika. Niewykluczone, że odbywał studia we Włoszech i Francji.

Najstarszym przypisywanym mu dziełem jest dekoracja rzeźbiarska kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Wspomina się również o domach przy Długim Targu 3 i 20, a także portalu przy ul. Ogarnej 25. Miał dekorować pałac w Jaworowie (letnią siedzibę króla Polski), królewską rezydencję w Wilanowie i pałac Krasińskich w Warszawie. Dla kościoła klasztornego w Oliwie (dziś: katedra oliwska) wykonał barokowy portal wejściowy oraz ołtarz główny i trzy boczne: Przemienienia Pańskiego, Jezus przed Piłatem, Cierniem Ukoronowanie. Pracował też w Berlinie. Za jego największe berlińskie osiągnięcie uważa się zworniki dla Arsenału, przedstawiające głowy umierających wojowników. U końca życia na zlecenie władcy Rosji, Piotra I, pracował m.in. nad Pałacem Letnim. Zmarł w Petersburgu.

Tekst: materiały własne UM